บอกสักคำ คอร์ด – กะลา

แค่เธอบอกว่ารักซักคำจะได้ไหม หรือช่วยพูดอะไรที่พอจะทำให้รู้สึกดี หรือเธอพูดมาเลยว่าไม่รัก ว่ารำคาญก็ยังดี ดีกว่าเฉยไปอย่างนี้แล้วก็ทิ้งไป...
คอร์ดเพลง บอกสักคำ และ เนื้อร้อง บอกสักคำ ของ กะลา ::แค่เธอบอกว่ารักซักคำจะได้ไหม หรือช่วยพูดอะไรที่พอจะทำให้รู้สึกดี หรือเธอพูดมาเลย...
Standard Tuning / Capo Bar 2
คอร์ดและเนื้อร้อง บอกสักคำ ของ กะลา
Intro:E B/EbC#m BBbdim F#mAปลอบEใจตัวเองว่าBไม่เป็นไร ไม่C#mเป็นอะไรB ข่มAใจเอาไว้ไม่G#mให้น้ำตามันF#mไหลออกมBา แค่Eเธอจะไปแค่เBธอต้องการขอC#mเลิกลา B แกล้งF#mยิ้มออกมาแกล้งBทำว่าฉันไม่เEป็นอะไร * ได้เพียC#mงยืนมองเธอกับเขา ที่กG#mำลังจะจากฉันไป ไม่มีF#mคำพูดจาใดB ๆ ไม่มีเหEตุผลG#7 เธอเดินC#mจากกันไปช้า ๆ ไม่มีG#mแม้แต่คำร่ำลา ไม่มีF#mคำพูดจBาเลยซักEคำ **B แค่เธอบอกว่าEรักซักG#7คำจะได้C#mไหม หBรือช่วยพูดอะAไรที่พอจะG#mทำให้รู้สึF#mกดี BหรือเธอพูดมาเEลยว่าG#7ไม่รัก ว่าC#mรำคาญก็ยังBดี ดีกว่าเF#mฉยไปอย่างBนี้แล้วก็ทิ้EงไปInstru.:EF#7 AC#mBbdim F#7ABกับEวันเวลาที่Bมีให้เธอทั้งC#mดวงใจ B หมดแAล้วใช่ไหมแค่เG#mพียงเวลาแค่เF#mสี้ยวนาทีB จบคEวามทรงจำ ลบBการกระทำฝัC#mงใจดี ๆB จากF#mไปวันนี้ถ้อยBคำดี ๆ ไม่Eมีสักคำ ( ซ้ำ *, **, ** )BหรือเธอพูดมาเEลยว่าG#7ไม่รัก เธอรC#mำคาญฉันเต็มBที ดีกว่าF#mเฉยไปอย่างBนี้ให้มันค้Eางคา Outro:E B/EbC#m BBbdim F#mAE BC#m BA G#mF#m B (Fade Out)
  • E
  • B
  • C#m or Db
  • A
  • F#m or Gb
#คอร์ดคีย์เริ่มต้น ในส่วนของคีย์อื่น ๆ ดูคอร์ดได้ที่นี่ ตารางคอร์ดกีต้าร์

เนื้อเพลง : บอกสักคำ - กะลา

ผู้แต่ง ❱ คำร้อง : ยุทธพงษ์ แสงสุวรรณ, ศราวุธ แสงสุวรรณ | ทำนอง : ยุทธพงษ์ แสงสุวรรณ | เรียบเรียง : dano
ปลอบใจตัวเองว่าไม่เป็นไร ไม่เป็นอะไร 
ข่มใจเอาไว้ไม่ให้น้ำตามันไหลออกมา 
แค่เธอจะไปแค่เธอต้องการขอเลิกลา 
แกล้งยิ้มออกมาแกล้งทำว่าฉันไม่เป็นอะไร----------* ได้เพียงยืนมองเธอกับเขา
ที่กำลังจะจากฉันไป ไม่มีคำพูดจาใด ๆ ไม่มีเหตุผล 
เธอเดินจากกันไปช้า ๆ ไม่มีแม้แต่คำร่ำลา
ไม่มีคำพูดจาเลยซักคำ----------** แค่เธอบอกว่ารักซักคำจะได้ไหม 
หรือช่วยพูดอะไรที่พอจะทำให้รู้สึกดี 
หรือเธอพูดมาเลยว่าไม่รัก
ว่ารำคาญก็ยังดี ดีกว่าเฉยไปอย่างนี้แล้วก็ทิ้งไป----------กับวันเวลาที่มีให้เธอทั้งดวงใจ 
หมดแล้วใช่ไหมแค่เพียงเวลาแค่เสี้ยวนาที 
จบความทรงจำ ลบการกระทำฝังใจดี ๆ 
จากไปวันนี้ถ้อยคำดี ๆ ไม่มีสักคำ
(ซ้ำ *, **, **)
หรือเธอพูดมาเลยว่าไม่รัก เธอรำคาญฉันเต็มที
ดีกว่าเฉยไปอย่างนี้ให้มันค้างคา