บอลลูน คอร์ด – Paradox

มาเถิด เติมรักให้เต็มลูกโป่ง เติมหัวใจเราให้พองใหญ่ เต็มหัวใจอย่างบอลลูน มาเติมรักจนอิ่มจนล้นจนป่อง สูบรักจนเป่งจนหัวใจป่อง ล่องลอย ไปกับความสุขล้นปรี่...
คอร์ดเพลง บอลลูน และ เนื้อร้อง บอลลูน ของ Paradox ::มาเถิด เติมรักให้เต็มลูกโป่ง เติมหัวใจเราให้พองใหญ่ เต็มหัวใจอย่างบอลลูน มาเติมร...
คอร์ดเพลง บอลลูน และ เนื้อร้อง บอลลูน ของ Paradox ::มาเถิด เติมรักให้เต็มลูกโป่ง เติมหัวใจเราให้พองใหญ่ เต็มหัวใจอย่างบอลลูน มาเติมร...
Intro:CCCGเหCล่าบอลลูนมันลอยกันอยู่ในฟ้าดูงาม มFองจนเพลินดูไปก็Gน่าลอยตาม หCากใจเรามันพองเป็นอย่างกับลูกบอลลูน เFธอคอยเติมให้ความรักเGราพองตาม * Cมาเถิด เติมรักให้เต็มลูกโFป่ง เติFmมหัวใจเราให้Cพองใหญ่ เต็มหัวใจอย่างบอลGลูน ** มาเติมFรักจนอิ่มจนล้นจนป่อง สูบCรักจนเป่งจนหัวใจป่อง ล่องEmลอย ไปกับความสุขFล้นปรี่GCยากมีเธอมาเติมมาแต่งมาสนใจกัน คFอยดูแลมาทำให้โGลกงามตา แCบ่งปันกำลังใจให้รักกระดุ๊กกระดิ๊กซ่า เFป็นพลังให้เราทุกช่Gวงเวลา ( ซ้ำ *, ** )Instru.:CCFG(2 Times)FGCAmFGCG( ซ้ำ *, ** )ปาดาดั๊บCปา จะลอยบนFฟ้าสีคราม ปาดาดั๊Emบปา ปาดาดั๊บFปา G ปาดาดั๊บCปา จะลอยบนFฟ้าสวยงาม ปาดาดั๊บEmปา ปาดาดั๊บFปา Gปาดับปั๊บปั๊บCปา
คำร้อง : อิทธิพงศ์ กฤดากร ณ อยุธยา, Paradox