บอลลูน คอร์ด – Paradox

มาเถิด เติมรักให้เต็มลูกโป่ง เติมหัวใจเราให้พองใหญ่ เต็มหัวใจอย่างบอลลูน มาเติมรักจนอิ่มจนล้นจนป่อง สูบรักจนเป่งจนหัวใจป่อง ล่องลอย ไปกับความสุขล้นปรี่...
คอร์ดเพลง บอลลูน และ เนื้อร้อง บอลลูน ของ Paradox ::มาเถิด เติมรักให้เต็มลูกโป่ง เติมหัวใจเราให้พองใหญ่ เต็มหัวใจอย่างบอลลูน มาเติมร...
Standard Tuning / Capo Bar 3
คอร์ดและเนื้อร้อง บอลลูน ของ Paradox
Intro:CCCGเหCล่าบอลลูนมันลอยกันอยู่ในฟ้าดูงาม มFองจนเพลินดูไปก็Gน่าลอยตาม หCากใจเรามันพองเป็นอย่างกับลูกบอลลูน เFธอคอยเติมให้ความรักเGราพองตาม * Cมาเถิด เติมรักให้เต็มลูกโFป่ง เติFmมหัวใจเราให้Cพองใหญ่ เต็มหัวใจอย่างบอลGลูน ** มาเติมFรักจนอิ่มจนล้นจนป่อง สูบCรักจนเป่งจนหัวใจป่อง ล่องEmลอย ไปกับความสุขFล้นปรี่GCยากมีเธอมาเติมมาแต่งมาสนใจกัน คFอยดูแลมาทำให้โGลกงามตา แCบ่งปันกำลังใจให้รักกระดุ๊กกระดิ๊กซ่า เFป็นพลังให้เราทุกช่Gวงเวลา ( ซ้ำ *, ** )Instru.:CCFG(2 Times)FGCAmFGCG( ซ้ำ *, ** )ปาดาดั๊บCปา จะลอยบนFฟ้าสีคราม ปาดาดั๊Emบปา ปาดาดั๊บFปา G ปาดาดั๊บCปา จะลอยบนFฟ้าสวยงาม ปาดาดั๊บEmปา ปาดาดั๊บFปา Gปาดับปั๊บปั๊บCปา
  • C
  • F
  • G
  • Fm
  • Em
#คอร์ดคีย์เริ่มต้น ในส่วนของคีย์อื่น ๆ ดูคอร์ดได้ที่นี่ ตารางคอร์ดกีต้าร์

เนื้อเพลง : บอลลูน - Paradox

ผู้แต่ง ❱ คำร้อง : อิทธิพงศ์ กฤดากร ณ อยุธยา, Paradox
เหล่าบอลลูนมันลอยกันอยู่ในฟ้าดูงาม
มองจนเพลินดูไปก็น่าลอยตาม
หากใจเรามันพองเป็นอย่างกับลูกบอลลูน
เธอคอยเติมให้ความรักเราพองตาม----------* มาเถิด เติมรักให้เต็มลูกโป่ง
เติมหัวใจเราให้พองใหญ่ เต็มหัวใจอย่างบอลลูน----------** มาเติมรักจนอิ่มจนล้นจนป่อง
สูบรักจนเป่งจนหัวใจป่อง ล่องลอย ไปกับความสุขล้นปรี่ ----------อยากมีเธอมาเติมมาแต่งมาสนใจกัน
คอยดูแลมาทำให้โลกงามตา
แบ่งปันกำลังใจให้รักกระดุ๊กกระดิ๊กซ่า
เป็นพลังให้เราทุกช่วงเวลา 
(ซ้ำ *, **)
----------(ซ้ำ *, **)
ปาดาดั๊บปา จะลอยบนฟ้าสีคราม
ปาดาดั๊บปา ปาดาดั๊บปา 
ปาดาดั๊บปา จะลอยบนฟ้าสวยงาม
ปาดาดั๊บปา ปาดาดั๊บปา ปาดับปั๊บปั๊บปา