บัวช้ำ น้ำขุ่น คอร์ด – Fly

อดทนมานานแล้ว เกินจะทนแล้ว ไม่อาจจะรับมันต่อไป ต้องยอมให้บัวช้ำ ยอมให้น้ำมันขุ่นแล้ว เพราะฉันประคองมันไม่ไหว ปิดฉากเลยแล้วกัน...
คอร์ดเพลง บัวช้ำ น้ำขุ่น และ เนื้อร้อง บัวช้ำ น้ำขุ่น ของ Fly ::อดทนมานานแล้ว เกินจะทนแล้ว ไม่อาจจะรับมันต่อไป ต้องยอมให้บัวช้ำ ยอมให้น้ำมันขุ่น...
Standard Tuning / Capo Bar 2
คอร์ดและเนื้อร้อง บัวช้ำ น้ำขุ่น ของ Fly
Intro:CEmDmFmCCเปิดฉากอย่างเร้าCใจ เรื่องEmราวแห่งความรัก ระหว่างDmสองเรา แต่ใGจเธอคนนี้มันไม่เEmหมือนเก่า เมื่อวันได้หGมุนไปF G F G * Amก็ใจเธอรวนเร E7 เธอแบ่งใจให้Fคนอื่น สิ่งเดียวที่Gยากเกินทำใจ ** อดทนมาCนานแล้ว เกินจะAmทนแล้ว Dmไม่อาจจะรับมันต่อGไป ต้องยอมให้บัวCช้ำ ยอมให้A7น้ำมันขุ่นแล้วDm เพราะฉันประคองมันไม่ไGหว ( ปิดฉากเลยแล้ว(C)กัน )ปิดปากมาตั้งนCาน ไม่อEmยากมีปัญหาไม่อยากDmว่าใคร แต่กGลายเป็นตัวฉันที่ต้องเEmสียใจ เสียใจก็เพราะGเธอ F G F G ( ซ้ำ *, ** )G#แม้ฉันนั้นรักเธอ Bb แม้ฉันจะแคร์เธอ Eb มันคงถึงวันต้องตัดCmใจ G# ไม่โทษว่าใครผิด Bb ไม่คิดว่าใครถูก G แค่อยากให้มันจบสิ้นไป Instru:AmE7FG( ซ้ำ ** )ต้องยอมให้Cใจช้ำ ยอมให้A7รัก มันจบไป Dmไม่คิดจะทนมันต่อGไป ปิดฉากเลยแล้วCกัน
 • C
 • Em
 • Dm
 • G
 • F
 • Am
 • E7
 • A7
 • Bb or A#
 • Eb or D#
 • Cm
#คอร์ดคีย์เริ่มต้น ในส่วนของคีย์อื่น ๆ ดูคอร์ดได้ที่นี่ ตารางคอร์ดกีต้าร์

เนื้อเพลง : บัวช้ำ น้ำขุ่น - Fly

ผู้แต่ง ❱ คำร้อง : วรัชยา พรหมสถิต | ทำนอง/เรียบเรียง : โสฬส ปุณกะบุตร
เปิดฉากอย่างเร้าใจ
เรื่องราวแห่งความรัก ระหว่างสองเรา
แต่ใจเธอคนนี้มันไม่เหมือนเก่า 
เมื่อวันได้หมุนไป ----------* ก็ใจเธอรวนเร เธอแบ่งใจให้คนอื่น
สิ่งเดียวที่ยากเกินทำใจ----------** อดทนมานานแล้ว เกินจะทนแล้ว
ไม่อาจจะรับมันต่อไป ต้องยอมให้บัวช้ำ
ยอมให้น้ำมันขุ่นแล้ว เพราะฉันประคองมันไม่ไหว
( ปิดฉากเลยแล้วกัน )----------ปิดปากมาตั้งนาน ไม่อยากมีปัญหาไม่อยากว่าใคร
แต่กลายเป็นตัวฉันที่ต้องเสียใจ 
เสียใจก็เพราะเธอ 
(ซ้ำ *, **)
แม้ฉันนั้นรักเธอ แม้ฉันจะแคร์เธอ
 มันคงถึงวันต้องตัดใจ ไม่โทษว่าใครผิด
 ไม่คิดว่าใครถูก แค่อยากให้มันจบสิ้นไป
(ซ้ำ **)
ต้องยอมให้ใจช้ำ ยอมให้รัก มันจบไป
ไม่คิดจะทนมันต่อไป ปิดฉากเลยแล้วกัน