บัวลอย คอร์ด – คาราบาว

บัวลอยเจ้าเพื่อนยาก ทําไมจากข้าเร็วเกินไป บัวลอยไปอยู่ที่ไหน เคยรู้บ้างไหมโหนกคิดคํานึง ถึงบัวลอย บัวลอยเขาเป็นชายหนุ่ม ตาเหล่ หลังงุ้ม เด๋อ ๆ ด๋า ๆ...
คอร์ดเพลง บัวลอย และ เนื้อร้อง บัวลอย ของ คาราบาว ::บัวลอยเจ้าเพื่อนยาก ทําไมจากข้าเร็วเกินไป บัวลอยไปอยู่ที่ไหน เคยรู้บ้างไหมโหนกคิ...
Standard Tuning / Capo Bar 2
คอร์ดและเนื้อร้อง บัวลอย ของ คาราบาว
Intro:BmBmA GBm(2 Times)* บัวBmลอยเจ้าเพื่อนยาก ทําไมAจากข้าเGร็วเกินBmไป บัวลอยไปอยู่ที่ไหน เคยรู้บ้างAไหมโหนกGคิดคําBmนึง ถึงบัวลอย. Instru:BmBmA GBm(2 Times)บัวBmลอยเขาเป็นชายหนุ่ม ตาเหล่ หลังAงุ้ม เด๋อ ๆ ด๋Bmา ๆ รูปร่างแม้ไม่โสภา จิตใจลํ้าAฟ้าดังสมญาบัวลBmอย เป็นเพื่อนDคุยยามเพื่อนว้าAเหว่ เป็นพ่อคGรัวยามเพื่อนหิวBmโหย เป็นหมอใDหญ่ยามเพื่อนโอดโAอย หาหยูกGยามารักษาบรรF#7เทา บัวBmลอยถึงวัยเกณฑ์ทหาร พิกลพิAการยังดีหนึ่งประเภทBmสอง อาสารับใช้ชาติพี่น้อง หัวใจคับAพองกล้าหาญอดBmทน เป็นDคนหนักเอาเบาAสู้ อุตGส่าห์มานะถ่อมBmตน ช่วยเหDลือเพื่อน ๆ ทุกAคน ร่วมแต่Gทุกข์สุขไม่สนF#7ใจ Instru.:BmBmA GBm(2 Times)วันหBmนึ่งมีเสียงปืนคําราม บัวลอยถูกAหามมาในเปลผ้Bmาใบ ยังละเมอห่วงว่าใครเป็นอะไร. คือคําพูดสุดAท้ายของชายชื่อบัวBmลอย ตั้งแต่Dวันนั้นยันวันAนี้ แสงตะเกียงริบGหรี่ที่บ้านไร่ปลายBmดอย ไม่มีชDายคนที่ชื่อบัวลAอย ความเหงาหGงอยค่อยเข้าปกF#7คลุม Instru:BmBmABm(2 Times)DAGBmDAGF#7** โลกBmนี้ไม่สมประกอบ เพราะบางคนAชอบเอาแต่ประGโยชน์ส่วนBmตน โลกนี้มีสักกี่คน เป็นบัวหลุดAพ้นดังคนGชื่อบัวBmลอย (บัวลอย) ( ซ้ำ ** )Instru:BmBmA GBm(2 Times)( ซ้ำ ** )Outro:BmBmA GBm
  • Bm
  • A
  • G
  • D
  • F#7 or Gb
#คอร์ดคีย์เริ่มต้น ในส่วนของคีย์อื่น ๆ ดูคอร์ดได้ที่นี่ ตารางคอร์ดกีต้าร์

เนื้อเพลง : บัวลอย - คาราบาว

ผู้แต่ง ❱ เนื้อร้อง : ทำนอง : เรียบเรียง : ขอบคุณผู้สร้างสรรค์ผลงาน
* บัวลอยเจ้าเพื่อนยาก ทําไมจากข้าเร็วเกินไป 
บัวลอยไปอยู่ที่ไหน เคยรู้บ้างไหมโหนกคิดคํานึง 
ถึงบัวลอย
บัวลอยเขาเป็นชายหนุ่ม ตาเหล่ หลังงุ้ม เด๋อ ๆ ด๋า ๆ 
รูปร่างแม้ไม่โสภา จิตใจลํ้าฟ้าดังสมญาบัวลอย 
เป็นเพื่อนคุยยามเพื่อนว้าเหว่
เป็นพ่อครัวยามเพื่อนหิวโหย
เป็นหมอใหญ่ยามเพื่อนโอดโอย
หาหยูกยามารักษาบรรเทา บัวลอยถึงวัยเกณฑ์ทหาร
พิกลพิการยังดีหนึ่งประเภทสอง
อาสารับใช้ชาติพี่น้อง หัวใจคับพองกล้าหาญอดทน 
เป็นคนหนักเอาเบาสู้ อุตส่าห์มานะถ่อมตน 
ช่วยเหลือเพื่อน ๆ ทุกคน ร่วมแต่ทุกข์สุขไม่สนใจ ----------วันหนึ่งมีเสียงปืนคําราม บัวลอยถูกหามมาในเปลผ้าใบ 
ยังละเมอห่วงว่าใครเป็นอะไร
คือคําพูดสุดท้ายของชายชื่อบัวลอย
ตั้งแต่วันนั้นยันวันนี้ แสงตะเกียงริบหรี่ที่บ้านไร่ปลายดอย
ไม่มีชายคนที่ชื่อบัวลอย
ความเหงาหงอยค่อยเข้าปกคลุม
** โลกนี้ไม่สมประกอบ
เพราะบางคนชอบเอาแต่ประโยชน์ส่วนตน 
โลกนี้มีสักกี่คน เป็นบัวหลุดพ้นดังคนชื่อบัวลอย
(บัวลอย) 
(ซ้ำ **)...ดนตรี...(ซ้ **)