บัว คอร์ด – Butterfly

แย้มกลีบ...รักระวี คือวจีขับขาน เผยกลีบ...แย้มบาน บัวงามพบความชื่นใจ แย้มกลีบ...รักระวี คือวจีขับขาน เผยกลีบ...แย้มบาน ขานรับแสงอันอุ่นไอ เติบโตมา ทะยานมากล้าแกร่ง ฝ่าคลื่นแรง แฝงเพลง...
คอร์ดเพลง บัว และ เนื้อร้อง บัว ของ Butterfly ::แย้มกลีบ...รักระวี คือวจีขับขาน เผยกลีบ...แย้มบาน <strong>บัว</strong>งามพบความช...

เนื้อเพลง : บัว - Butterfly

ศิลปิน: Butterfly | ขอบคุณ ผู้สร้างสรรค์ผลงานเพลง

แย้มกลีบ...รักระวี คือวจีขับขาน เผยกลีบ...แย้มบาน บัวงามพบความชื่นใจ แย้มกลีบ...รักระวี คือวจีขับขาน เผยกลีบ...แย้มบาน ขานรับแสงอันอุ่นไอ เติบโตมา ทะยานมากล้าแกร่ง ฝ่าคลื่นแรง แฝงเพลงกรรม คือความมั่นใจ ในวิถีธรรม หวังเพียงแสงฉ่ำความดี หวังดวงสุรีย์ แย้มคลี่บัวมา อาบธรรมฉาบฉ่ำชื่นใจ ได้ปัญญา (ซ้ำทั้งหมด)

ขยายกรอบเนื้อร้อง