บางคน คอร์ด - Lemon Soup

ปล่อยให้ความเสียใจ ได้เปลี่ยนให้เรารู้สึกว่ารักจะจบลงเช่นใด จังหวะทีเดินร่วมทางระหว่างที่เราอยู่ใกล้ ก็คล้ายจะดูห่าง
บางคน ที่เคยผูกพันอาจมีสักวันที่ใครสักคนนั้นต้องเปลี่ยน เปลี...
คอร์ดเพลง บางคน และเนื้อร้อง บางคน Lemon Soup เนื้อร้อง::ปล่อยให้ความเสียใจ ได้เปลี่ยนให้เรารู้สึกว่ารักจะจบลงเช่นใด จังหวะทีเดินร่วมทางร...

เนื้อเพลง: บางคน - Lemon Soup

ศิลปิน Lemon Soup | ขอบคุณ ผู้สร้างสรรค์ผลงาน
ปล่อยให้ความเสียใจ ได้เปลี่ยนให้เรารู้สึกว่ารักจะจบลงเช่นใด จังหวะทีเดินร่วมทางระหว่างที่เราอยู่ใกล้ ก็คล้ายจะดูห่าง
* บางคน ที่เคยผูกพันอาจมีสักวันที่ใครสักคนนั้นต้องเปลี่ยน เปลี่ยนไปเพราะบางอย่าง แม้ฉันอาจดูเหมือนเดินอยู่ แต่เปลี่ยนไปแล้วทุกอย่าง สิ่งที่ผ่านเข้ามา อาจะมีอะไรเหนือกว่า แค่การที่เรารักกัน ทุกสิ่งที่เรามั่นใจ เมื่อไหร่ก็เปลี่ยนแปลงได้ เพราะในวันหนึ่ง (ซ้ำ *)...(ซ้ำ *,*) ปล่อยให้ความเสียใจได้เปลี่ยนให้เรารู้สึก ว่ารักจะจบลงเช่นไร