บาดเจ็บ คอร์ด - พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์

โอ่โอ้ เพื่อนจ๋า ฉันกลับมาเพราะบาดเจ็บ นกตัวเล็กปีกหัก โผบินกลับรัง รังเล็กอันอบอุ่น จุนเจือ ยิ่งกว่า เพื่อนจ๋ากลับมาสร้างรัง ของเราที่เดิม
Standard tuning tone E / Tone Eb capo fret 1
คอร์ดเพลง บาดเจ็บ และเนื้อร้อง บาดเจ็บ พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ เนื้อร้อง::โอ่โอ้ เพื่อนจ๋า ฉันกลับมาเพราะบาดเจ็บ นกตัวเล็กปีกหัก โผบินกลับรัง รังเล็กอันอบ... คอร์ดเพลงของ พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์, บาดเจ็บ คอร์ดง่าย ๆ, บาดเจ็บ เปลี่ยนคีย์
Tuning E capo fret 2 / Tuning Eb capo fret 3 (เทียบกับคีย์เริ่มต้น)
คอร์ด บาดเจ็บ ของ พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ คอร์ดคีย์อื่น ๆ คอร์ดง่าย
Tuner E (ตั้งสายปกติ)
Intro :DDCCBbBbAAเมื่อเDรา มองย้อนกลับทาง ที่ผ่านมา C จะเห็นภาพเก่า
บ้านBbเราร่วมอยู่เหลียวแล เผื่อแผ่จำได้ไAหม
เพื่อนเศDร้า เราเศร้า เพื่อนสุข ก็สุขเราแนบเCนาว์อุ่นใจ
เมืองBbใหญ่พรากเอา หมู่เราหลงทางคว้Aาง----------* Bmคนตั้งเยอะตั้งแยะ ต่างรีบไป แย่งกันกินแย่งกันใช้
Dย่งใส่ทอง เBmราต่างคนต่างมอง
ต่างจับจ้องจะแย่งชิง จะกินเหยื่อเดียวAกัน
** โอ่โอ้ เพื่อนDจ๋า ฉันกลับมาเพราะบาBmดเจ็บ 
Dนกตัวเล็กปีกหัก โผบินกลับAรัง   รัBmงเล็กอันอบอุ่น
จุAนเจือยิ่งกว่า เGพื่อนจ๋ากลับมาสAร้างรัง ของเราที่เDดิมInstru :DDCCBbBbAA+BmDBmG ABmDAA( ซ้ำ *, ** ) Dเราเป็นแค่ฝุ่นละปลิว ผ่านไปผ่านมCา    
Bbร้ค่า ที่ใครจะแลใคร จะเหลียวAมอง
รูปแบบการจับคอร์ดกีต้าร์
  • AChord key_a
  • Ab or G#Chord key_ab
  • AmChord key_a
  • BbChord key_bb
  • BmChord key_b
  • CChord key_c
  • DChord key_d
  • FChord key_f
  • GChord key_g
ดูคอร์ดเพิ่มเติม หรือ การจับคอร์ดในรูปแบบอื่น ได้ที่นี่ ตารางคอร์ดกีต้าร์

เนื้อเพลง: บาดเจ็บ - พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์

เนื้อร้อง/ทำนอง/เรียบเรียง : ขอบคุณผู้สร้างสรรค์ผลงาน
เมื่อเรามองย้อนกลับทาง ที่ผ่านมา จะเห็นภาพเก่า
บ้านเราร่วมอยู่เหลียวแลเผื่อแผ่จำได้ไหม
เพื่อนเศร้า เราเศร้าเพื่อนสุขก็สุขเราแนบเนาว์อุ่นใจ
เมืองใหญ่พรากเอา หมู่เราหลงทางคว้าง----------* คนตั้งเยอะตั้งแยะ ต่างรีบไป แย่งกันกินแย่งกันใช้
แย่งใส่ทอง เราต่างคนต่างมอง ต่างจับจ้องจะแย่งชิง
จะกินเหยื่อเดียวกัน----------** โอ่โอ้ เพื่อนจ๋า ฉันกลับมาเพราะบาดเจ็บ
นกตัวเล็กปีกหัก โผบินกลับรัง รังเล็กอันอบอุ่น
จุนเจือ ยิ่งกว่า เพื่อนจ๋ากลับมาสร้างรัง ของเราที่เดิม----------(ซ้ำ *, **) ----------เราเป็นแค่ฝุ่นละปลิว ผ่านไปผ่านมา
ไร้ค่า ที่ใครจะแลใคร จะเหลียวมอง