บาร์กู คอร์ด - คาราบาว

ปาเกียว ไม่เกี่ยวนี่มันบาร์กู บาร์กูใครมาเบี้ยวก็ต้องเกี่ยวกะกู ละบาร์กูก็ บาร์กูปาเกียวก็ ปาเกียว มึงไม่มาเบี้ยวมันก็ไม่เกี่ยวกะกู
Standard tuning tone E / Tone Eb capo fret 1
คอร์ดเพลง บาร์กู และเนื้อร้อง บาร์กู คาราบาว เนื้อร้อง::ปาเกียว ไม่เกี่ยวนี่มันบาร์กู บาร์กูใครมาเบี้ยวก็ต้องเกี่ยวกะกู ละบาร์กูก็ บาร์ก... คอร์ด บาร์กู, บาร์กู คาราบาว spotify 4sh mp3 joox, บาร์กู คอร์ด เปลี่ยน คีย์
Standard tuning / Capo fret 2 (เทียบกับคีย์เริ่มต้น)
คอร์ด บาร์กู ของ คาราบาว คอร์ดคีย์อื่น ๆ คอร์ดง่าย
Tuner E (ตั้งสายปกติ)
Intro:Em(4 Times)Em  เมืองพัทGยามีบาร์เบียร์มากEmมาย  สาวน้อยสาวใGหญ่
นั่งกันหน้าสลEmอน มีฝรั่งมังค่า เCดินทางมาพักผ่อน
G มีคนไทยหนีDร้อน ตอนสุดสัปEmดาห์----------Em อาหารการGกินล่ะก็ไม่แพงนักหEmรอก
ตามโรงนวดโรงแGรม คาสิโนอาคาEmซ่า พูดถึงบรรยากาC
บาร์เบียร์พัทGยา ถ้าไม่เห็นกับDตา... คุณจะไม่เข้าEmใจ ----------*Em ปาเกียว ไม่เกี่ยวนี่มันบาร์กู
บาร์กูใครมาเDบี้ยวก็ต้องเกี่ยวกะEmกู ละบาร์กูก็ บาร์Dกู
ปาเกียวก็ ปาเGกียว มึงไม่มาเDบี้ยวมันก็ไม่เกี่ยวกEmะกู
Instru:EmEmDEmDGDEmEm ล่องใต้ไปGหาไข่มุกอันดาEmมัน
นี่แหละเกาะสวGรรค์ที่คนไทยภาคEmภูมิ มีทัวร์นักท่องเCที่ยว
มีทั้งเดียวทั้งกGลุ่ม
เกาหลี ญี่Dปุ่น จีน ฝรั่ง มาEmเลย์
Em  ป่าตองราตGรี ที่นี่ก็มีบาร์เEmบียร์  มีสาวน้อยคอยเชีGยร์ 
ปากแดงแต่งตัวEmเท่
อาชีพนี้หนีไม่Cพ้นสันดานคนเกGเร
จิ๊กโก๋โปเDกย์ ดันอยากจะเป็นปาEmเกียว
( ซ้ำ *, * )** อันว่าคนเกเB7ร ใช่เกเรเพราะเหGล้า เกตามสันดารเB7ก่า
เขาเป็นคนเยี่ยงEmนี้ อีตอนที่ไม่เDมา
(อีตอนที่ไม่เมา) เขาซุกซ่อนคมกระGบี่
(เขาซุกซ่อนคมกระบี่) ในธาตุแท้ที่Dมี
สนิมอีโต้ขี้เมา ไอ้ขี้Emเมา
Instru:EmEmDEmDGDEm( ซ้ำ **, *, * )Outro:Em(4 Times)
รูปแบบการจับคอร์ดกีต้าร์
  • B7Chord key_b
  • CChord key_c
  • DChord key_d
  • EmChord key_e
  • GChord key_g
ดูคอร์ดเพิ่มเติม หรือ การจับคอร์ดในรูปแบบอื่น ได้ที่นี่ ตารางคอร์ดกีต้าร์

เนื้อเพลง: บาร์กู - คาราบาว

คำร้อง/ทำนอง : ยืนยง โอภากุล
เมืองพัทยามีบาร์เบียร์มากมาย
สาวน้อยสาวใหญ่ นั่งกันหน้าสลอน
มีฝรั่งมังค่า เดินทางมาพักผ่อน
มีคนไทยหนีร้อน ตอนสุดสัปดาห์----------อาหารการกินล่ะก็ไม่แพงนักหรอก
ตามโรงนวดโรงแรม คาสิโนอาคาซ่า
พูดถึงบรรยากาศ บาร์เบียร์พัทยา
ถ้าไม่เห็นกับตา... คุณจะไม่เข้าใจ----------* ปาเกียว ไม่เกี่ยวนี่มันบาร์กู
บาร์กูใครมาเบี้ยวก็ต้องเกี่ยวกะกู
ละบาร์กูก็ บาร์กูปาเกียวก็ ปาเกียว
มึงไม่มาเบี้ยวมันก็ไม่เกี่ยวกะกู----------ล่องใต้ไปหาไข่มุกอันดามัน
นี่แหละเกาะสวรรค์ที่คนไทยภาคภูมิ
มีทัวร์นักท่องเที่ยวมีทั้งเดียวทั้งกลุ่ม
เกาหลี ญี่ปุ่น จีน ฝรั่ง มาเลย์----------ป่าตองราตรี ที่นี่ก็มีบาร์เบียร์
มีสาวน้อยคอยเชียร์ ปากแดงแต่งตัวเท่
อาชีพนี้หนีไม่พ้นสันดานคนเกเร
จิ๊กโก๋โปเกย์ดันอยากจะเป็นปาเกียว----------(ซ้ำ *, *) ----------** อันว่าคนเกเร ใช่เกเรเพราะเหล้า
เกตามสันดารเก่า เขาเป็นคนเยี่ยงนี้
อีตอนที่ไม่เมา (อีตอนที่ไม่เมา)
เขาซุกซ่อนคมกระบี่ (เขาซุกซ่อนคมกระบี่)
ในธาตุแท้ที่มี สนิมอีโต้ขี้เมา ไอ้ขี้เมา----------(ซ้ำ **, *, *)