บ่ต้องการเศษใจ คอร์ด – แบม ไพลิน

บ่แม่นว่าบ่มีไผ๋เอา แค่อยากคบกับเจ้า เข้าใจแนแหม๋ อยากสิ อยากสิเข้าไปเทคแคร์ดูแลหัวใจ (ให้มันนวน อ่องต้อง ให้ได้เป็นคู่ครอง ให้ได้เป็นแม่ของบักหำน้อย ให้ได้เป็นคนฮัก บ่อย...
คอร์ดเพลง บ่ต้องการเศษใจ และ เนื้อร้อง บ่ต้องการเศษใจ ของ แบม ไพลิน ::บ่แม่นว่าบ่มีไผ๋เอา แค่อยากคบกับเจ้า เข้าใจแนแหม๋ อยากสิ อยากสิเข้าไปเทคแคร์ดูแล...
คอร์ดและเนื้อร้อง บ่ต้องการเศษใจ ของ แบม ไพลิน
Intro:EbCmG#Bb(2 Times)CmCmCmG# BbCmBb G#CmBbบ่แม่นขอทEbาน เฮาบ่ต้องการเศCmษใจ เก็บเอาคืนG#ไป คั่นให้มาพอก่ำBbก่า บ่แม่นคนEbดี แต่กะเลือกอยู่ดอกCmหว๋า อย่าสิมาทำG#ท่า คั่นบ่Bbเคยฮัก กันEbเลย * บ่G#แม่นว่าบ่มีไผ๋Bbเอา แค่อยากคบกับGmเจ้า เข้าใจแนแCmหม๋ อยาG#กสิ อยากสิเข้าไปเทคBbแคร์ ดูแลหัวใจ ** Cmให้มันนวนอ่องต้อง ให้ได้เป็นคู่Bbครอง ให้ได้เป็นแม่ของบักหำน้อย G# ให้ได้เป็นคนฮัก บ่อยากเป็นแล้วคนBbคอย สุดท้ายได้ แต่หอย!!... กับรอยEbยิ้ม เอออึ๋งเออ ๆ ......Instru.:EbBbCmCm(2 Times)(แรพ) Cmรักแค่ไหนก็ต้องไป เพราะมันไม่ใช่เนื้Ebอคู่ ไม่ใช่ขอทานจะให้ทนอยู่ไปเพื่ออCmะไร ก็แค่ต้องการความรักและไม่ใช่แค่เศBbษใจ อยู่ต่อGmคงเฉาตาย หาCmใหม่ดีกว่า... โอโอ๋โอ้......Instru:EbBbCmCm(2 Times)CmCmCmG# BbCmCm(2 Times)CmG# BbCmG# BbCm( ซ้ำ *, ** )Instru:EbBbCmCm(2 Times)บ่G#แม่นว่าบ่มีไผ๋Bbเอา แค่อยากคบกับGmเจ้า เข้าใจแน่Cmแหม๋ อยG#ากสิ อยากสิเข้าไปเทBbคแคร์ ดูแลหัวEbใจ
  • Eb or D#
  • Cm
  • Bb or A#
  • Gm
#คอร์ดคีย์เริ่มต้น ในส่วนของคีย์อื่น ๆ สามารถดูคอร์ดได้ที่นี่ ตารางคอร์ดกีต้าร์

เนื้อเพลง : บ่ต้องการเศษใจ - แบม ไพลิน

ผู้แต่ง ❱ คำร้อง/ทำนอง : เนม สาเกตุ | เรียบเรียง : บุญหลง คอปเตอร์ไฟซ์
บ่แม่นขอทาน เฮาบ่ต้องการเศษใจ เก็บเอาคืนไป 
คั่นให้มาพอก่ำก่า
บ่แม่นคนดี แต่กะเลือกอยู่ดอกหว๋า อย่าสิมาทำท่า 
คั่นบ่เคยฮัก กันเลย----------* บ่แม่นว่าบ่มีไผ๋เอา แค่อยากคบกับเจ้า เข้าใจแนแหม๋ 
อยากสิ อยากสิเข้าไปเทคแคร์ ดูแลหัวใจ----------** ให้มันนวนอ่องต้อง ให้ได้เป็นคู่ครอง
ให้ได้เป็นแม่ของบักหำน้อย ให้ได้เป็นคนฮัก
บ่อยากเป็นแล้วคนคอย สุดท้ายได้ แต่หอย!!... 
กับรอยยิ้ม เอออึ๋งเออ ๆ ......----------(แรพ) รักแค่ไหนก็ต้องไป เพราะมันไม่ใช่เนื้อคู่
ไม่ใช่ขอทานจะให้ทนอยู่ไปเพื่ออะไร
ก็แค่ต้องการความรักและไม่ใช่แค่เศษใจ
อยู่ต่อคงเฉาตาย หาใหม่ดีกว่า... โอโอ๋โอ้......(ซ้ำ *, **)
บ่แม่นว่าบ่มีไผ๋เอา แค่อยากคบกับเจ้า เข้าใจแน่แหม๋
อยากสิ อยากสิเข้าไปเทคแคร์ ดูแลหัวใจ