บ่ต้องการเศษใจ คอร์ด – แบม ไพลิน

The Hook (ท่อนฮุค)

บ่แม่นว่าบ่มีไผ๋เอา แค่อยากคบกับเจ้า เข้าใจแนแหม๋ อยากสิ อยากสิเข้าไปเทคแคร์ดูแลหัวใจ (ให้มันนวน อ่องต้อง ให้ได้เป็นคู่ครอง ให้ได้เป็นแม่ของบักหำน้อย ให้ได้เป็นคนฮัก บ่อย...

Lyric and chords

คอร์ดเพลง บ่ต้องการเศษใจ และ เนื้อร้อง บ่ต้องการเศษใจ ของ แบม ไพลิน ::บ่แม่นว่าบ่มีไผ๋เอา แค่อยากคบกับเจ้า เข้าใจแนแหม๋ อยากสิ อยากสิเข้าไปเทคแคร์ดูแล...
คอร์ดเพลง บ่ต้องการเศษใจ และ เนื้อร้อง บ่ต้องการเศษใจ ของ แบม ไพลิน ::บ่แม่นว่าบ่มีไผ๋เอา แค่อยากคบกับเจ้า เข้าใจแนแหม๋ อยากสิ อยากสิเข้าไปเทคแคร์ดูแล...
แชร์แชร์

เนื้อร้อง + คอร์ดเปลี่ยนคีย์ : บ่ต้องการเศษใจ - แบม ไพลิน

คำร้อง/ทำนอง : เนม สาเกตุ | เรียบเรียง : บุญหลง คอปเตอร์ไฟซ์

Lyric and chords width transpose key

Intro:EbCmAbBb(2 Times)CmCmCmAb BbCmBb AbCmBbบ่แม่นขอทEbาน เฮาบ่ต้องการเศCmษใจ เก็บเอาคืนAbไป คั่นให้มาพอก่ำBbก่า บ่แม่นคนEbดี แต่กะเลือกอยู่ดอกCmหว๋า อย่าสิมาทำAbท่า คั่นบ่Bbเคยฮัก กันEbเลย * บ่Abแม่นว่าบ่มีไผ๋Bbเอา แค่อยากคบกับGmเจ้า เข้าใจแนแCmหม๋ อยาAbกสิ อยากสิเข้าไปเทคBbแคร์ ดูแลหัวใจ ** Cmให้มันนวนอ่องต้อง ให้ได้เป็นคู่Bbครอง ให้ได้เป็นแม่ของบักหำน้อย Ab ให้ได้เป็นคนฮัก บ่อยากเป็นแล้วคนBbคอย สุดท้ายได้ แต่หอย!!... กับรอยEbยิ้ม เอออึ๋งเออ ๆ ......Instru.:EbBbCmCm(2 Times)(แรพ) Cmรักแค่ไหนก็ต้องไป เพราะมันไม่ใช่เนื้Ebอคู่ ไม่ใช่ขอทานจะให้ทนอยู่ไปเพื่ออCmะไร ก็แค่ต้องการความรักและไม่ใช่แค่เศBbษใจ อยู่ต่อGmคงเฉาตาย หาCmใหม่ดีกว่า... โอโอ๋โอ้......Instru:EbBbCmCm(2 Times)CmCmCmAb BbCmCm(2 Times)CmAb BbCmAb BbCm( ซ้ำ *, ** )Instru:EbBbCmCm(2 Times)บ่Abแม่นว่าบ่มีไผ๋Bbเอา แค่อยากคบกับGmเจ้า เข้าใจแน่Cmแหม๋ อยAbากสิ อยากสิเข้าไปเทBbคแคร์ ดูแลหัวEbใจ
...ค้นเพลงอื่น ๆ...