บ่าวขี้ค้าน (จิ๊กโก๋ขี้ค้าน) คอร์ด – จ่าหรีด อุดร

แม่บอกเล่นสาว ข้อยบ่เอากับไผดีดี เห็นสาวมา ไปก่อนฟ้าวหนี แลนหารี่ เถาะข้อยอยากตาย ว่าวเรื่องค้าน คนเหมิ๊ดบ้านมาโฮมอยู่อ้าย ค่านหน่อยหรือว่าค่านหลาย แฮงเว่าแฮงหน่าย โครตค่...
คอร์ดเพลง บ่าวขี้ค้าน (จิ๊กโก๋ขี้ค้าน) และ เนื้อร้อง บ่าวขี้ค้าน (จิ๊กโก๋ขี้ค้าน) ของ จ่าหรีด อุดร ::แม่บอกเล่นสาว ข้อยบ่เอากับไผดีดี เห็นสาวมา ไปก่อนฟ้าวหนี แลนหารี่ เถาะข้อยอยากตา...
คอร์ดเพลง บ่าวขี้ค้าน (จิ๊กโก๋ขี้ค้าน) และ เนื้อร้อง บ่าวขี้ค้าน (จิ๊กโก๋ขี้ค้าน) ของ จ่าหรีด อุดร ::แม่บอกเล่นสาว ข้อยบ่เอากับไผดีดี เห็นสาวมา ไปก่อนฟ้าวหนี แลนหารี่ เถาะข้อยอยากตา...
Intro:Fm(6 Times)G# EbFmตะวันFmค่ำลง มือจ๊กถง แล้วย่างเลาะบ้าน ข้อยมันคน ขี้C#ค้าน ยามเลาEbะบ้านเอาแต่ไผ สิFmเห็น ทำไร่ไFmถนา เซ่าโลดหล้าอ้ายดัน บ่เป็น ใครแน่ เอาแต่นอนเว็น เฮ็ดเวียกบ่เป็น บ่ต้องถาม.หา บุญบ้าFmนใด อ้ายก็ไปเที่ยวเบิ๊ดทุกบ้าน บ่เฮ็ดหยัง ขี้C#ค้าน ยังเลาะEbบ้าน หาเหยียบฮFmอยหมา เดิ๊ก ๆ ดื่Fmน ๆ เลาะเบิ๊ดคืน บ่ได้หลับตา ยามเมื่อย อ้าย จะกลัG#บมา ฟังเสียงEbหมา เห่ามา Fmเป็นสายInstru.:FmFmC# EbFm* แม่บอกเล่Fmนสาว ข้อยบ่เอากับไผดีดี เห็นสาวมา ไปก่อนฟ้าวC#หนี แลนหEbารี่ เถาะข้อยอยาFmกตาย ว่าวเรื่องFmค้าน คนเหมิ๊ดบ้านมาโฮมอยู่อ้าย ค่านหน่อยหรือว่าค่านหล.าย แฮงเว่าแฮงหEbน่าย โครตค่านมันFmเลย ย่างไFmปไส คนเอิ้นใส่ ว่าบ่าวขี้ค้าน เห็นแต่หน้า เขากะรำC#คาญ เอิ้นเบิ๊ดEbบ้าน โตข้อยกFmะเฉย หาเซ็นกินเFmหล้า จนร้านเขา บ่เว้านำเลย เขาด่า ข้อยกะเฉย ๆ บ่โทษเEbขาเลย เพราะข้อยFmขี้ค้าน Instru:FmBbmEbFmFmFmG# EbFm( ซ้ำ * )Outro:FmFmFm CmFm
คำร้อง/ทำนอง : จ่าหรีด อุดร