คอร์ดเพลง บ่เป็นหยัง

ศิลปิน : ก้อง ห้วยไร่
คอร์ดเพลง บ่เป็นหยัง - ก้อง ห้วยไร่

เนื้อร้อง บ่เป็นหยัง - ก้อง ห้วยไร่

แค่ได้เห็นได้คุยบ่กี่วัน ใจก็ฝันมีเธออยู่ข้างกาย ดีใจหลายที่เฮาได้ฮู้จักกัน อยากดูแลเกินคำว่าน้องคำ อยากรู้จักในนามคนรู้ใจ เฮ็ดจังได๋ ต้องเตรียมใจ ย่อนบ่มีวัน
* บ่เป็นหยังเด้อ คนงาม แค่ได้ถามถึงความเป็นไป แค่ได้ใส่ใจ ในเรื่องที่เธอบ่หัวสา ได้แอบฮักเธออยู่เรื่อยไป ไผสิว่าจั่งได๋กะตามส่าง ได้คุยกับน้องบ้าง บางเวลาที่เธอท้อใจ อยากขอบคุณที่น้องได้เข้ามา เปลี่ยนเวลาที่มีในหัวใจ ได้ฮู้จักฮักใหม่ แม้นบ่มีไผเคียงข้าง  
(ซ้ำ *)   
(ซ้ำ *) ได้คุยกับน้องบ้าง บางเวลาที่เธอท้อใจ