คอร์ดเพลง บ้านบนดอย

ศิลปิน : จรัล มโนเพชร
คอร์ดเพลง บ้านบนดอย - จรัล มโนเพชร
บ้านบนดอย - จรัล มโนเพชร - Chordsmelody.com

เนื้อร้อง บ้านบนดอย - จรัล มโนเพชร

บ้านข้าอยู่บนดอย เมฆหมอกลอยเต็มฟ้า อยู่กลางพนา อยู่ตามประสาคนดอย ข้าบ่รวยบ่จน บ่เป็นคนสำออย เกิดเป็นคนบนดอย  บ่ต้องคอยง้อใคร บ้านสูอยู่ในเมือง มุงกระเบื้องสีใส  บ้านข้าอยู่กลางไพร  มุงด้วยใบตองตึง สูชอบเพลงฝรั่ง ข้าชอบฟังเสียงซึง เอ้าตึง ตึงต๊ะติดตึง ข้าดีดซึงก้องป่า * บ้านบนดอยบ่มีแสงสี บ่มีทีวีบ่มีน้ำประปา บ่มีโฮงหนัง โฮงนวดคลับบาร์ บ่มีโคล่า แฟนต้า เป๊บซี่ ** บ่มีเนื้อสันผัดน้ำมันหอย  คนบนดอยชอบกินข้าวจี่ บ่มีน้ำหอมน้ำปรุงอย่างดี แต่หมู่เฮามี ฮืม....   มีน้ำใจ ถ้าสูอยากกินข้าว สูต้องไปไถนา   ถ้าสูอยากกินปลา   ก็ต้องไปหาในห้วย ถ้าสูปลูกดอกฝ้าย สูได้ใส่เสื้อสวย  แต่ถ้าสูอยากถูกหวย  ก็เสียใจด้วยคน ( * / ** ) สส