บ้านพี่สกลหนาวเเล้ว คอร์ด – Man’r x Bearing ft. ท้าวคําสิงห์ x ขยะหน้าต้นไม้

บ้านอ้ายสกล ตอนนี้นั่นหนาวแล้ว บ้านน้องทางนั้นน่ะ หนาวยัง อ้ายคิดฮอดเจ้าอีกแล้ว แต่ว่ามื้อนี้เจ้ามีผู้บ่าวยัง เจ้ามีผู้บ่าวยัง อ้ายแค่อยากอยู่ข้าง ๆ ในเวลาที่เจ้าอ้างว้าง...
คอร์ดเพลง บ้านพี่สกลหนาวเเล้ว และ เนื้อร้อง บ้านพี่สกลหนาวเเล้ว ของ Man'r x Bearing ft. ท้าวคําสิงห์ x ขยะหน้าต้นไม้ ::บ้านอ้ายสกล ตอนนี้นั่นหนาวแล้ว บ้านน้องทางนั้นน่ะ หนาวยัง อ้ายคิดฮอดเจ้าอีกแล้ว ...
คอร์ดและเนื้อร้อง บ้านพี่สกลหนาวเเล้ว ของ Man'r x Bearing ft. ท้าวคําสิงห์ x ขยะหน้าต้นไม้
Intro:EbBbCmG#* บ้านพี่สEbกล ตอนนี้นั่นหนาวแล้ว บ้านน้องทางนั้น นะหนาวยัง พี่Bbคิดถึงกันอีกแล้ว แต่ว่าตอนนี้น้องมีผู้บ่าวยังCm น้องมีผู้บ่าวยัง พี่แค่อยากG#อยู่ข้าง ๆ ในเวลาที่เธออ้างว้าง (x2) Ebหนาวกายไม่เท่าไหร่ แต่เหงาใจคิดถึงเธอBb เธอจะรู้บ้างไหม ในตอนที่เราไม่ได้เจอ Cm ฝันละเมอทุกค่ำเช้า ว่าเรานั้นได้เG#จอ อยากให้เธอนั้นคืนมา... แม้ยามค่Ebำคืน จะหลับนอน ไม่อยากกอดหมอน อยากกอดเธอBb เคยมีเธออยูข้างกาย แต่วันนี้เธอไปอยู่Cmไหน... ยังคิดG#ถึง... Ebฉันหนาวโดยไม่มีแบบแผน หรือว่าแบบแบรนของความรัก Bbตัวฉันมีเพียงแค่สองแขน ไว้คอยกอดเธอในยามจะCmพัก ฝันถึงเธอเป็นกิจวัตร บรรยายได้มากกว่าสิบบรG#รทัด ฉันฝัน ฉันฝันถึงเธอ ในตอนที่หลับEbตา ตื่นมาในความเป็นจริง มันไม่มีเธอคอยเคียงข้Bbาง อยู่โดดเดี่ยวเดียวดาย ในความเป็นจริงที่อ้างว้Cmาง คำทุกคำที่สัญญา ยังจดจำทุกวาจG#า... แม้การเวลาจะเปลี่ยนแปลง ( ซ้ำ * )Instru.:EbBbCmG#ลมหนาวมาเEbยือน ปลายเดือนตุลา เฮ็ดให้หัวใจอ้ายสั่นไหว คิดฮอดความBbฮัก ปลายเดือนเมษา ที่น้องแก้วตาเลือกถิ่มไป วนเG#วียนมาบรรจบ คนที่คบมาเปลี่ยนใจ คิดฮอดเจ้าหลาย แต่ผลสุดท้าย เฮ็ดได้แค่คนคอยถามข่าว มันหนาว มันหนEbาว ผู้สาวคนไกล เข้าใจอ้ายบ่หล่ะทูลหัว ได้ลูก ไBbด้ผัว แล้วบ่คนไกล หรือเป็นจั่งได๋บ่ฮู้ข่าว นั่งG#หนาวอยู่ข้างกองไฟ เฮ็ดใดใจเจ้ามีผู้บ่าว ยังจำทุกอย่าง ทุกเรื่องทุกราว เมื่อยามลมหนาวพัดเข้ามา ( ซ้ำ * )บ้านอ้ายEbสกล ตอนนี้นั่นหนาวแล้ว บ้านน้องทางนั้นน่ะ หนาวยัง อ้าBbยคิดฮอดเจ้าอีกแล้ว แต่ว่ามื้อนี้เจ้ามีผู้บ่าวยังCm เจ้ามีผู้บ่าวยัง อ้ายแค่อยากG#อยู่ข้าง ๆ ในเวลาที่เจ้าอ้างว้าง บ้านอ้ายสEbกลตอนนี้นั่นหนาวแล้ว บ้านน้องทางนั้นน่ะหนาวยัง อ้าBbยคิดฮอดเจ้าอีกแล้ว แต่ว่ามื้อนี้เจ้ามีผู้บ่าวCmยัง... G# เจ้ามีผู้บ่าวEbยัง
  • Eb or D#
  • Bb or A#
  • Cm
#คอร์ดคีย์เริ่มต้น ในส่วนของคีย์อื่น ๆ สามารถดูคอร์ดได้ที่นี่ ตารางคอร์ดกีต้าร์

เนื้อเพลง : บ้านพี่สกลหนาวเเล้ว - Man'r x Bearing ft. ท้าวคําสิงห์ x ขยะหน้าต้นไม้

ผู้แต่ง ❱ เนื้อร้อง : Man'r x Bearing ft. ท้าวคําสิงห์ x ขยะหน้าต้นไม้ | เรียบเรียง : YOSHI
* บ้านพี่สกล ตอนนี้นั่นหนาวแล้ว บ้านน้องทางนั้น นะหนาวยัง
พี่คิดถึงกันอีกแล้ว แต่ว่าตอนนี้น้องมีผู้บ่าวยัง
น้องมีผู้บ่าวยัง พี่แค่อยากอยู่ข้าง ๆ ในเวลาที่เธออ้างว้าง (x2)----------หนาวกายไม่เท่าไหร่ แต่เหงาใจคิดถึงเธอ เธอจะรู้บ้างไหม 
ในตอนที่เราไม่ได้เจอ ฝันละเมอทุกค่ำเช้า ว่าเรานั้นได้เจอ 
อยากให้เธอนั้นคืนมา... แม้ยามค่ำคืน จะหลับนอน
ไม่อยากกอดหมอน อยากกอดเธอ 
เคยมีเธออยูข้างกาย แต่วันนี้เธอไปอยู่ไหน... ยังคิดถึง...----------ฉันหนาวโดยไม่มีแบบแผน หรือว่าแบบแบรนของความรัก
ตัวฉันมีเพียงแค่สองแขน ไว้คอยกอดเธอในยามจะพัก 
ฝันถึงเธอเป็นกิจวัตร บรรยายได้มากกว่าสิบบรรทัด
ฉันฝัน ฉันฝันถึงเธอ ในตอนที่หลับตา
ตื่นมาในความเป็นจริง มันไม่มีเธอคอยเคียงข้าง
อยู่โดดเดี่ยวเดียวดาย ในความเป็นจริงที่อ้างว้าง
คำทุกคำที่สัญญา ยังจดจำทุกวาจา...
แม้การเวลาจะเปลี่ยนแปลง
(ซ้ำ *)
----------ลมหนาวมาเยือน ปลายเดือนตุลา เฮ็ดให้หัวใจอ้ายสั่นไหว
คิดฮอดความฮัก ปลายเดือนเมษา ที่น้องแก้วตาเลือกถิ่มไป
วนเวียนมาบรรจบ คนที่คบมาเปลี่ยนใจ
คิดฮอดเจ้าหลาย แต่ผลสุดท้าย เฮ็ดได้แค่คนคอยถามข่าว
มันหนาว มันหนาว ผู้สาวคนไกล เข้าใจอ้ายบ่หล่ะทูลหัว
ได้ลูก ได้ผัว แล้วบ่คนไกล หรือเป็นจั่งได๋บ่ฮู้ข่าว 
นั่งหนาวอยู่ข้างกองไฟ เฮ็ดใดใจเจ้ามีผู้บ่าว 
ยังจำทุกอย่าง ทุกเรื่องทุกราว เมื่อยามลมหนาวพัดเข้ามา----------(ซ้ำ *)
บ้านอ้ายสกล ตอนนี้นั่นหนาวแล้ว บ้านน้องทางนั้นน่ะ หนาวยัง
อ้ายคิดฮอดเจ้าอีกแล้ว แต่ว่ามื้อนี้เจ้ามีผู้บ่าวยัง 
เจ้ามีผู้บ่าวยัง อ้ายแค่อยากอยู่ข้าง ๆ ในเวลาที่เจ้าอ้างว้าง
บ้านอ้ายสกลตอนนี้นั่นหนาวแล้ว บ้านน้องทางนั้นน่ะหนาวยัง 
อ้ายคิดฮอดเจ้าอีกแล้ว แต่ว่ามื้อนี้เจ้ามีผู้บ่าวยัง...
 เจ้ามีผู้บ่าวยัง