ประโยคบอกเล่า Ost. ชัมบาลา คอร์ด – Greasy Cafe

เรา นั้น เป็นเพียง ส่วนหนึ่ง เธอ ฉัน เป็นเพียง ส่วนหนึ่งที่เป็น * เมื่อทุก ๆ การขยับ เคลื่อนไป ของช่วงเวลาที่อาจ ขาดหายไป หากไม่มีการเชื่อมต่อ ของสิ่งใด แม้แต่เธอกับฉัน ** โปรดจงบอกฉันมาเสียเถิด เรื่อ...
คอร์ดเพลง ประโยคบอกเล่า - Ost. ชัมบาลา และ เนื้อร้อง ประโยคบอกเล่า - Ost. ชัมบาลา ของ Greasy Cafe ::เรา นั้น เป็นเพียง ส่วนหนึ่ง เธอ ฉัน เป็นเพียง ส่วนหนึ่งที่เป็น * เมื่อทุก ๆ การ...

เนื้อเพลง : ประโยคบอกเล่า - Ost. ชัมบาลา - Greasy Cafe

ศิลปิน: Greasy Cafe | ขอบคุณ ผู้สร้างสรรค์ผลงานเพลง

เรา นั้น เป็นเพียง ส่วนหนึ่ง เธอ ฉัน เป็นเพียง ส่วนหนึ่งที่เป็น * เมื่อทุก ๆ การขยับ เคลื่อนไป ของช่วงเวลาที่อาจ ขาดหายไป หากไม่มีการเชื่อมต่อ ของสิ่งใด แม้แต่เธอกับฉัน ** โปรดจงบอกฉันมาเสียเถิด เรื่องราวที่เกิด ข้างในหัวใจของเธอ โปรดจงบอกฉันมาเสียที ถ้อยความที่มี ที่เธอรู้สึกต่อฉัน (เพราะพรุ่งนี้มันคงอาจสายไป อาจไม่มีฉันอยู่) ความ ลับ ในใจ ของเธอ ไม่อาจ รู้ เกินการจะพบเจอ (ซ้ำ *, **) หากพรุ่งนี้ไม่มีเราอีก ไม่มีแล้วซึ่งเรากันอีก และหากนี่คือ วันสุดท้ายที่เราได้มี (ซ้ำ **, **)

ขยายกรอบเนื้อร้อง