ปรารถนา คอร์ด – ทูล ทองใจ

อยากเกิดมาเป็น สีแดง แต้มแต่งสองริมฝีปากคุณ อยากเกิดเป็นแป้งหอมกรุ่น ลูบไล้เนื้ออุ่น สองปราง อยากเกิดเป็นสร้อยห้อยคอไว้ อยากเป็นดอกไม้ที่ทัดหู อยากอยู่ร่วมหอ ไม่ห่าง...
คอร์ดเพลง ปรารถนา และ เนื้อร้อง ปรารถนา ของ ทูล ทองใจ ::อยากเกิดมาเป็น สีแดง แต้มแต่งสองริมฝีปากคุณ อยากเกิดเป็นแป้งหอมกรุ่น ลูบไล้เนื้อ...
คอร์ดและเนื้อร้อง ปรารถนา ของ ทูล ทองใจ
Intro:Gm DmGm FDmBb GmCm FBb FBb FBbGmหากแม้นเลือกเกิด เอGmงได้ คนทุDmกคนเลือกเกิดอย่Gmางไร ตาFมใจเขา ปรDmารถนา แต่ตัวBbฉัน นั้นขอGmตั้ง สัจจะวCmาจา ถึงชาFตินี้ ชาติBbหน้า ปรารถFนาเกิดมาใกล้Cmคุณ Gm หากร้อนผิวกาย ใจรGmะทม ตัวฉันDmยอมเลือกเกิดเป็นGmลม เฝ้าลูบFชมเนื้ออ่อน Dmละมุน หากหนาวBbนัก ขอเอGmารัก วางไว้เCmป็นทุน ขอเกิFดมา เป็นผ้Bbาอุ่น เกิดเป็นหมอนหFนุน สำหรัBbบนางอยากเกิดมาเป็Gmนสีแดง แต้มแต่งสองริมฝีปากคุณ อยากเกิดเป็นแป้งหอมกFรุ่น ลูบไล้เนื้ออุ่น สองDmปราง อยากเกิดเป็นสร้อยห้อยCmคอไว้ อยากเป็นดอกไม้ที่Bbทัดหู อยากอยู่ร่วCmมหอ ไม่Dmห่าง จะขอเป็นแหวนสวมGmก้อย เป็นกDmำไรสวมใส่มือน้Gmอย เกิดเป็นFรอยรับบาทขDmองนาง อยากแนบBbเนื้อ ขอเป็Gmนเสื้อสวมใส่สรรCmพางค์ ขอเกิดFเป็นหมอนBbข้าง เพื่อนางนวลFน้อง ได้กอBbดนอนGm
  • Gm
  • Dm
  • F
  • Bb or A#
  • Cm
#คอร์ดคีย์เริ่มต้น ในส่วนของคีย์อื่น ๆ สามารถดูคอร์ดได้ที่นี่ ตารางคอร์ดกีต้าร์

เนื้อเพลง : ปรารถนา - ทูล ทองใจ

ผู้แต่ง ❱ เนื้อร้อง : ทำนอง : เรียบเรียง : | ขอบคุณผู้สร้างสรรค์ผลงาน
หากแม้นเลือกเกิด เองได้
คนทุกคนเลือกเกิดอย่างไร ตามใจเขา 
ปรารถนา แต่ตัวฉัน นั้นขอตั้ง สัจจะวาจา 
ถึงชาตินี้ ชาติหน้า ปรารถนาเกิดมาใกล้คุณ 
หากร้อนผิวกาย ใจระทม 
ตัวฉันยอมเลือกเกิดเป็นลม 
เฝ้าลูบชมเนื้ออ่อน ละมุน หากหนาวนัก ขอเอารัก
วางไว้เป็นทุน ขอเกิดมา เป็นผ้าอุ่น
เกิดเป็นหมอนหนุน สำหรับนาง----------อยากเกิดมาเป็นสีแดง แต้มแต่งสองริมฝีปากคุณ
อยากเกิดเป็นแป้งหอมกรุ่น 
ลูบไล้เนื้ออุ่น สองปราง
อยากเกิดเป็นสร้อยห้อยคอไว้
อยากเป็นดอกไม้ที่ทัดหู อยากอยู่ร่วมหอ ไม่ห่าง----------จะขอเป็นแหวนสวมก้อย เป็นกำไรสวมใส่มือน้อย 
เกิดเป็นรอยรับบาทของนาง 
อยากแนบเนื้อ ขอเป็นเสื้อสวมใส่สรรพางค์ 
ขอเกิดเป็นหมอนข้าง
เพื่อนางนวลน้อง ได้กอดนอน