ปล่อยเธอไป คอร์ด - Bird ธงไชย

ถึงเวลา ปล่อยเธอไปตามทาง ถึงเวลา ปล่อยให้มันเป็นไป แม้หัวใจ อาจจะมีน้ำตา แต่ถึงเวลาปล่อยเธอไป ปล่อยเธอไป ไม่ว่าฉันจะอยู่หนใด หากวันไหนเธอต้องทนเหงา ให้เธอมองดาวตรงที่ปลายฟ้า
Standard tuning tone E / Tone Eb capo fret 1
คอร์ดเพลง ปล่อยเธอไป และเนื้อร้อง ปล่อยเธอไป Bird ธงไชย เนื้อร้อง::ถึงเวลา ปล่อยเธอไปตามทาง ถึงเวลา ปล่อยให้มันเป็นไป แม้หัวใจ อาจจะมีน้ำตา แต่ถึงเ... คอร์ด ปล่อยเธอไป - Bird ธงไชย, ปล่อยเธอไป joox, คอร์ด ปล่อยเธอไปcapo
Tuning E capo fret 2 / Tuning Eb capo fret 3 (เทียบกับคีย์เริ่มต้น)
คอร์ด ปล่อยเธอไป ของ Bird ธงไชย คอร์ดคีย์อื่น ๆ คอร์ดง่าย
Tuner E (ตั้งสายปกติ)
Intro :D BmG AG ADต่อให้DรักเธอหมดBmหัวใจ แต่สุดGท้ายเธอต้องAทนฝืนG 
ไม่มีAวันยอมหรอก คนอDย่างฉัน
คำว่าDรักไม่เคยBmน้อยไป แต่Gรักก็ไม่ใAช่ทุกสิ่งG 
นี่คือคAวามจริง ฉันเข้Dาใจ----------*Bm ถึงเวลGา ปล่อยเธอไAปตามDทาง 
(จะคิดถึงเธอทุกวัน)
BmถึงเวลGา ปล่อยให้Aมันเป็นDไป 
(จะฝันถึงเธอทุกคืน)
Bmแม้หัวใGจ อาจจะF#/Bbมี         น้ำBmตา  (จะรักเธอเท่านั้น)
B/Eb          แต่EmถึงเวลาA     ปล่อยเธอไป ปล่อยเDธอไป
Instru :Bm GA D(2 Times)ไม่ว่าDฉันจะอยู่หBmนใด หากวันไGหนเธอต้องAทนเหงาG 
ให้เธอAมองดาวตรงที่ปDลายฟ้า
จะมีDฉันไปอยู่ข้Bmางเธอ แม้Gวันที่เธอไม่เหAลือใครG  
ไม่มีAทางที่ฉันจะDทิ้งเธอ  
Instru :Bm GA D(4 Times)( ซ้ำ *, * )Outro :Bm GA D(4 Times)
รูปแบบการจับคอร์ดกีต้าร์
  • AChord key_a
  • AmChord key_a
  • BmChord key_b
  • CChord key_c
  • DChord key_d
  • DmChord key_d
  • EmChord key_e
  • FChord key_f
  • GChord key_g
ดูคอร์ดเพิ่มเติม หรือ การจับคอร์ดในรูปแบบอื่น ได้ที่นี่ ตารางคอร์ดกีต้าร์

เนื้อเพลง: ปล่อยเธอไป - Bird ธงไชย

เนื้อร้อง : กมลศักดิ์ สุนทานนท์ | ทำนอง : พนเทพ สุวรรณะบุณย์ | เรียบเรียง : พนเทพ สุวรรณะบุณย์, ศราวุธ ฤทธิ์นันท์
ต่อให้รักเธอหมดหัวใจ แต่สุดท้ายเธอต้องทนฝืน
ไม่มีวันยอมหรอก คนอย่างฉัน
คำว่ารักไม่เคยน้อยไป แต่รักก็ไม่ใช่ทุกสิ่ง
นี่คือความจริง ฉันเข้าใจ----------* ถึงเวลา ปล่อยเธอไปตามทาง  (จะคิดถึงเธอทุกวัน)
ถึงเวลา ปล่อยให้มันเป็นไป  (จะฝันถึงเธอทุกคืน)
แม้หัวใจ อาจจะมีน้ำตา  (จะรักเธอเท่านั้น)
แต่ถึงเวลาปล่อยเธอไป ปล่อยเธอไป----------ไม่ว่าฉันจะอยู่หนใด หากวันไหนเธอต้องทนเหงา
ให้เธอมองดาวตรงที่ปลายฟ้า
จะมีฉันไปอยู่ข้างเธอ แม้วันที่เธอไม่เหลือใคร
ไม่มีทางที่ฉันจะทิ้งเธอ  
(*, *)