ปล่อยใจฝัน คอร์ด - วิยะดา โกมารกุล ณ นคร

ปล่อยใจฝันสักครั้ง เสียงเพลงดัง จะดังเท่าไหร่ หากมันคอยชโลมดวงใจ ปล่อยมันไปสักวัน สู่สวรรค์น้อยน้อย ปล่อยให้ลอย ไปสู่วิมาน ทิ้งอารมณ์ในใจ เมื่อวาน ไม่ต้องคิดถึงใคร
Standard tuning tone E / Tone Eb capo fret 1
คอร์ดเพลง ปล่อยใจฝัน และเนื้อร้อง ปล่อยใจฝัน วิยะดา โกมารกุล ณ นคร เนื้อร้อง::ปล่อยใจฝันสักครั้ง เสียงเพลงดัง จะดังเท่าไหร่ หากมันคอยชโลมดวงใจ ปล่อยมันไปสักวั... คอร์ด เพลง ปล่อยใจฝัน วิยะดา โกมารกุล ณ นคร, ปล่อยใจฝัน คอร์ดง่าย ๆ, ปล่อยใจฝัน คอร์ด เปลี่ยน คีย์
Standard tuning / Capo fret 2 (เทียบกับคีย์เริ่มต้น)
คอร์ด ปล่อยใจฝัน ของ วิยะดา โกมารกุล ณ นคร คอร์ดคีย์อื่น ๆ คอร์ดง่าย
Tuner E (ตั้งสายปกติ)
Intro:Am AmM7Am7 Am6Fmaj7 EAm(2 Times)*Am ปล่อยดAmM7วงใจ  ลอAm7ยหายเข้าไปAm6ในเพลง
Fmaj7 ที่ยังบรEรเลง ล่Amองลอยมา
Am ให้ใจพAmM7ะนอ หยอAm7กล้อ เสียงเพลงดีAm6กว่า
Fmaj7ไม่ใฝ่ไม่Eหา อะAmไรสักวัน----------** ปล่อยFmaj7ใจฝันสักครั้ง เสียงเพE7ลงดัง จะดังเAmท่าไหร่
หากมันDmคอยชโลมดวGงใจ ปล่อยมันCmaj7ไปสักวัน C7
สู่สวFmaj7รรค์น้อยน้อย ปล่อยให้E7ลอย ไปสู่วิAmมาน
ทิ้งอารDmมณ์ในใจ เมื่อE7วาน ไม่ต้องคิAmดถึงใคร
Am เหนื่อยเAmM7กินไป ดวAm7งใจที่มันเป็นAm6อยู่ 
Fmaj7ไม่อยากรับEรู้ เรื่องAmราวใด
Amใครที่AmM7ทำ ให้Am7ใจนี้เคยร้อAm6งไห้
Fmaj7 ก็ไม่จำEไว้ให้ทAmรมาน
( ซ้ำ ** )Instru:Am AmM7Am7 Am6Fmaj7 EAm(2 Times)Fmaj7E7 AmDm GCmaj7 C7Fmaj7E7 AmDm E7AmAm AmM7Am7 Am6Fmaj7 EAm( ซ้ำ *, **, ** )
รูปแบบการจับคอร์ดกีต้าร์
 • AmChord key_a
 • Am6Chord key_a
 • Am7Chord key_a
 • C7Chord key_c
 • Cmaj7Chord key_c
 • DmChord key_d
 • EChord key_e
 • E7Chord key_e
 • Fmaj7Chord key_f
 • GChord key_g
ดูคอร์ดเพิ่มเติม หรือ การจับคอร์ดในรูปแบบอื่น ได้ที่นี่ ตารางคอร์ดกีต้าร์

เนื้อเพลง: ปล่อยใจฝัน - วิยะดา โกมารกุล ณ นคร

ศิลปิน วิยะดา โกมารกุล ณ นคร | ขอบคุณผู้สร้างสรรค์ผลงาน
* ปล่อยดวงใจ ลอยหายเข้าไปในเพลง
ที่ยังบรรเลง ล่องลอยมา
ให้ใจพะนอ หยอกล้อ เสียงเพลงดีกว่า
ไม่ใฝ่ไม่หา อะไรสักวัน----------** ปล่อยใจฝันสักครั้ง เสียงเพลงดัง จะดังเท่าไหร่
หากมันคอยชโลมดวงใจ ปล่อยมันไปสักวัน
สู่สวรรค์น้อยน้อย ปล่อยให้ลอย ไปสู่วิมาน
ทิ้งอารมณ์ในใจ เมื่อวาน ไม่ต้องคิดถึงใคร----------เหนื่อยเกินไป ดวงใจที่มันเป็นอยู่
ไม่อยากรับรู้ เรื่องราวใด
ใครที่ทำ ให้ใจนี้เคยร้องไห้
ก็ไม่จำไว้ให้ทรมาน----------(ซ้ำ **) ...ดนตรี... (ซ้ำ *, **, **)