ปล่อยใจฝัน คอร์ด – วิยะดา โกมารกุล ณ นคร

ปล่อยใจฝันสักครั้ง เสียงเพลงดัง จะดังเท่าไหร่ หากมันคอยชโลมดวงใจ ปล่อยมันไปสักวัน สู่สวรรค์น้อยน้อย ปล่อยให้ลอย ไปสู่วิมาน ทิ้งอารมณ์ในใจ เมื่อวาน ไม่ต้องคิดถึงใคร...
คอร์ดเพลง ปล่อยใจฝัน และ เนื้อร้อง ปล่อยใจฝัน ของ วิยะดา โกมารกุล ณ นคร ::ปล่อยใจฝันสักครั้ง เสียงเพลงดัง จะดังเท่าไหร่ หากมันคอยชโลมดวงใจ ปล่อยมันไปสักวั...
Standard Tuning / Capo Bar 2
คอร์ดและเนื้อร้อง ปล่อยใจฝัน ของ วิยะดา โกมารกุล ณ นคร
Intro:Am AmM7Am7 Am6Fmaj7 EAm(2 Times)*Am ปล่อยดAmM7วงใจ ลอAm7ยหายเข้าไปAm6ในเพลง Fmaj7 ที่ยังบรEรเลง ล่Amองลอยมา Am ให้ใจพAmM7ะนอ หยอAm7กล้อ เสียงเพลงดีAm6กว่า Fmaj7ไม่ใฝ่ไม่Eหา อะAmไรสักวัน ** ปล่อยFmaj7ใจฝันสักครั้ง เสียงเพE7ลงดัง จะดังเAmท่าไหร่ หากมันDmคอยชโลมดวGงใจ ปล่อยมันCmaj7ไปสักวัน C7 สู่สวFmaj7รรค์น้อยน้อย ปล่อยให้E7ลอย ไปสู่วิAmมาน ทิ้งอารDmมณ์ในใจ เมื่อE7วาน ไม่ต้องคิAmดถึงใครAm เหนื่อยเAmM7กินไป ดวAm7งใจที่มันเป็นAm6อยู่ Fmaj7ไม่อยากรับEรู้ เรื่องAmราวใด Amใครที่AmM7ทำ ให้Am7ใจนี้เคยร้อAm6งไห้ Fmaj7 ก็ไม่จำEไว้ให้ทAmรมาน ( ซ้ำ ** )Instru:Am AmM7Am7 Am6Fmaj7 EAm(2 Times)Fmaj7E7 AmDm GCmaj7 C7Fmaj7E7 AmDm E7AmAm AmM7Am7 Am6Fmaj7 EAm( ซ้ำ *, **, ** )
  • Am
  • Am7
  • Am6
  • Fmaj7
  • E
  • E7
  • Dm
  • G
  • Cmaj7
  • C7
#คอร์ดคีย์เริ่มต้น ในส่วนของคีย์อื่น ๆ ดูคอร์ดได้ที่นี่ ตารางคอร์ดกีต้าร์

เนื้อเพลง : ปล่อยใจฝัน - วิยะดา โกมารกุล ณ นคร

ผู้แต่ง ❱ เนื้อร้อง : ทำนอง : เรียบเรียง : | ขอบคุณผู้สร้างสรรค์ผลงาน
* ปล่อยดวงใจ ลอยหายเข้าไปในเพลง
 ที่ยังบรรเลง ล่องลอยมา
 ให้ใจพะนอ หยอกล้อ เสียงเพลงดีกว่า 
ไม่ใฝ่ไม่หา อะไรสักวัน----------** ปล่อยใจฝันสักครั้ง เสียงเพลงดัง จะดังเท่าไหร่
หากมันคอยชโลมดวงใจ ปล่อยมันไปสักวัน 
สู่สวรรค์น้อยน้อย ปล่อยให้ลอย ไปสู่วิมาน
ทิ้งอารมณ์ในใจ เมื่อวาน ไม่ต้องคิดถึงใคร---------- เหนื่อยเกินไป ดวงใจที่มันเป็นอยู่ 
ไม่อยากรับรู้ เรื่องราวใด
ใครที่ทำ ให้ใจนี้เคยร้องไห้ 
 ก็ไม่จำไว้ให้ทรมาน
(ซ้ำ **)...ดนตรี...(ซ้ *, **, **)