ปิดตา คอร์ด – กะลา

ปิดตาเอาไว้ หลับตาลงก็คงไม่เจอ มันฝืนเห็นเขาและเธอใกล้กันทนไม่ไหว หลับตาช้า ๆ ปล่อยน้ำตาให้มันไหล หันหลังให้ความเป็นจริงที่เจ็บปวดใจ...
คอร์ดเพลง ปิดตา และ เนื้อร้อง ปิดตา ของ กะลา ::ปิดตาเอาไว้ หลับตาลงก็คงไม่เจอ มันฝืนเห็นเขาและเธอใกล้กันทนไม่ไหว หลับตาช้า ๆ ปล...
Standard Tuning / Capo Bar 2
คอร์ดและเนื้อร้อง ปิดตา ของ กะลา
Intro:G D/F#Em DC BmAm Dไม่มีลGางร้ายใดD ๆ ให้ฉันได้Cตั้งตัว ไม่มีGเวลาให้เDตรียมตัวเตรียมหัAmวใจ Cยังรับไม่Dทัน วันBmนี้ที่เจอรุนEmแรงไป Am เกินกว่าหัวใจจะยอมรับDมัน * ได้มาGพบมาเจอได้เDห็นจังจังด้วCยสองตา G ใจมันชาDมันล้าไปหมดAmทั้งใจ Cเขายืนอยู่Dตรงนั้นที่Bmเคยเป็นฉันเคียงEmข้างกาย วัAmนนี้เปลี่ยนไปไม่Cอาจฝืนใจให้Dยอมรับ ** ปิดตาเอาCไว้ D หลับตาBmลงก็คงไม่Emเจอ มันAmฝืนเห็นเขาและเDธอใกล้กันทนGไม่ไหG7ว หลับตาCช้า ๆ D ปล่อยน้ำBmตาให้มันไEmหล หันหAmลังให้ความเป็นจCริงที่เจ็บปDวดใจ (หลับตาเอาไว้คงบรร.เทา) Instru:GCGCAmGAmGCBm EmAmD( ซ้ำ *, **, ** )Outro:GCGCG
  • G
  • D
  • C
  • Am
  • Bm
  • Em
  • G7
#คอร์ดคีย์เริ่มต้น ในส่วนของคีย์อื่น ๆ ดูคอร์ดได้ที่นี่ ตารางคอร์ดกีต้าร์

เนื้อเพลง : ปิดตา - กะลา

ผู้แต่ง ❱ เนื้อร้อง : ทำนอง : เรียบเรียง : | ขอบคุณผู้สร้างสรรค์ผลงาน
ไม่มีลางร้ายใด ๆ ให้ฉันได้ตั้งตัว
ไม่มีเวลาให้เตรียมตัวเตรียมหัวใจ
ยังรับไม่ทัน วันนี้ที่เจอรุนแรงไป
 เกินกว่าหัวใจจะยอมรับมัน----------* ได้มาพบมาเจอได้เห็นจังจังด้วยสองตา
 ใจมันชามันล้าไปหมดทั้งใจ
เขายืนอยู่ตรงนั้นที่เคยเป็นฉันเคียงข้างกาย
วันนี้เปลี่ยนไปไม่อาจฝืนใจให้ยอมรับ ----------** ปิดตาเอาไว้ หลับตาลงก็คงไม่เจอ
มันฝืนเห็นเขาและเธอใกล้กันทนไม่ไหว 
หลับตาช้า ๆ ปล่อยน้ำตาให้มันไหล 
หันหลังให้ความเป็นจริงที่เจ็บปวดใจ
(หลับตาเอาไว้คงบรรเทา)
(ซ้ำ *, **, **)