คอร์ดเพลง ปิดตา – กะลา

The Hook (ท่อนฮุค)

ปิดตาเอาไว้ หลับตาลงก็คงไม่เจอ มันฝืนเห็นเขาและเธอใกล้กันทนไม่ไหว หลับตาช้า ๆ ปล่อยน้ำตาให้มันไหล หันหลังให้ความเป็นจริงที่เจ็บปวดใจ...

Lyric and chords

คอร์ดเพลง ปิดตา และ เนื้อร้อง ปิดตา ของ กะลา ::ปิดตาเอาไว้ หลับตาลงก็คงไม่เจอ มันฝืนเห็นเขาและเธอใกล้กันทนไม่ไหว หลับตาช้า ๆ ปล...
คอร์ดเพลง ปิดตา และ เนื้อร้อง ปิดตา ของ กะลา ::ปิดตาเอาไว้ หลับตาลงก็คงไม่เจอ มันฝืนเห็นเขาและเธอใกล้กันทนไม่ไหว หลับตาช้า ๆ ปล...
แชร์แชร์

เนื้อร้อง + คอร์ดเปลี่ยนคีย์ : ปิดตา - กะลา

ศิลปิน: กะลา | ขอบคุณ ผู้สร้างสรรค์ผลงานเพลง

Lyric and chords width transpose key

Intro:G D/F#Em DC BmAm Dไม่มีลGางร้ายใดD ๆ ให้ฉันได้Cตั้งตัว ไม่มีGเวลาให้เDตรียมตัวเตรียมหัAmวใจ Cยังรับไม่Dทัน วันBmนี้ที่เจอรุนEmแรงไป Am เกินกว่าหัวใจจะยอมรับDมัน * ได้มาGพบมาเจอได้เDห็นจังจังด้วCยสองตา G ใจมันชาDมันล้าไปหมดAmทั้งใจ Cเขายืนอยู่Dตรงนั้นที่Bmเคยเป็นฉันเคียงEmข้างกาย วัAmนนี้เปลี่ยนไปไม่Cอาจฝืนใจให้Dยอมรับ ** ปิดตาเอาCไว้ D หลับตาBmลงก็คงไม่Emเจอ มันAmฝืนเห็นเขาและเDธอใกล้กันทนGไม่ไหG7ว หลับตาCช้า ๆ D ปล่อยน้ำBmตาให้มันไEmหล หันหAmลังให้ความเป็นจCริงที่เจ็บปDวดใจ (หลับตาเอาไว้คงบรร.เทา) Instru:GCGCAmGAmGCBm EmAmD( ซ้ำ *, **, ** )Outro:GCGCG
...ค้นเพลงอื่น ๆ...