ปีกหัก คอร์ด – พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์

ถ้าเลือกเกิดได้เอง จะเกิดบนกองทอง จนใจที่มีสิทธิ์เพียงเลือกทัน ก็สุขประสาจนจนหวังใดที่พอหวังได้ สิ่งของเสริมสุขทางกาย ผ่อนตู้เย็นกับมอเตอร์ไซค์ จนมาพบเธอ จึงตกลงปลงใจ เธอ...
คอร์ดเพลง ปีกหัก และ เนื้อร้อง ปีกหัก ของ พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ ::ถ้าเลือกเกิดได้เอง จะเกิดบนกองทอง จนใจที่มีสิทธิ์เพียงเลือกทัน ก็สุขประสาจนจนหวั...
Standard Tuning / Capo Bar 3
คอร์ดและเนื้อร้อง ปีกหัก ของ พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์
Intro:CEmFCAmFCCC เรียนจบมาหEmลายปี F จนได้งานCทำ Am เป็นลูกคนหFนึ่งความหวังของคGรอบครัว C ตั้งใจทำEmงาน F ผ่อนบ้านและเCลี้ยงตัว Am ค่าครองชีพเมืFองหลวง สูงท่วมGคอหอย Am ถ้าเลือกเกิดไFด้เอง Am จะเกิดบนกองGทอง Am จนใจที่Fมีสิทธิ์เพียงเลือกCทัน Am ก็สุขประFสาจนจน หวังCใดที่พอหวังAmได้ G Am สิ่งของเสริมสุFขทางกาย ผ่อนตู้เCย็นกับมอเตอร์ไซค์ C จนมาพบเธEmF จึงตกลงปลCงใจ Am เธอมีค่าเกิFนกว่าสิ่งใดCInstru.:CEmFCAmFCC(2 Times)CเธออยากดูEmละคร F ตอนหลังข่าวCทีวี Am พี่ก็ตามFใจ ไปผ่อนออกGมา Am จึงเพิ่มภารFะใหม่ Am ก็ไม่เป็นไรGหรอก Am เพราะรักจะกัดFฟัน อดทนทำGงาน Am ทั้งภาระครFอบครัวทั้งเลี้ยงGตัว ทั้งเลี้ยงเCธอ Am สิ่งของส่งผ่Fอนไม่ทัน ต้องโGดนยึดคืนเอาCไป C ไม่มีEmทีวี F และไม่มีเCธอแล้ว Am ลาออกจากงาFน กลับบ้านทำCนา ทำนาแทบEmตาย F ขายเกวียนละพันแCปด Am คนทำแทบตFาย ได้Cพันแปด โว้ โอ โอ โอ โอ
  • C
  • Em
  • F
  • Am
  • G
#คอร์ดคีย์เริ่มต้น ในส่วนของคีย์อื่น ๆ ดูคอร์ดได้ที่นี่ ตารางคอร์ดกีต้าร์

เนื้อเพลง : ปีกหัก - พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์

ผู้แต่ง ❱ เนื้อร้อง : ทำนอง : เรียบเรียง : | ขอบคุณผู้สร้างสรรค์ผลงาน
เรียนจบมาหลายปี จนได้งานทำ
 เป็นลูกคนหนึ่งความหวังของครอบครัว
 ตั้งใจทำงาน ผ่อนบ้านและเลี้ยงตัว
 ค่าครองชีพเมืองหลวง สูงท่วมคอหอย---------- ถ้าเลือกเกิดได้เอง จะเกิดบนกองทอง
 จนใจที่มีสิทธิ์เพียงเลือกทัน
 ก็สุขประสาจนจน หวังใดที่พอหวังได้ 
 สิ่งของเสริมสุขทางกาย ผ่อนตู้เย็นกับมอเตอร์ไซค์
 จนมาพบเธอ จึงตกลงปลงใจ 
 เธอมีค่าเกินกว่าสิ่งใด ๆ----------เธออยากดูละคร ตอนหลังข่าวทีวี พี่ก็ตามใจ
ไปผ่อนออกมา จึงเพิ่มภาระใหม่ ก็ไม่เป็นไรหรอก
 เพราะรักจะกัดฟัน อดทนทำงาน
 ทั้งภาระครอบครัวทั้งเลี้ยงตัว ทั้งเลี้ยงเธอ
 สิ่งของส่งผ่อนไม่ทัน ต้องโดนยึดคืนเอาไป
 ไม่มีทีวี และไม่มีเธอแล้ว ลาออกจากงาน
กลับบ้านทำนา ทำนาแทบตาย
 ขายเกวียนละพันแปด คนทำแทบตาย
ได้พันแปด โว้ โอ โอ โอ โอ