ปีกหัก คอร์ด – พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์

ถ้าเลือกเกิดได้เอง จะเกิดบนกองทอง จนใจที่มีสิทธิ์เพียงเลือกทัน ก็สุขประสาจนจนหวังใดที่พอหวังได้ สิ่งของเสริมสุขทางกาย ผ่อนตู้เย็นกับมอเตอร์ไซค์ จนมาพบเธอ จึงตกลงปลงใจ เธอ...
คอร์ดเพลง ปีกหัก และ เนื้อร้อง ปีกหัก ของ พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ ::ถ้าเลือกเกิดได้เอง จะเกิดบนกองทอง จนใจที่มีสิทธิ์เพียงเลือกทัน ก็สุขประสาจนจนหวั...
คอร์ดและเนื้อร้อง ปีกหัก ของ พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์
Intro:CEmFCAmFCCC เรียนจบมาหEmลายปี F จนได้งานCทำ Am เป็นลูกคนหFนึ่งความหวังของคGรอบครัว C ตั้งใจทำEmงาน F ผ่อนบ้านและเCลี้ยงตัว Am ค่าครองชีพเมืFองหลวง สูงท่วมGคอหอย Am ถ้าเลือกเกิดไFด้เอง Am จะเกิดบนกองGทอง Am จนใจที่Fมีสิทธิ์เพียงเลือกCทัน Am ก็สุขประFสาจนจน หวังCใดที่พอหวังAmได้ G Am สิ่งของเสริมสุFขทางกาย ผ่อนตู้เCย็นกับมอเตอร์ไซค์ C จนมาพบเธEmF จึงตกลงปลCงใจ Am เธอมีค่าเกิFนกว่าสิ่งใดCInstru.:CEmFCAmFCC(2 Times)CเธออยากดูEmละคร F ตอนหลังข่าวCทีวี Am พี่ก็ตามFใจ ไปผ่อนออกGมา Am จึงเพิ่มภารFะใหม่ Am ก็ไม่เป็นไรGหรอก Am เพราะรักจะกัดFฟัน อดทนทำGงาน Am ทั้งภาระครFอบครัวทั้งเลี้ยงGตัว ทั้งเลี้ยงเCธอ Am สิ่งของส่งผ่Fอนไม่ทัน ต้องโGดนยึดคืนเอาCไป C ไม่มีEmทีวี F และไม่มีเCธอแล้ว Am ลาออกจากงาFน กลับบ้านทำCนา ทำนาแทบEmตาย F ขายเกวียนละพันแCปด Am คนทำแทบตFาย ได้Cพันแปด โว้ โอ โอ โอ โอ
ศิลปิน: พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ | ขอบคุณ ผู้สร้างสรรค์ผลงานเพลง

เนื้อร้อง: ปีกหัก - พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์

เรียนจบมาหลายปี   จนได้งานทำ
  เป็นลูกคนหนึ่งความหวังของครอบครัว
 ตั้งใจทำงาน    ผ่อนบ้านและเลี้ยงตัว
  ค่าครองชีพเมืองหลวง  สูงท่วมคอหอย

ถ้าเลือกเกิดได้เอง จะเกิดบนกองทอง จนใจที่มีสิทธิ์เพียงเลือกทัน ก็สุขประสาจนจน หวังใดที่พอหวังได้ สิ่งของเสริมสุขทางกาย ผ่อนตู้เย็นกับมอเตอร์ไซค์ จนมาพบเธอ จึงตกลงปลงใจ เธอมีค่าเกินกว่าสิ่งใด ๆ

เธออยากดูละคร ตอนหลังข่าวทีวี พี่ก็ตามใจ ไปผ่อนออกมา จึงเพิ่มภาระใหม่ ก็ไม่เป็นไรหรอก เพราะรักจะกัดฟัน อดทนทำงาน ทั้งภาระครอบครัวทั้งเลี้ยงตัว ทั้งเลี้ยงเธอ สิ่งของส่งผ่อนไม่ทัน ต้องโดนยึดคืนเอาไป ไม่มีทีวี และไม่มีเธอแล้ว ลาออกจากงาน กลับบ้านทำนา ทำนาแทบตาย ขายเกวียนละพันแปด คนทำแทบตาย ได้พันแปด โว้ โอ โอ โอ โอ