ปูไข่ไก่หลง คอร์ด – ก๊อต จักรพรรณ์

แม่ปูไข่ไก่หลง น้องคงมีไข่เต็มท้อง ว่ายไปตามลำคลอง น้ำนองลอยล่องธารา ไข่ก็เต็มตัวเต็มตัวละผัวก็ไม่มา น่าอายและขายหน้า แม่ปูจ๋าเป็นดารากลางแปลง...
คอร์ดเพลง ปูไข่ไก่หลง และ เนื้อร้อง ปูไข่ไก่หลง ของ ก๊อต จักรพรรณ์ ::แม่ปูไข่ไก่หลง น้องคงมีไข่เต็มท้อง ว่ายไปตามลำคลอง น้ำนองลอยล่องธารา ไข่ก็เต็มตั...
Standard Tuning / Capo Bar 3
คอร์ดและเนื้อร้อง ปูไข่ไก่หลง ของ ก๊อต จักรพรรณ์
Intro:CAmGGAmช่างเถอะคนAmงาม ขอปล่อยตามตามวาสCนา พี่ไม่มีปริญAmญา ขวัญตามองหน้าทำGเมิน ลืมได้ลืมAmไป ลืมCไปลืมได้ก็Emเชิญ พี่Amจนคนไร้เCงิน เดินย่ำGต๊อกน้องEmบอกว่าAmโซ Instru:AmAmC AmDm EmAmกอดกับคนAmจน หน้ามนเจ้าบ่นว่าเCหม็น กอดคนดีขี่Amเบนซ์ เนื้อเย็นใจเต้นตาGโต ชื่นอกชื่นAmใจ ชื่นCใจหละผัวใหม่เป็นEmโก๋ ตกเAmย็นนั่งเบนซ์โCชว์ โก้อย่างGนี้ถึงลืมEmพี่ชาวAmนา Instru.:AmAmC AmDm EmAmแม่ปูไข่ไก่Amหลง น้องคงมีไข่เต็มCท้อง ว่ายไปตามลำคAmลอง น้ำนองลอยล่องธาGรา ไข่ก็เต็มAmตัว เต็มCตัวละผัวก็ไม่Emมา น่าAmอายและขายหCน้า แม่ปูGจ๋าเป็นดาEmรากลางแAmปลง Instru:AmAmC AmDm EmAmสิ้นสุดกันAmที น้องมีผัวใหม่ไปCนาน แม่ดอกท้อกอหAmวาน ให้ทานเกื้อหนุนบุญแGรง แม่นายไก่Amหลง จากCดงหวังจะส่องEmแสง ถูกAmกินจนสิ้นแCรง แสงเลยGน้อย นอนตามEmซอยโทรมAmโทรม Outro:CEmAm
  • Am
  • C
  • G
  • Em
#คอร์ดคีย์เริ่มต้น ในส่วนของคีย์อื่น ๆ ดูคอร์ดได้ที่นี่ ตารางคอร์ดกีต้าร์

เนื้อเพลง : ปูไข่ไก่หลง - ก๊อต จักรพรรณ์

ผู้แต่ง ❱ เนื้อร้อง : ทำนอง : เรียบเรียง : | ขอบคุณผู้สร้างสรรค์ผลงาน
ช่างเถอะคนงาม ขอปล่อยตามตามวาสนา
พี่ไม่มีปริญญา ขวัญตามองหน้าทำเมิน
ลืมได้ลืมไป ลืมไปลืมได้ก็เชิญ
พี่จนคนไร้เงิน เดินย่ำต๊อกน้องบอกว่าโซ 
กอดกับคนจน หน้ามนเจ้าบ่นว่าเหม็น
กอดคนดีขี่เบนซ์ เนื้อเย็นใจเต้นตาโต
ชื่นอกชื่นใจ ชื่นใจหละผัวใหม่เป็นโก๋ 
ตกเย็นนั่งเบนซ์โชว์ โก้อย่างนี้ถึงลืมพี่ชาวนา ----------แม่ปูไข่ไก่หลง น้องคงมีไข่เต็มท้อง
ว่ายไปตามลำคลอง น้ำนองลอยล่องธารา
ไข่ก็เต็มตัว เต็มตัวละผัวก็ไม่มา
น่าอายและขายหน้า แม่ปูจ๋าเป็นดารากลางแปลง
สิ้นสุดกันที น้องมีผัวใหม่ไปนาน
แม่ดอกท้อกอหวาน ให้ทานเกื้อหนุนบุญแรง
แม่นายไก่หลง จากดงหวังจะส่องแสง
ถูกกินจนสิ้นแรง แสงเลยน้อย
นอนตามซอยโทรมโทรม