ป้อมยามมหาลัย คอร์ด – Ok Mocca | Mocca Garden

มารักกันนะจ๊ะว่างก็โทรมาหา ฝากเบอร์โทรไว้ตรงป้อมยามมหา'ลัย รุ่นพี่ใจดีคนนี้เฝ้ารอคอยให้เธอ นั้นโทรมา หา แอบมองแต่น้องมานานตั้งเกือบปี...
คอร์ดเพลง ป้อมยามมหาลัย และ เนื้อร้อง ป้อมยามมหาลัย ของ Ok Mocca | Mocca Garden ::มารักกันนะจ๊ะว่างก็โทรมาหา ฝากเบอร์โทรไว้ตรงป้อมยามมหา'ลัย รุ่นพี่ใจดีคนนี้เฝ้าร...
คอร์ดและเนื้อร้อง ป้อมยามมหาลัย ของ Ok Mocca | Mocca Garden
Intro:G EmBmG EmBmGEmBmEmCFDDแอบเก็บมาคิดว่าเธอคงชGอบฉัน F# ก็เพราะเธอยิ้มให้กันขEmนาดนั้นD ไม่บอกก็รู้คนสวยอย่างAmเธอนั้น มีคนอย่FางฉันแอบมDองตลอด โดดเดี่ยวอ้างว้างไม่นานก็เGหี่ยวเฉา F# อยากมีเพื่อนไหมสักคนไว้EmคลายเหงDา ช่วยติวหนังสือให้กันทุกAmวันเสาร์ ตั้งแต่CตอนเDช้า ฮื้อGฮือ...D * มารักกันนะGจ๊ะ ว่างก็โทรEmมาหา ฝากเบอร์โทรไว้Bmตรงป้อมยามมหEmา'ลัย รุ่นพี่ใจดีคนCนี้เฝ้ารอคอยให้Fเธอ นั้นโทรDมา หา... Instru:GEmBmEmCFDDแอบมองแต่น้องมานานตั้งเกืGอบปี F# ยังไม่เคยเห็นเดินควงใคEmรซักทีD นั่งรถกลับบ้านคนเดียวอยู่Amอย่างนี้ ไม่มีเCพื่อนซี้D คงเหGงาใจD Instru.:GEmBmEmCFDDก็ได้แต่แอGบมอง ก็ได้แต่แอบจอง แซAmวเล่นล้อเล่นแบบพี่แบบน้อง ล่องGหนไปตู้ยามได้เวลาพอดี it's good time. จัดAmการ ฮา... ฝากเบอร์ไว้ที่น้าGยามน้า ก็หวังว่าน้องจะโทรมาAmหาน้า ถ้าไม่ใช่น้องพี่จะGไม่รับน้า ก็พี่จะรอพี่จAmะคอยส่งแต่เบอร์รอ แต่เธอเธอคนเดียวที่ป้อมยGาม ( ซ้ำ * )มารักกันนGะจ๊ะ ว่างก็โทรEmมาหา ฝากเบอร์โทรไว้Bmตรงป้อมยามมหEmาลัย รุ่นพี่ใจดีคนAmนี้ เฝ้ารอคอยให้เCธอนั้นโทDรมาC ... D อย่Gาปล่อยให้คอยเก้ออย่างนี้ .... อย่าCปล่อยให้คอยเDก้ออย่างGนี้... อย่าปCล่อยให้คอยนDาน.... อย่างนี้ Outro:GEmBmEmCFDDCG
  • G
  • F# or Gb
  • Em
  • D
  • Am
  • F
  • C
  • Bm
#คอร์ดคีย์เริ่มต้น ในส่วนของคีย์อื่น ๆ สามารถดูคอร์ดได้ที่นี่ ตารางคอร์ดกีต้าร์

เนื้อเพลง : ป้อมยามมหาลัย - Ok Mocca | Mocca Garden

ผู้แต่ง ❱ เนื้อร้อง : หนุ่ม จิกาโล่ | ทำนอง/เรียบเรียง : Mocca garden
แอบเก็บมาคิดว่าเธอคงชอบฉัน
 ก็เพราะเธอยิ้มให้กันขนาดนั้น 
ไม่บอกก็รู้คนสวยอย่างเธอนั้น
มีคนอย่างฉันแอบมองตลอด
โดดเดี่ยวอ้างว้างไม่นานก็เหี่ยวเฉา
 อยากมีเพื่อนไหมสักคนไว้คลายเหงา 
ช่วยติวหนังสือให้กันทุกวันเสาร์ ตั้งแต่ตอนเช้า ฮื้อฮือ... ----------* มารักกันนะจ๊ะ ว่างก็โทรมาหา
ฝากเบอร์โทรไว้ตรงป้อมยามมหา'ลัย
รุ่นพี่ใจดีคนนี้เฝ้ารอคอยให้เธอ นั้นโทรมา หา...
แอบมองแต่น้องมานานตั้งเกือบปี
 ยังไม่เคยเห็นเดินควงใครซักที 
นั่งรถกลับบ้านคนเดียวอยู่อย่างนี้ ไม่มีเพื่อนซี้ คงเหงาใจ ----------ก็ได้แต่แอบมอง ก็ได้แต่แอบจอง
แซวเล่นล้อเล่นแบบพี่แบบน้อง
ล่องหนไปตู้ยามได้เวลาพอดี it's good time. 
จัดการ ฮา... ฝากเบอร์ไว้ที่น้ายามน้า 
ก็หวังว่าน้องจะโทรมาหาน้า
ถ้าไม่ใช่น้องพี่จะไม่รับน้า ก็พี่จะรอพี่จะคอยส่งแต่เบอร์รอ
แต่เธอเธอคนเดียวที่ป้อมยาม
(ซ้ำ *)
มารักกันนะจ๊ะ ว่างก็โทรมาหา
ฝากเบอร์โทรไว้ตรงป้อมยามมหาลัย
รุ่นพี่ใจดีคนนี้ เฝ้ารอคอยให้เธอนั้นโทรมา ... 
 อย่าปล่อยให้คอยเก้ออย่างนี้ ....
อย่าปล่อยให้คอยเก้ออย่างนี้...
อย่าปล่อยให้คอยนาน.... อย่างนี้