ผัวทิ้ง คอร์ด – กล้วย คลองหอยโข่ง

ผัวทิ้งค่ะ หนูโดนผัวทิ้ง เจ็บจริงไรจริงพี่น่าจะรู้ น้ำตามันตกใน ท่วมหัวใจอยู่ พี่มาจีบหนูรักจริงหรือเปล่า...
Tuning Down ½ to Eb
คอร์ดเพลง ผัวทิ้ง และ เนื้อร้อง ผัวทิ้ง ของ กล้วย คลองหอยโข่ง ::ผัวทิ้งค่ะ หนูโดนผัวทิ้ง เจ็บจริงไรจริงพี่น่าจะรู้ น้ำตามันตกใน ท่วมหัวใจอยู่ พี...
Standard Tuning / Capo Bar 1
คอร์ดและเนื้อร้อง ผัวทิ้ง ของ กล้วย คลองหอยโข่ง
Tuning Down ½ to Eb
Intro:BmBmDDBmG ADDผัวทิ้งค่ะ หนูโดนผัBmวทิ้ง เขามีผู้หญิงคนอื่นแทนหDนู ชีวิตตกขีดแBmดง หมดแรงจะGสู้ ไม่รู้จะอยู่ต่อไปยังAไง พี่มาจีบพี่คงไม่Bmรู้ ที่หนูเจออยู่มันเจ็บแค่ไหDน หนูคือแม่ศรีเBmรือนที่โดนนอกใจ G จนต้องเมามายA เลอะเลือนเลื่อนลDอย * หนูโดนผัวBmทิ้ง เขาไม่เอาหนู น้ำพริกปลาทูของหนูมันกร่Dอย หนูร้องไห้ออF#mกมา ใช่ว่าสำอBmอย เข้าใจหนูหGน่อย หนูโดนผัวAทิ้ง ** ผัวทิ้งค่ะ หนูโดนผัวBmทิ้ง เจ็บจริงไรจริงพี่น่าจDะรู้ น้ำตามันตBmกใน ท่วมหัวใจอGยู่ พี่มาจีบหAนู รักจริงหรือเปล่DInstru:GADDBmG ADD( ซ้ำ *, ** )น้ำตามันตBmกใน ท่วมหัวใจอGยู่ พี่มาจีบหAนู รักจริงหรือเปล่DOutro:BmBmDDBmG ADD
  • Bm
  • D
  • G
  • A
  • F#m or Gb
#คอร์ดคีย์เริ่มต้น ในส่วนของคีย์อื่น ๆ ดูคอร์ดได้ที่นี่ ตารางคอร์ดกีต้าร์

เนื้อเพลง : ผัวทิ้ง - กล้วย คลองหอยโข่ง

ผู้แต่ง ❱ คำร้อง/ทำนอง : วสุ ห้าวหาญ | เรียบเรียง : กฤติน อมฤก, วสุ ห้าวหาญ
ผัวทิ้งค่ะ หนูโดนผัวทิ้ง เขามีผู้หญิงคนอื่นแทนหนู 
ชีวิตตกขีดแดง หมดแรงจะสู้ 
ไม่รู้จะอยู่ต่อไปยังไง
พี่มาจีบพี่คงไม่รู้ ที่หนูเจออยู่มันเจ็บแค่ไหน
หนูคือแม่ศรีเรือนที่โดนนอกใจ
 จนต้องเมามาย เลอะเลือนเลื่อนลอย----------* หนูโดนผัวทิ้ง เขาไม่เอาหนู
น้ำพริกปลาทูของหนูมันกร่อย
หนูร้องไห้ออกมา ใช่ว่าสำออย 
เข้าใจหนูหน่อย หนูโดนผัวทิ้ง ----------** ผัวทิ้งค่ะ หนูโดนผัวทิ้ง 
เจ็บจริงไรจริงพี่น่าจะรู้
น้ำตามันตกใน ท่วมหัวใจอยู่
พี่มาจีบหนู รักจริงหรือเปล่า 
(ซ้ำ *, **)
น้ำตามันตกใน ท่วมหัวใจอยู่ 
พี่มาจีบหนู รักจริงหรือเปล่า