ผีเสื้อน้อย คอร์ด – เล็ก วีรชัย

ผีเสื้อน้อยเอย เจ้ามีสองปีกบินหลีก แผ่นดินไว้ขอเจ้าจงบินไป บอกคนไร้บ้านที่พักพิงให้มารับอาหารจากลูก ๆ ข้าเถิดเรามาช่วยแล้ว ปีกเจ้ามีสีแดงเหลือง ขาว ดำหรือสองปีกแห่งกรุณา เมตตาธรรมจงช่...
คอร์ดเพลง ผีเสื้อน้อย และ เนื้อร้อง ผีเสื้อน้อย ของ เล็ก วีรชัย ::<strong>ผีเสื้อน้อย</strong>เอย เจ้ามีสองปีกบินหลีก แผ่นดินไว้ขอเจ้าจงบินไป บอกค...

เนื้อเพลง : ผีเสื้อน้อย - เล็ก วีรชัย

ศิลปิน: เล็ก วีรชัย | ขอบคุณ ผู้สร้างสรรค์ผลงานเพลง

ผีเสื้อน้อยเอย เจ้ามีสองปีกบินหลีก แผ่นดินไว้ขอเจ้าจงบินไป บอกคนไร้บ้านที่พักพิงให้มารับอาหารจากลูก ๆ ข้าเถิดเรามาช่วยแล้ว ปีกเจ้ามีสีแดงเหลือง ขาว ดำหรือสองปีกแห่งกรุณา เมตตาธรรมจงช่วยกันกระพือบินนำหมู่ชนผู้อาศัยบนแผ่นดินโลกนี้ให้พ้นภัยเถิดเรามาช่วยแล้ว ปีกเจ้ามีสีแดงเหลือง ขาว ดำหรือสองปีกแห่งกรุณา เมตตาธรรมจงช่วยกันกระพือบินนำหมู่ชนผู้อาศัยบนแผ่นดินโลกนี้ให้พ้นภัยเถิดจงช่วยกันกระพือบินนำหมู่ชนผู้อาศัยบนแผ่นดินโลกนี้ให้พ้นภัยเถิด

ขยายกรอบเนื้อร้อง