ผู้ชนะ คอร์ด – เสก Loso

ขอเพียงแค่ฝันให้ไกล แล้วไปให้ถึงที่จุดหมาย โปรดจงมั่นใจ ที่ทำลงไปน่ะถูกแล้ว อย่าฟังคำคน อย่าสนใจใครอย่าเปลี่ยนแนว คนแน่แน่วเท่านั้นผู้ชนะ...
คอร์ดเพลง ผู้ชนะ และ เนื้อร้อง ผู้ชนะ ของ เสก Loso ::ขอเพียงแค่ฝันให้ไกล แล้วไปให้ถึงที่จุดหมาย โปรดจงมั่นใจ ที่ทำลงไปน่ะถูกแล้ว อย่า...
คอร์ดและเนื้อร้อง ผู้ชนะ ของ เสก Loso
Intro:CCFF(2 Times)หากชีวิCตคือการดิ้นรน คนหนึ่งEmคนต้องเดินก้าวไป ให้เราFรู้เส้นทางแห่งใจ แล้วก็Gไปให้ถึงที่นั่น เพราะชีวิCตคือการต่อสู้ ให้เรียนEmรู้ด้วยใจตั้งมั่น เส้นทางไFกลแค่ไหนช่างมัน คนช่างGฝันเท่านั้นทำได้ * (และ) ฉันคือหนึ่Amงคน ที่Dmทนฟันฝ่า พGลังศรัทธาคือCสิ่งดี Emได้มาเท่าAmกัน เหมือนDmกันทุกที่ เตรียมFใจที่มี ให้มั่นGคงเข้าไว้ ** ขอเพียงแค่Cฝันให้ไกล แล้วEmไปให้ถึงที่จุดหมFาย G โปรดCจงมั่นใจ ที่Emทำลงไปน่ะถูกแFล้ว G อย่าCฟังคำคน อย่าEmสนใจใครอย่าเปลี่ยนแFนว คนแน่แGน่วเท่านั้นผู้(C_G)ชนะ Instru.:CCFF(2 Times)หากปัญCหาเข้ามาถาโถม อย่าไปEmโหมให้จงผ่อนคลาย ค่อย ๆ Fคิดสบาย ๆ ปล่อยมันGไปตามเรื่องสักวัน เพราะชีCวิตคือการต่อสู้ ให้เรียนEmรู้ด้วยใจตั้งมั่น เส้นทางไFกลแค่ไหนช่างมัน คนช่างGฝันเท่านั้นทำได้ ( ซ้ำ *, ** )Instru:CCEmEmFFGG(2 Times)( ซ้ำ *, **, ** )Outro:Am GDF GC

เนื้อร้อง: ผู้ชนะ - เสก Loso

ผู้แต่ง❱ คำร้อง/ทำนอง/เรียบเรียง : เสกสรรค์ ศุขพิมาย
หากชีวิตคือการดิ้นรน คนหนึ่งคนต้องเดินก้าวไป
ให้เรารู้เส้นทางแห่งใจ แล้วก็ไปให้ถึงที่นั่น
เพราะชีวิตคือการต่อสู้ ให้เรียนรู้ด้วยใจตั้งมั่น เส้นทางไกลแค่ไหนช่างมัน คนช่างฝันเท่านั้นทำได้
* (และ) ฉันคือหนึ่งคน ที่ทนฟันฝ่า พลังศรัทธาคือสิ่งดี ได้มาเท่ากัน เหมือนกันทุกที่ เตรียมใจที่มี ให้มั่นคงเข้าไว้
** ขอเพียงแค่ฝันให้ไกล แล้วไปให้ถึงที่จุดหมาย โปรดจงมั่นใจ ที่ทำลงไปน่ะถูกแล้ว อย่าฟังคำคน อย่าสนใจใครอย่าเปลี่ยนแนว คนแน่แน่วเท่านั้นผู้ชนะ
หากปัญหาเข้ามาถาโถม อย่าไปโหมให้จงผ่อนคลาย ค่อย ๆ คิดสบาย ๆ ปล่อยมันไปตามเรื่องสักวัน
เพราะชีวิตคือการต่อสู้ ให้เรียนรู้ด้วยใจตั้งมั่น เส้นทางไกลแค่ไหนช่างมัน คนช่างฝันเท่านั้นทำได้ ( ซ้ำ *, ** ) ( ซ้ำ *, **, ** )