ผู้ชายคนนี้กำลังจะหมดแรง คอร์ด - อ๊อฟ ปองศักดิ์

เธอเป็นของเขา ก็รู้ก็เข้าใจดี แต่มันห้ามใจไม่ได้สักที ทั้งหัวใจของฉันมันรักเธอ รักเธอ เธอรู้ไหมฉันจะตาย เมื่อมองเห็นเธอกับเขาทีไร เหมือนผู้ชายคนนี้กำลังหมดแรง
Standard tuning tone E / Tone Eb capo fret 1
คอร์ดเพลง ผู้ชายคนนี้กำลังจะหมดแรง และเนื้อร้อง ผู้ชายคนนี้กำลังจะหมดแรง อ๊อฟ ปองศักดิ์ เนื้อร้อง::เธอเป็นของเขา ก็รู้ก็เข้าใจดี แต่มันห้ามใจไม่ได้สักที ทั้งหัวใจของฉันมันรักเธอ ร... คอร์ดเพลงของ อ๊อฟ ปองศักดิ์, คอร์ด ผู้ชายคนนี้กำลังจะหมดแรง, ผู้ชายคนนี้กำลังจะหมดแรง อ๊อฟ ปองศักดิ์ spotify 4sh mp3 joox
Standard tuning / Capo fret 2 (เทียบกับคีย์เริ่มต้น)
คอร์ด ผู้ชายคนนี้กำลังจะหมดแรง ของ อ๊อฟ ปองศักดิ์ คอร์ดคีย์อื่น ๆ คอร์ดง่าย
Tuner E (ตั้งสายปกติ)
Intro:CBm7b5 EAm GDm Gเหมือนฉันสร้Cางวิมานในอากาศ ตลอดEmมา 
ทั้Dmง ๆ ที่รู้ตัวเองไม่เป็นที่ต้Gsus4องการ G
Emมันเป็นเพียงความAmฝัน
Emม ๆ แล้งแล้งเท่าAmนั้นรู้ดีว่าDmมัน ไม่มีทางFmเป็นจGริง
Cลกทั้งโลกของเธอมันช่างสดใสและEmสวยงาม
เพราะDmแสงตะวันกำลังขึ้นทางทิศGsus4ของเธอ G
Emตรงกันข้ามกับAmฉัน ตะEmวันกำลังตกAmดิน
เมื่อรู้ว่าDmเธอ จะมีข่าวGดี----------* เธอเป็นของเCขา ก็รู้ก็เข้Bm7b5าใจดี แต่มัEนห้ามใจไม่Amได้สักทีD
ทั้งหัวDmใจของEmฉันมันรัFกเธอG
รักเCธอ เธอรู้ไหมฉันจะBm7b5ตาย เมื่อEมองเห็นเธอกับเEbmaj7ขาทีไร
เหDmมือนผู้ชายคนGนี้กำลังหมด(C)แรง
Instru.:Dm EmGทั้งที่Cรู้ว่าเธอให้เป็นแค่เพื่อนเท่Emานั้น
จะDmคิดทะเยอทะยานทำไGsus4มก็รู้ดี G
Emเส้นที่เธอขีดAmไว้ ให้Emเป็นได้แค่เท่าAmนี้
ก็ลืมทุกDmที ว่าเธอมีเGจ้าของ
( ซ้ำ * )Instru:FmCFmG Dm Em FGเธอเป็นของเCขา ก็รู้ก็เข้Bm7b5าใจดี
แต่Eมันห้ามใจไAmม่ได้สักDที ทั้งหัวDmใจของEmฉันมันรัFกเธG
รักเCธอ เธอรู้ไหมฉันจะBm7b5ตาย เมื่อมEองเห็นเธอกัEbmaj7บเขาทีไร
DmยังตัดใจจากเGธอไม่ได้สักEmที A
Dmและผู้EmชายคนGนี้ กำลังหมดแรง
Outro:CFmC
คอร์ดเริ่มต้น
 • AChord key_a
 • AmChord key_a
 • Bm7b5Chord key_b
 • CChord key_c
 • DChord key_d
 • DmChord key_d
 • EChord key_e
 • Ebmaj7 or D#Chord key_eb
 • EmChord key_e
ดูคอร์ดเพิ่มเติมได้ที่นี่ ตารางคอร์ดกีต้าร์

เนื้อเพลง: ผู้ชายคนนี้กำลังจะหมดแรง - อ๊อฟ ปองศักดิ์

คำร้อง : สีฟ้า | ทำนอง/เรียบเรียง : ปธัย วิจิตรเวชการ
เหมือนฉันสร้างวิมานในอากาศ ตลอดมา
ทั้ง ๆ ที่รู้ตัวเองไม่เป็นที่ต้องการ
มันเป็นเพียงความฝัน
ลม ๆ แล้งแล้งเท่านั้นรู้ดีว่ามัน ไม่มีทางเป็นจริง
โลกทั้งโลกของเธอมันช่างสดใสและสวยงาม
เพราะแสงตะวันกำลังขึ้นทางทิศของเธอ
ตรงกันข้ามกับฉัน ตะวันกำลังตกดิน
เมื่อรู้ว่าเธอ จะมีข่าวดี----------* เธอเป็นของเขา ก็รู้ก็เข้าใจดี
แต่มันห้ามใจไม่ได้สักที
ทั้งหัวใจของฉันมันรักเธอ
รักเธอ เธอรู้ไหมฉันจะตาย
เมื่อมองเห็นเธอกับเขาทีไร
เหมือนผู้ชายคนนี้กำลังหมดแรง----------ทั้งที่รู้ว่าเธอให้เป็นแค่เพื่อนเท่านั้น
จะคิดทะเยอทะยานทำไมก็รู้ดี
เส้นที่เธอขีดไว้ ให้เป็นได้แค่เท่านี้
ก็ลืมทุกที ว่าเธอมีเจ้าของ----------(ซ้ำ *) ----------เธอเป็นของเขา ก็รู้ก็เข้าใจดี
แต่มันห้ามใจไม่ได้สักที ทั้งหัวใจของฉันมันรักเธอ
รักเธอ เธอรู้ไหมฉันจะตาย เมื่อมองเห็นเธอกับเขาทีไร
ยังตัดใจจากเธอไม่ได้สักที
และผู้ชายคนนี้ กำลังหมดแรง