ผู้หญิงลืมยาก คอร์ด - Pink

เธอคงไม่รู้ว่าผู้หญิงที่จริงแล้วลืมยาก ถ้าลองรักใครมาก ก็มักจะฝังใจ อยากทำให้ได้เหมือนอย่างเธอไม่รู้วันไหน ต้องรอถึงเมื่อไหร่ หรือต้องรอถึงวันตายจะลืมเธอ
Standard tuning tone E / Tone Eb capo fret 1
คอร์ดเพลง ผู้หญิงลืมยาก และเนื้อร้อง ผู้หญิงลืมยาก Pink เนื้อร้อง::เธอคงไม่รู้ว่าผู้หญิงที่จริงแล้วลืมยาก ถ้าลองรักใครมาก ก็มักจะฝังใจ อยากทำให้ได้... เนื้อเพลง ผู้หญิงลืมยาก, คอร์ดเพลงของ Pink, ผู้หญิงลืมยาก คอร์ดง่าย ๆ
Standard tuning / Capo fret 3 (เทียบกับคีย์เริ่มต้น)
คอร์ด ผู้หญิงลืมยาก ของ Pink คอร์ดคีย์อื่น ๆ คอร์ดง่าย
Tuner E (ตั้งสายปกติ)
Intro:Am GF EmDm GGAmเธอเป็นผู้Fชาย เธอก็Gคงจะไม่ลำAmบาก
Amคงไม่ยากเFย็น กับการลบเGลือนเรื่องของเราCนั้น
Amเพียงแค่ข้ามFคืน อาจลืมร้อยGพันวันที่ผ่Amาน
แค่เFธอนั้น ได้Gพบใครอีกคน----------AmกับตัวฉันเFอง ตรงข้ามGกันกับเธอทุกAmอย่าง
Amเพียงแค่วูบเดีFยว ที่ฉันGคิดถึงเรื่องวันCนั้น
Amก็มีน้ำFตา ยังเสียGใจอย่างนี้มาAmนาน
อาจFมีใครที่ดีผ่านเข้าGมา ก็Fยังไม่ลืมบางคนที่คุ้Gนตา----------* เธอคงไม่Cรู้ว่าผู้หEmญิงที่จริงแล้วAmลืมยาก G
ถ้าลองรักใFครมาก ก็EmมักจะฝังDmใจ G
อยากทำให้ไCด้เหมือนอย่างEmเธอไม่รู้วันไAmหน G
ต้องรอถึงFเมื่อไหร่ Em หรือต้องรอDmถึงวันตGายจะลืม(C)เธอ
Instru.:Am GF EmDm D7GAmอาจเป็นเพราะFเธอ มีหัวGใจเพื่อวันข้างAmหน้า
Amแต่ตัวฉันFเอง วางหัวGใจไว้กับความCหลัง
Amภาพที่เห็นกัFน ดูเหมือนGฉันดีขึ้นทุกอAmย่าง
แต่คFวามจริง ไม่Gใช่เลย รอยFยิ้มอย่างเคยที่มีมันหายGไป
( ซ้ำ * )Instru:FEm AmDm D7G( ซ้ำ * )Outro:Am GF EmDm GC
รูปแบบการจับคอร์ดกีต้าร์
 • AmChord key_a
 • CChord key_c
 • DmChord key_d
 • EmChord key_e
 • FChord key_f
 • GChord key_g
ดูคอร์ดเพิ่มเติม หรือ การจับคอร์ดในรูปแบบอื่น ได้ที่นี่ ตารางคอร์ดกีต้าร์

เนื้อเพลง: ผู้หญิงลืมยาก - Pink

ศิลปิน Pink | ขอบคุณผู้สร้างสรรค์ผลงาน
เธอเป็นผู้ชาย เธอก็คงจะไม่ลำบาก
คงไม่ยากเย็น กับการลบเลือนเรื่องของเรานั้น
เพียงแค่ข้ามคืน อาจลืมร้อยพันวันที่ผ่าน
แค่เธอนั้น ได้พบใครอีกคน----------กับตัวฉันเอง ตรงข้ามกันกับเธอทุกอย่าง
เพียงแค่วูบเดียว ที่ฉันคิดถึงเรื่องวันนั้น
ก็มีน้ำตา ยังเสียใจอย่างนี้มานาน
อาจมีใครที่ดีผ่านเข้ามา ก็ยังไม่ลืมบางคนที่คุ้นตา----------* เธอคงไม่รู้ว่าผู้หญิงที่จริงแล้วลืมยาก
ถ้าลองรักใครมาก ก็มักจะฝังใจ
อยากทำให้ได้เหมือนอย่างเธอไม่รู้วันไหน
ต้องรอถึงเมื่อไหร่ หรือต้องรอถึงวันตายจะลืมเธอ----------อาจเป็นเพราะเธอ มีหัวใจเพื่อวันข้างหน้า
แต่ตัวฉันเอง วางหัวใจไว้กับความหลัง
ภาพที่เห็นกัน ดูเหมือนฉันดีขึ้นทุกอย่าง
แต่ความจริง ไม่ใช่เลย รอยยิ้มอย่างเคยที่มีมันหายไป---------- (ซ้ำ *) ...ดนตรี... (ซ้ำ *)