ฝนฤดูหนาว Ost.ฝนฤดูหนาว คอร์ด – พริม เพชรรัตน์

ฤดูหนาวหมุนเวียนเปลี่ยนเข้ามา ตามกาลเวลา และความหนาว ยังคง เป็นเหมือนเดิม เช่นความรักที่มัน เดินตามเวลา อยู่ในระยะทาง และความรักทำให้อบอ่นหัวใจ บางครั้ง ความรักไม่อาจเป็นเหมือนดังฝันใฝ่ มีผิดหวัง มีเส...
คอร์ดเพลง ฝนฤดูหนาว - Ost.ฝนฤดูหนาว และ เนื้อร้อง ฝนฤดูหนาว - Ost.ฝนฤดูหนาว ของ พริม เพชรรัตน์ ::ฤดูหนาวหมุนเวียนเปลี่ยนเข้ามา ตามกาลเวลา และความหนาว ยังคง เป็นเหมือนเดิม เช่นคว...

เนื้อเพลง : ฝนฤดูหนาว - Ost.ฝนฤดูหนาว - พริม เพชรรัตน์

ศิลปิน: พริม เพชรรัตน์ | ขอบคุณ ผู้สร้างสรรค์ผลงานเพลง

ฤดูหนาวหมุนเวียนเปลี่ยนเข้ามา ตามกาลเวลา และความหนาว ยังคง เป็นเหมือนเดิม เช่นความรักที่มัน เดินตามเวลา อยู่ในระยะทาง และความรักทำให้อบอ่นหัวใจ บางครั้ง ความรักไม่อาจเป็นเหมือนดังฝันใฝ่ มีผิดหวัง มีเสียใจ เหมือนฝนตกในฤดูหนาว เพราะทำให้หนาวจนจับใจ เหมือนรักที่มันดูเหงา มากมาย ความรักที่มันดูเจ็บชํ้า ไม่นานจะหายแล้วผ่านไป เหมือนฝนตกลงมาแล้ว ซาลงไป และชีวิตยังคงเดินต่อไป อยู่บนทางที่แสนไกล มีเรื่องราวมากมาย ให้พบเจอ ฤดูหนาวที่เวียนเปลี่ยนเข้ามา ไม่นานก็คงเปลี่ยนไป ฤดูใหน ก็คงเป็นเหมือนเดิม บางครั้ง ความรักไม่อาจเป็นเหมือนดังฝันใฝ่ มีผิดหวัง มีเสียใจ เหมือนฝนตกในฤดูหนาว เพราะทำให้หนาวจนจับใจ เหมือนรักที่มันดูเหงา มากมาย ความรักที่มันดูเจ็บชํ้า ไม่นานจะหายแล้วผ่านไป เหมือนฝนตกลงมาแล้ว ซาลงไป ความรักที่มันดูเจ็บชํ้า อาจจะไม่ใช่รักสุดท้าย เพียงแค่หลับตา นึกถึงวันใหม่ ฤดูหนาวยังคงเปลี่ยนฝันไปตามฤดู และชีวิตยังต้องเรียนรู้และเข้าใจ

ขยายกรอบเนื้อร้อง