ฝันลำเอียง คอร์ด – ละอองฟอง

แต่ฝันลำเอียง ไม่เหมือนความจริงทิ้งเราให้หลง ในพะวัง เจอะกันเพียงครั้งเดียว เรื่องจริง พูดกันเพียงแป๊บเดียว แอบอิง ยังไม่พอ อยากเหมือนในฝัน สุขนั้นเกินพอ...
คอร์ดเพลง ฝันลำเอียง และ เนื้อร้อง ฝันลำเอียง ของ ละอองฟอง ::แต่ฝันลำเอียง ไม่เหมือนความจริงทิ้งเราให้หลง ในพะวัง เจอะกันเพียงครั้งเดียว เรื่...
คอร์ดและเนื้อร้อง ฝันลำเอียง ของ ละอองฟอง
Intro:GBEm7EAm7CDอยากข่มตานอนGทั้งคืน แล้วBm7ฝันถึง Em7กัน ไม่อยากตื่นพAm7บใคร อยากนอนอยู่ร่ำCไป อย่างนี้ทั้งD6คืน D7 G * จะหยุดเวลาไว้Gฝัน ได้Bm7ไหมนะEm7เออ จิตใจเราต้อAm7งกัน ผูกพันแต่แCรกเจอ ต่างคนต่างDรู้ดี ** แต่Gฝันลำเอียง ไม่เหBมือนความจริงทิ้งเราให้Em7หลง (ในพะวัง) เจอะAm7กันเพียงครั้งเดียว (เรื่องจริง) พูดCกันเพียงแป๊บเดียว (แอบอิง) ยังไม่Dพอ อยากเหGมือนในฝัน สุขBนั้นเกินพอ สองเราEm7ยั่วเย้า (พะนอกัน) อยากAm7เจอกันครั้งใด (อยากเจอ) หลับCตาลงฝันไDปส่งใจถึGงกัน (Am7 Am7b5) Instru.:Gmaj7C(3 Times)CmGmaj7( ซ้ำ *, ** )(แต่Gฝันลำเอียง ไม่เหBมือนความจริEm7ง) A อยาAm7กเจอกันครั้งใด (อยากเจอ) หลับCตาลงฝันDไป อยากAm7เจอกันครั้งใด (อยากเจอ) หลับCตาลงฝันไปD ส่งใจถึงกัน Outro:GAm7(9 Times)G
คำร้อง/ทำนอง : ดนุพล แก้วกาญจน์ | เรียบเรียง : ศาสสัณฑ์ บุญญาสัย, ดนุพล แก้วกาญจน์

เนื้อร้อง: ฝันลำเอียง - ละอองฟอง

อยากข่มตานอนทั้งคืน แล้วฝันถึง กัน   
ไม่อยากตื่นพบใคร อยากนอนอยู่ร่ำไป
อย่างนี้ทั้งคืน               

* จะหยุดเวลาไว้ฝัน ได้ไหมนะเออ จิตใจเราต้องกัน ผูกพันแต่แรกเจอ ต่างคนต่างรู้ดี

** แต่ฝันลำเอียง ไม่เหมือนความจริงทิ้งเราให้หลง (ในพะวัง) เจอะกันเพียงครั้งเดียว (เรื่องจริง) พูดกันเพียงแป๊บเดียว (แอบอิง) ยังไม่พอ อยากเหมือนในฝัน สุขนั้นเกินพอ สองเรายั่วเย้า (พะนอกัน) อยากเจอกันครั้งใด (อยากเจอ) หลับตาลงฝันไปส่งใจถึงกัน

( ซ้ำ *, ** ) (แต่ฝันลำเอียง ไม่เหมือนความจริง) อยากเจอกันครั้งใด (อยากเจอ) หลับตาลงฝันไป อยากเจอกันครั้งใด (อยากเจอ) หลับตาลงฝันไป ส่งใจถึงกัน