ฝันลำเอียง คอร์ด - ละอองฟอง

แต่ฝันลำเอียง ไม่เหมือนความจริงทิ้งเราให้หลง ในพะวัง เจอะกันเพียงครั้งเดียว เรื่องจริง พูดกันเพียงแป๊บเดียว แอบอิง ยังไม่พอ อยากเหมือนในฝัน สุขนั้นเกินพอ
Tuning down ½ tone to Eb (ตั้งสายลดครึ่งเสียง)
คอร์ดเพลง ฝันลำเอียง และเนื้อร้อง ฝันลำเอียง ละอองฟอง เนื้อร้อง::แต่ฝันลำเอียง ไม่เหมือนความจริงทิ้งเราให้หลง ในพะวัง เจอะกันเพียงครั้งเดียว เรื่... คอร์ดเพลงของ ละอองฟอง, คอร์ด ฝันลำเอียง, ฝันลำเอียง คอร์ดง่าย ๆ
Standard tuning / Capo fret 1
คอร์ด ฝันลำเอียง ของ ละอองฟอง คอร์ดคีย์อื่น ๆ คอร์ดง่าย
Tuner down 1/2 tune to Eb (ตั้งสายลดครึ่งเสียง)
Intro:GBEm7EAm7CDอยากข่มตานอนGทั้งคืน แล้วBm7ฝันถึง Em7กัน 
ไม่อยากตื่นพAm7บใคร อยากนอนอยู่ร่ำCไป
อย่างนี้ทั้งD6คืน D7 G ----------* จะหยุดเวลาไว้Gฝัน ได้Bm7ไหมนะEm7เออ
จิตใจเราต้อAm7งกัน ผูกพันแต่แCรกเจอ ต่างคนต่างDรู้ดี----------** แต่Gฝันลำเอียง
ไม่เหBมือนความจริงทิ้งเราให้Em7หลง (ในพะวัง)
เจอะAm7กันเพียงครั้งเดียว (เรื่องจริง)
พูดCกันเพียงแป๊บเดียว (แอบอิง) ยังไม่Dพอ
อยากเหGมือนในฝัน สุขBนั้นเกินพอ
สองเราEm7ยั่วเย้า (พะนอกัน)
อยากAm7เจอกันครั้งใด (อยากเจอ)
หลับCตาลงฝันไDปส่งใจถึGงกัน (Am7 Am7b5)
Instru.:Gmaj7C(3 Times)CmGmaj7( ซ้ำ *, ** )(แต่Gฝันลำเอียง ไม่เหBมือนความจริEm7ง)    A 
อยาAm7กเจอกันครั้งใด (อยากเจอ) หลับCตาลงฝันDไป
อยากAm7เจอกันครั้งใด (อยากเจอ)
หลับCตาลงฝันไปD ส่งใจถึงกัน
Outro:GAm7(9 Times)G
 • AChord key_a
 • Am7Chord key_a
 • Am7b5Chord key_a
 • BChord key_b
 • Bm7Chord key_b
 • CChord key_c
 • DChord key_d
 • D6Chord key_d
 • D7Chord key_d
 • Em7Chord key_e
 • GChord key_g
ดูคอร์ดเพิ่มเติมได้ที่นี่ ตารางคอร์ดกีต้าร์

เนื้อเพลง: ฝันลำเอียง - ละอองฟอง

คำร้อง/ทำนอง : ดนุพล แก้วกาญจน์ | เรียบเรียง : ศาสสัณฑ์ บุญญาสัย, ดนุพล แก้วกาญจน์
อยากข่มตานอนทั้งคืน แล้วฝันถึงกัน
ไม่อยากตื่นพบใคร อยากนอนอยู่ร่ำไป
อย่างนี้ทั้งคืน----------* จะหยุดเวลาไว้ฝัน ได้ไหมนะเออ
จิตใจเราต้องกัน ผูกพันแต่แรกเจอ ต่างคนต่างรู้ดี----------** แต่ฝันลำเอียง
ไม่เหมือนความจริงทิ้งเราให้หลง (ในพะวัง)
เจอะกันเพียงครั้งเดียว (เรื่องจริง)
พูดกันเพียงแป๊บเดียว (แอบอิง) ยังไม่พอ
อยากเหมือนในฝัน สุขนั้นเกินพอ
สองเรายั่วเย้า (พะนอกัน)
อยากเจอกันครั้งใด (อยากเจอ)
หลับตาลงฝันไปส่งใจถึงกัน----------(ซ้ำ *, **) ----------(แต่ฝันลำเอียง ไม่เหมือนความจริง)
อยากเจอกันครั้งใด (อยากเจอ) หลับตาลงฝันไป
อยากเจอกันครั้งใด (อยากเจอ)
หลับตาลงฝันไป ส่งใจถึงกัน