ฝันไป คอร์ด – Butterfly

ใบไม้สีทอง รองรับน้ำค้างพราว วาววับแสงทอง กรองความรักเป็นเพชรงาม* ฝันดีเมื่อคืนนี้ ฝันดีในคืนนี้ใหม่ใจใสสีทอง กรองความรักเป็นเช่นเพชรงาม ความรักสีทอง กรองสังคมเป็นเช่นพิมาน ** ลา...ลา...
คอร์ดเพลง ฝันไป และ เนื้อร้อง ฝันไป ของ Butterfly ::ใบไม้สีทอง รองรับน้ำค้างพราว วาววับแสงทอง กรองความรักเป็นเพชรงาม* (ฉัน)ฝันดีเมื่...

เนื้อเพลง : ฝันไป - Butterfly

ศิลปิน: Butterfly | ขอบคุณ ผู้สร้างสรรค์ผลงานเพลง

ใบไม้สีทอง รองรับน้ำค้างพราว วาววับแสงทอง กรองความรักเป็นเพชรงาม* (ฉัน)ฝันดีเมื่อคืนนี้ (ขอ)ฝันดีในคืนนี้ใหม่ใจใสสีทอง กรองความรักเป็นเช่นเพชรงาม ความรักสีทอง กรองสังคมเป็นเช่นพิมาน (ซ้ำ *) ** ลา...ลาลา ลาลา ลาลา ลา... (ซ้ำ **) *** มนุษย์ควรเป็นกันเช่นนี้ ยอมรับความดีว่างามเช่นฝัน เมื่อคืนนี้ ฝันดีเมื่อคืนนี้ เช่นคืนนี้ ฝันดีในคืนนี้ใหม่**** หากฝันเป็นจริง โลกนี้สดใส ธรรมะคล้องใจ สดใสสังคม (ซ้ำ * / ** / ** / *** / **** / * / *)

ขยายกรอบเนื้อร้อง