ฝัน Ost.คุณสามี(กำมะลอ)ที่รัก คอร์ด – Boy Peacemaker

เธอเป็นคนที่เคยอยู่ในฝัน เธอเป็นคนที่รอมาแสนนาน เจอกับเธอเหมือนฝันเป็นจริง ได้อยู่ใกล้กับเธอดังในฝัน อยากจะขอให้เธออยู่ข้างกัน อย่างนี้ทุกวันตลอดไป * แต่ฝันก็ถึงตอนจบ เมื่อได้พบความจริง ว่าฝันของเธอ ไ...
คอร์ดเพลง ฝัน - Ost.คุณสามี(กำมะลอ)ที่รัก และ เนื้อร้อง ฝัน - Ost.คุณสามี(กำมะลอ)ที่รัก ของ Boy Peacemaker ::เธอเป็นคนที่เคยอยู่ในฝัน เธอเป็นคนที่รอมาแสนนาน เจอกับเธอเหมือนฝันเป็นจริง ได้อย...

เนื้อเพลง : ฝัน - Ost.คุณสามี(กำมะลอ)ที่รัก - Boy Peacemaker

ศิลปิน: Boy Peacemaker | ขอบคุณ ผู้สร้างสรรค์ผลงานเพลง

เธอเป็นคนที่เคยอยู่ในฝัน เธอเป็นคนที่รอมาแสนนาน เจอกับเธอเหมือนฝันเป็นจริง ได้อยู่ใกล้กับเธอดังในฝัน อยากจะขอให้เธออยู่ข้างกัน อย่างนี้ทุกวันตลอดไป * แต่ฝันก็ถึงตอนจบ เมื่อได้พบความจริง ว่าฝันของเธอ ไม่มีฉัน เมื่อฉันเป็นแค่ลมผ่าน ที่แสนเจือจาง ไม่มีค่าอะไรให้จำ ** ต่อให้พยายามเท่าไรก็ได้เท่านี้ ได้แค่นี้ ใกล้เพียงตัวแต่ไกลหัวใจ แต่ต่อให้วันเวลาผ่านเลยไปสักเพียงไหน ก็จะไม่มีวันเปลี่ยนไป ก็จะรักเธอตลอดไป ได้แค่เพียงรอคอยอยู่ในฝัน ว่าสักวันเธอนั้นจะสนใจ แอบหวังให้เราได้ผูกพัน (ซ้ำ *, **) ...ดนตรี... (ซ้ำ **) ก็จะไม่มีวันเปลี่ยนใจ และจะรักเธอจนลมหายใจสุดท้าย

ขยายกรอบเนื้อร้อง