ฝัน Ost.คุณสามี(กำมะลอ)ที่รัก คอร์ด - Boy Peacemaker

เธอเป็นคนที่เคยอยู่ในฝัน เธอเป็นคนที่รอมาแสนนาน เจอกับเธอเหมือนฝันเป็นจริง ได้อยู่ใกล้กับเธอดังในฝัน อยากจะขอให้เธออยู่ข้างกัน อย่างนี้ทุกวันตลอดไป
แต่ฝันก็ถึงตอนจบ เมื่อได้พบความจริง ว่าฝันของเ...
คอร์ดเพลง ฝัน - Ost.คุณสามี(กำมะลอ)ที่รัก และเนื้อร้อง ฝัน - Ost.คุณสามี(กำมะลอ)ที่รัก Boy Peacemaker เนื้อร้อง::เธอเป็นคนที่เคยอยู่ในฝัน เธอเป็นคนที่รอมาแสนนาน เจอกับเธอเหมือนฝันเป็นจริง ได้อย...

เนื้อเพลง: ฝัน - Ost.คุณสามี(กำมะลอ)ที่รัก - Boy Peacemaker

ศิลปิน Boy Peacemaker | ขอบคุณ ผู้สร้างสรรค์ผลงาน
เธอเป็นคนที่เคยอยู่ในฝัน เธอเป็นคนที่รอมาแสนนาน เจอกับเธอเหมือนฝันเป็นจริง ได้อยู่ใกล้กับเธอดังในฝัน อยากจะขอให้เธออยู่ข้างกัน อย่างนี้ทุกวันตลอดไป
* แต่ฝันก็ถึงตอนจบ เมื่อได้พบความจริง ว่าฝันของเธอ ไม่มีฉัน เมื่อฉันเป็นแค่ลมผ่าน ที่แสนเจือจาง ไม่มีค่าอะไรให้จำ
** ต่อให้พยายามเท่าไรก็ได้เท่านี้ ได้แค่นี้ ใกล้เพียงตัวแต่ไกลหัวใจ แต่ต่อให้วันเวลาผ่านเลยไปสักเพียงไหน ก็จะไม่มีวันเปลี่ยนไป ก็จะรักเธอตลอดไป ได้แค่เพียงรอคอยอยู่ในฝัน ว่าสักวันเธอนั้นจะสนใจ แอบหวังให้เราได้ผูกพัน (ซ้ำ *, **)...(ซ้ำ **) ก็จะไม่มีวันเปลี่ยนใจ และจะรักเธอจนลมหายใจสุดท้าย