ฝากดาวถามข่าวบ้าน คอร์ด – ดอกอ้อ ก้านตอง

ให้เบิ่งลาว ยามเอื้อยของเจ้าบ่อยู่ ให้หมั่นให้ดู๋ เซ้าตรู่ให้ลุกหุงข้าว ให้ขยันหมั่นเพียร ตั้งใจเล่าเรียนเด้อเจ้า อย่าเฮ็ดให้ลาว คึดนำคือเอื้อยของโต ส่งความห่วงใย ไปกับแส...
คอร์ดเพลง ฝากดาวถามข่าวบ้าน และ เนื้อร้อง ฝากดาวถามข่าวบ้าน ของ ดอกอ้อ-ก้านตอง ::ให้เบิ่งลาว ยามเอื้อยของเจ้าบ่อยู่ ให้หมั่นให้ดู๋ เซ้าตรู่ให้ลุกหุงข้าว ให้ขยันห...
คอร์ดเพลง ฝากดาวถามข่าวบ้าน และ เนื้อร้อง ฝากดาวถามข่าวบ้าน ของ ดอกอ้อ-ก้านตอง ::ให้เบิ่งลาว ยามเอื้อยของเจ้าบ่อยู่ ให้หมั่นให้ดู๋ เซ้าตรู่ให้ลุกหุงข้าว ให้ขยันห...
Intro:C EmAmF GCF GC Em AmDm GCส่งความห่วงCใย ไปEmกับสายลมคืAmนนี้ ไปถามคนFดี น้องGพี่อยู่ ตจCว. จากพี่Fสาว คGนจร ฮำCฮอนจEmาก กทAmม. ซำบายDmดีบ่ อีGพ่อ อีแม่ทางCบ้าน บ้านเฮาปีCนี้ ลมหEmนาววี่วี่มาAmต้อง คนเฒ่าทั้งFสอง เนื้อGหนังกะเริ่มหย่Cอนยาน ลาวเว้าFจ่ม สู่Gมื้อ ถึงCพี่ผู้หEmนีไกลAmบ้าน เห็นแล้วสงDmสาร ยามGถ่านผิงไฟสองเCฒ่า * ให้เบิ่งFลาว ยามเGอื้อยของเจ้าบ่Cอยู่ Am ให้หมั่นใDmห้ดู๋ เซ้าGตรู่ให้ลุกหุงCข้าวC7 ให้ขFยันหมั่นเGพียร ตั้งCใจเล่าEmเรียนเด้อAmเจ้า อย่าเฮ็ดให้Dmลาว คึดGนำคือเอื้อยของCโต ** ส่งความห่วงCใย ไปEmกับแสงดาวAmคืนนี้ ขอเอื้อยFคนดี ได้กGลับมาอุ้มโCอบโอ๋ อย่ารับFรู้เลยน้Gอง เรื่อCงการ เรื่องEmงานเอื้อยAmโต เมื่อฟ้าปลDmดโซ่ จากความGจนเอื้อยคงCได้กลับ Instru:F GC AmDm GC C7F GC Em AmDm GC C7( ซ้ำ *, ** )เมื่อฟ้าปลDmดโซ่ จากควาGมจนให้เอื้อยคืCนมา Outro:Dm GC
เนื้อร้อง : งัวน้อย