ฝาก คอร์ด – ทรงกรด ฌามา อาร์ สยาม

ฝากลม...กระซิบเอื้อนเอ่ย ให้เธอรู้โอ้ทรามเชยเคยเคียงข้างกันไม่ห่าง ฝากดาว...ทอแสงกระจ่างเมฆบนฟ้าช่วยนำทาง ความคิดถึงไปให้เธอ* ตัวอยู่ห่างไกล แต่ใจคิดถึงเธอ วอนจันทร์พ...
คอร์ดเพลง ฝาก และ เนื้อร้อง ฝาก ของ ทรงกรด ฌามา อาร์ สยาม ::<strong>ฝาก</strong>ลม...กระซิบเอื้อนเอ่ย ให้เธอรู้โอ้ทรามเชยเคยเคียงข้างกันไม่ห...

เนื้อเพลง : ฝาก - ทรงกรด ฌามา อาร์ สยาม

ศิลปิน: ทรงกรด ฌามา อาร์ สยาม | ขอบคุณ ผู้สร้างสรรค์ผลงานเพลง

ฝากลม...กระซิบเอื้อนเอ่ย ให้เธอรู้โอ้ทรามเชยเคยเคียงข้างกันไม่ห่าง ฝากดาว...ทอแสงกระจ่างเมฆบนฟ้าช่วยนำทาง ความคิดถึงไปให้เธอ* ตัวอยู่ห่างไกล แต่ใจคิดถึงเธอ วอนจันทร์พร่ำเพ้อ บอกเธอให้ซึ้งใจ** ฝากรักกับสายลมโบยโบกไป ฝากข้อความจากหัวใจล่องลอยไป ส่งจากหัวใจถึงเธอ*** ฝากดาวและฟ้าช่วยไปบอกเธอ ว่าแม้ร่างกายไม่เจอแต่คิดถึงเสมอ ใจรอเธอกลับมา ห่างกาย ใจนั้นไม่ห่างแค่ระยะทางกั้นกลาง ทางแสนไกลไม่พบเจอ(* / ** / *** / ***)

ขยายกรอบเนื้อร้อง