คอร์ดเพลง ฝืน

คอร์ดเพลง ฝืน - UpSyndrom
ฝืน - UpSyndrom - Chordsmelody.com

เนื้อร้อง ฝืน - UpSyndrom

เธอบอกไม่เคยรู้สึก เธอบอกไม่เคยจะนึกถึงวันเก่า ที่เราเคยรักกัน ก็เข้าใจดีทุกอย่าง ว่าทางของเราคงต้องยอมจบ และฉันคงต้องตัดใจ แต่ในวันนี้ จะขอบอกเธอให้รู้ไว้สักอย่าง ไม่ว่ายังไง ใจฉันจะมีแต่เธอ เพราะฉันรักเธอได้เพียงคนเดียว หัวใจดวงนี้ยังมีแค่เธอ และไม่อยากใช้รักใครต่อไป ฉันเองก็พร้อมจะทำทุกอย่าง ทุกช่วงชีวิตที่ยังหายใจ จะขอใช้ทุกวันเพื่ออยู่รอเธอ ทนเจ็บยังดีซะกว่า หากว่าฉันนั้นต้องยอมปล่อย ให้รักเราเป็นเพียงฝัน แต่ในวันนี้ จะขอบอกเธอให้รู้ไว้สักอย่าง ไม่ว่ายังไง ใจฉันจะมีแต่เธอ เพราะฉันรักเธอได้เพียงคนเดียว หัวใจดวงนี้ยังมีแค่เธอ และไม่อยากใช้รักใครต่อไป ฉันเองก็พร้อมจะทำทุกอย่าง ทุกช่วงชีวิตที่ยังหายใจ จะขอใช้ทุกวันเพื่ออยู่รอเธอ แต่ในวันนี้ จะขอบอกเธอให้รู้ไว้สักอย่าง ไม่ว่ายังไง ใจฉันจะมีแต่เธอ เพราะฉันรักเธอได้เพียงคนเดียว หัวใจดวงนี้ยังมีแค่เธอ และไม่อยากใช้รักใครต่อไป ฉันเองก็พร้อมจะทำทุกอย่าง ทุกช่วงชีวิตที่ยังหายใจ จะขอใช้ทุกวันเพื่ออยู่รอเธอ จะวันไหน ยังไง ก็อยู่รอเธอ