พบรักที่ปากน้ำโพ คอร์ด – หนู มิเตอร์

เป็นบุญตาที่ได้มาปากน้ำโพ พบน้องคนโก้ ผูกโบว์ใส่เสื้อสี... ไพร น้ำใจเอื้อเฟื้อ หนุ่มเรือไม่อยากลาไกล อยากขายเรือ ซื้อนา ซื้อไร่ อยากอยู่ใกล้ แม่ขน... ตางอน...
คอร์ดเพลง พบรักที่ปากน้ำโพ และ เนื้อร้อง พบรักที่ปากน้ำโพ ของ หนู มิเตอร์ ::เป็นบุญตาที่ได้มาปากน้ำโพ พบน้องคนโก้ ผูกโบว์ใส่เสื้อสี... ไพร น้ำใจเอื้อเฟื้อ ห...
Standard Tuning / Capo Bar 2
คอร์ดและเนื้อร้อง พบรักที่ปากน้ำโพ ของ หนู มิเตอร์
Intro:Bb DmGm FGm FBbพื่เป็นหนุ่มลุ่มเจ้าพระGmยา ล่องเรืFอไป... ขายBbค้า เดินทFางมาหลายร้อย..Gm. กิโล F สายัณห์คล้อยBbต่ำ ลอยG7ลำถึงปากน้ำCmโพ หันหัวD7เรือล่ามGmโซ่ ค้างปากน้ำโFพ... สักBbคืน พี่เร่ร่อนนอนกินกับGmเรือ น้องจงFคิดเอื้อเBbฟื้อ ให้จอดเFรือหน้าบ้านGmขวัญยืนF คืนนี้เดือนแBbจ่ม ขอจG7อดพักแรมซัCmกคืน พอรุ่งD7เช้า นอนGmตื่น จะลาขวัญFยืน ล่องเรือ... Bbต่อไปD7 * เป็นบุญGmตาที่ได้Fมาปากน้ำBbโพ พบน้องคนGmโก้ ผูกโFบว์ใส่เสื้อสี... Gmไพร F น้ำใจเอื้อเBbฟื้อ หนุ่มG7เรือไม่อยากCmลาไกล อยากขายD7เรือ ซื้อนาซื้อGmไร่ อยากอยู่ใFกล้ แม่ขน... ตCmางอน F ** รุ่งอรุณแล้วเจ้าแก้Gmวตา ต้องถอยเFรือ... ก่อนBbหนา แม่ขวัญFตา พี่ขอGmลาก่อนF ชาวเรือต้อยBbต่ำ ตัวG7ดำเหมือนดินCmนาดอน โบกD7มือลาแก้วตาขวัญGmอ่อน แม่ขนตางFอน อย่าลืม.(Bb).. ชาวเรือ Instru:Gm FBb FGm FBb G7Cm D7Gm FBb D7( ซ้ำ *, ** )Outro:Bb DmGm FGm FBb
  • Gm
  • F
  • Bb or A#
  • G7
  • Cm
  • D7
#คอร์ดคีย์เริ่มต้น ในส่วนของคีย์อื่น ๆ ดูคอร์ดได้ที่นี่ ตารางคอร์ดกีต้าร์

เนื้อเพลง : พบรักที่ปากน้ำโพ - หนู มิเตอร์

ผู้แต่ง ❱ คำร้อง/ทำนอง ชลธี ธารทอง
พื่เป็นหนุ่มลุ่มเจ้าพระยา ล่องเรือไป... ขายค้า 
เดินทางมาหลายร้อย... กิโล 
สายัณห์คล้อยต่ำ ลอยลำถึงปากน้ำโพ 
หันหัวเรือล่ามโซ่ ค้างปากน้ำโพ... สักคืน----------พี่เร่ร่อนนอนกินกับเรือ น้องจงคิดเอื้อเฟื้อ
ให้จอดเรือหน้าบ้านขวัญยืน 
คืนนี้เดือนแจ่ม ขอจอดพักแรมซักคืน
พอรุ่งเช้า นอนตื่น จะลาขวัญยืน ล่องเรือ... ต่อไป ----------* เป็นบุญตาที่ได้มาปากน้ำโพ 
พบน้องคนโก้ ผูกโบว์ใส่เสื้อสี... ไพร 
น้ำใจเอื้อเฟื้อ หนุ่มเรือไม่อยากลาไกล
อยากขายเรือ ซื้อนาซื้อไร่ อยากอยู่ใกล้
แม่ขน... ตางอน ----------** รุ่งอรุณแล้วเจ้าแก้วตา ต้องถอยเรือ... ก่อนหนา
แม่ขวัญตา พี่ขอลาก่อน ชาวเรือต้อยต่ำ 
ตัวดำเหมือนดินนาดอน โบกมือลาแก้วตาขวัญอ่อน
แม่ขนตางอน อย่าลืม... ชาวเรือ
(ซ้ำ *, **)