พรปีใหม่ คอร์ด – เพลงพระราชนิพนธ์

ข้าวิงวอน ขอ พร จาก ฟ้า ให้บรรดา ปวง ท่าน สุข ศรี โปรดประทาน พร โดย ปรา ณี ให้ชาวไทย ล้วน มี โชค ชัย ให้บรรดา ปวง ท่าน สุข สันต์ ทุกวัน ทุกคืน ชื่น ชมให้สมฤทัย...
คอร์ดเพลง พรปีใหม่ และ เนื้อร้อง พรปีใหม่ ของ เพลงพระราชนิพนธ์ ::ข้าวิงวอน ขอ พร จาก ฟ้า ให้บรรดา ปวง ท่าน สุข ศรี โปรดประทาน พร โดย ปรา ณี ให้ชา...
Standard Tuning / Capo Bar 2
คอร์ดและเนื้อร้อง พรปีใหม่ ของ เพลงพระราชนิพนธ์
Intro:F F#dimC A7Dm GC GaugสวัสCดี วัน Dmปี ใหม่ Emพา C7 ให้บรรFดา เรา ท่าน รื่น Eรมย์ ฤกษ์ยามFดี เปรม Gปรีดิ์ ชื่น Cชม ต่างสุขD7สม นิ ยม ยินGดี ข้าวิงวCอน ขอDmพร จากEm ฟ้า C7 ให้บรรFดา ปวง ท่าน สุข Eศรี โปรดประFทาน พร Gโดย ปรา Cณี ให้ชาวD7ไทย ล้วน Gมี โชค Cชัยให้บรรFดา ปวง ท่Gาน สุข สันFต์ ทุกGวัน ทุกDmคืน ชื่น Gชมให้สมฤCทัย ให้รุ่งเFรือง ใน Gวัน ปีใFหม่ ผองชาวD7ไทย จง สวัสGดี ตลอดCปี จง Dmมี สุข ใEmC7 ตลอดไFป นับ แต่ บัดE นี้ ให้สิ้นทุFกข์ สุขเF#dimกษม เปรม ปCรีดิ์ A7 สวัสDmดี วัน Gปี ใหม่เทCอญ Outro:Em A7Dm C#CC7
  • C
  • Dm
  • Em
  • C7
  • F
  • E
  • G
  • D7
  • F#dim or Gb
  • A7
#คอร์ดคีย์เริ่มต้น ในส่วนของคีย์อื่น ๆ ดูคอร์ดได้ที่นี่ ตารางคอร์ดกีต้าร์

เนื้อเพลง : พรปีใหม่ - เพลงพระราชนิพนธ์

ผู้แต่ง ❱ ทำนอง: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช | คำร้อง: พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ
สวัสดี วัน ปี ใหม่ พา 
ให้บรรดา เรา ท่าน รื่น รมย์
ฤกษ์ยามดี เปรม ปรีดิ์ ชื่น ชม
ต่างสุขสม นิ ยม ยินดี 
ข้าวิงวอน ขอพร จาก ฟ้า 
ให้บรรดา ปวง ท่าน สุข ศรี
โปรดประทาน พร โดย ปรา ณี
ให้ชาวไทย ล้วน มี โชค ชัย----------ให้บรรดา ปวง ท่าน สุข สันต์ ทุกวัน ทุกคืน 
ชื่น ชมให้สมฤทัย ให้รุ่งเรือง ใน วัน ปีใหม่
ผองชาวไทย จง สวัสดี----------ตลอดปี จง มี สุข ใจ 
ตลอดไป นับ แต่ บัด นี้
ให้สิ้นทุกข์ สุขเกษม เปรม ปรีดิ์ 
สวัสดี วัน ปี ใหม่เทอญ