พรปีใหม่ คอร์ด - เพลงพระราชนิพนธ์

ข้าวิงวอน ขอ พร จาก ฟ้า ให้บรรดา ปวง ท่าน สุข ศรี โปรดประทาน พร โดย ปรา ณี ให้ชาวไทย ล้วน มี โชค ชัย ให้บรรดา ปวง ท่าน สุข สันต์ ทุกวัน ทุกคืน ชื่น ชมให้สมฤทัย
Standard tuning tone E / Tone Eb capo fret 1
คอร์ดเพลง พรปีใหม่ และเนื้อร้อง พรปีใหม่ เพลงพระราชนิพนธ์ เนื้อร้อง::ข้าวิงวอน ขอ พร จาก ฟ้า ให้บรรดา ปวง ท่าน สุข ศรี โปรดประทาน พร โดย ปรา ณี ให้ชา... คอร์ด เพลง พรปีใหม่ เพลงพระราชนิพนธ์, เนื้อเพลง พรปีใหม่, พรปีใหม่ คอร์ดง่าย ๆ
Standard tuning / Capo fret 2 (เทียบกับคีย์เริ่มต้น)
คอร์ด พรปีใหม่ ของ เพลงพระราชนิพนธ์ คอร์ดคีย์อื่น ๆ คอร์ดง่าย
Tuner E (ตั้งสายปกติ)
Intro:F F#dimC A7Dm GC GaugสวัสCดี วัน Dmปี ใหม่ Emพา  C7  
ให้บรรFดา เรา ท่าน รื่น Eรมย์
ฤกษ์ยามFดี เปรม Gปรีดิ์ ชื่น Cชม
ต่างสุขD7สม นิ ยม ยินGดี
ข้าวิงวCอน ขอDmพร จากEm ฟ้า C7
ให้บรรFดา ปวง ท่าน สุข Eศรี
โปรดประFทาน พร Gโดย ปรา Cณี
ให้ชาวD7ไทย ล้วน Gมี โชค Cชัย
ให้บรรFดา ปวง ท่Gาน สุข สันFต์ ทุกGวัน ทุกDmคืน 
ชื่น Gชมให้สมฤCทัย ให้รุ่งเFรือง ใน Gวัน ปีใFหม่
ผองชาวD7ไทย จง สวัสGดี----------ตลอดCปี จง Dmมี สุข ใEmC7
ตลอดไFป นับ แต่ บัดE นี้
ให้สิ้นทุFกข์ สุขเF#dimกษม เปรม ปCรีดิ์ A7
สวัสDmดี วัน Gปี ใหม่เทCอญ
Outro:Em A7Dm C#CC7
รูปแบบการจับคอร์ดกีต้าร์
 • A7Chord key_a
 • CChord key_c
 • C7Chord key_c
 • D7Chord key_d
 • DmChord key_d
 • EChord key_e
 • EmChord key_e
 • FChord key_f
 • F#dimChord key_f_sharp
 • GChord key_g
ดูคอร์ดเพิ่มเติม หรือ การจับคอร์ดในรูปแบบอื่น ได้ที่นี่ ตารางคอร์ดกีต้าร์

เนื้อเพลง: พรปีใหม่ - เพลงพระราชนิพนธ์

ทำนอง: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช | คำร้อง: พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ
สวัสดี วัน ปี ใหม่ พา
ให้บรรดา เรา ท่าน รื่น รมย์
ฤกษ์ยามดี เปรม ปรีดิ์ ชื่น ชม
ต่างสุขสม นิ ยม ยิน ดี
ข้าวิงวอน ขอ พร จาก ฟ้า
ให้บรรดา ปวง ท่าน สุข ศรี
โปรดประทาน พร โดย ปรา ณี
ให้ชาวไทย ล้วน มี โชค ชัย----------ให้บรรดา ปวง ท่าน สุข สันต์ ทุกวัน ทุกคืน
ชื่น ชมให้สมฤทัย ให้รุ่งเรือง ใน วัน ปีใหม่
ผองชาวไทย จง สวัสดี----------ตลอดปี จง มี สุข ใจ
ตลอดไป นับ แต่ บัด นี้
ให้สิ้นทุกข์ สุขเกษม เปรม ปรีดิ์
สวัสดี วัน ปี ใหม่เทอญ