พรานล่อเนื้อ คอร์ด – สุเมธ & เดอะปั๋ง

เจ้า ยักคิ้ว ให้พี่ เจ้ายิ้มในทีเหมือนเจ้าจะมี รัก อารมณ์ ยั่วเรียมให้เหงา มิใช่เจ้า ชื่นชม อกเรียมก็ตรม ตรมเพราะคม ตาเจ้า เรียม พะวัก พะวง เรียมคิดทะนง แล้วเรียมก็คง หลงตายเปล่า ดังพรานล่อเนื...
คอร์ดเพลง พรานล่อเนื้อ และ เนื้อร้อง พรานล่อเนื้อ ของ สุเมธ & เดอะปั๋ง ::เจ้า ยักคิ้ว ให้พี่ เจ้ายิ้มในทีเหมือนเจ้าจะมี รัก อารมณ์ ยั่วเรียมให้เหงา มิใช่...

เนื้อร้อง: พรานล่อเนื้อ - สุเมธ & เดอะปั๋ง

ศิลปิน: สุเมธ & เดอะปั๋ง | ขอบคุณ ผู้สร้างสรรค์ผลงานเพลง | สังกัด : Grammy

เจ้า ยักคิ้ว ให้พี่ เจ้ายิ้มในทีเหมือนเจ้าจะมี รัก อารมณ์ ยั่วเรียมให้เหงา มิใช่เจ้า ชื่นชม อกเรียมก็ตรม ตรมเพราะคม ตาเจ้า เรียม พะวัก พะวง เรียมคิดทะนง แล้วเรียมก็คง หลงตายเปล่า ดังพรานล่อเนื้อ เงื้อแล้วเล็ง เพ่งเอา ยั่วใจให้เมา เมาแล้วยิง นั้นแล * น้าว ศร เล็ง เพ่ง เอา ทุกสิ่ง หากเจ้าหมายยิง ก็ ยิง ซิแม่ ยิง อกเรียมสัก แผล เงื้อแล้วแม่ อย่าแปร อย่าเปลี่ยนใจ ...เรียม เจ็บช้ำอุรา เจ้าเงื้อ เจ้าง่า แล้วเจ้าก็ล่า ถอย ทันใด เจ็บปวดหนักหนา เงื้อแล้วรา เลิกไป เจ็บยิ่งสิ่งใด ไยมิยิง พี่เอย (*) ไยมิยิงพี่เอย ไยมิยิงพี่เอย ไยมิยิงพี่เอย โอ..โอ..โอ.. ไยมิยิงพี่เอย....

ขยายกรอบเนื้อร้อง