พลังรัก คอร์ด - หิน เหล็ก ไฟ

พลังแห่งรัก ใคร่ มันมีพลัง บัญชาให้คุณทำอะไรได้ทุกทุกอย่าง ใคร ๆ ยอมไม่อาจทานทนไหว แสดงออกมาตามอารมณ์จะพาไป ตัวคุณเองบางครั้งไม่อาจรู้ ไม่แน่ใจมีอะไรมาสิงสู่
Standard tuning tone E / Tone Eb capo fret 1
คอร์ดเพลง พลังรัก และเนื้อร้อง พลังรัก หิน เหล็ก ไฟ เนื้อร้อง::พลังแห่งรัก ใคร่ มันมีพลัง บัญชาให้คุณทำอะไรได้ทุกทุกอย่าง ใคร ๆ ยอมไม่อาจทานทนไ... พลังรัก คอร์ด ง่ายๆ, พลังรัก คอร์ดกีต้าร์, พลังรัก คอร์ดแทป
Tuning E capo fret 2 / Tuning Eb capo fret 3 (เทียบกับคีย์เริ่มต้น)
คอร์ด พลังรัก ของ หิน เหล็ก ไฟ คอร์ดคีย์อื่น ๆ คอร์ดง่าย
Tuner E (ตั้งสายปกติ)
Intro :AAF#mF#m(3 Times)+AAF#mDAคำ ๆ เดียว ให้โลกคุณสดใส 
F#m ให้ขมเป็นหวาน มีกำลังใจ
Aคำ ๆ เดียวอาจทำให้คุณร้อง 
F#m ให้คุณหมดหวัง อยากจะลาตายA        F#m----------Aให้เป็นคนดีอย่างที่ใครไม่เคยเห็น
F#mให้เป็นคนเลวอย่างที่คุณไม่เคยเป็น
Aเพียงคืนเดียวอาจทำคุณหลงใหล
F#mไม่มีเหตุผล ลืมเป็นลืมตาย----------*D ดังละคร ที่คุณEต้องแสดง Dมันเป็นไป เพราะอำEนาจบางอย่าง
** พลังแห่F#mงรัก   ใคร่
มันมีพลังบัญชาให้Dคุณ ทำอะไรได้ Eทุก ๆ อย่าง
พลังแห่F#mงรัก   ใคร่
มันมีพลัง บัญชาให้Dคุณ ทำอะไรได้ Eทุก ๆ อย่างInstru :AAF#mDAใคร ๆ ยอมไม่อาจทานทนไหว F#mแสดงออกมาตามอารมณ์จะพาไป
Aตัวคุณเองบางครั้งไม่อาจรู้
F#mไม่แน่ใจมีอะไรมาสิงสู่( ซ้ำ *, ** )Dรักอยู่เหนืC#mอใจ       D  ใคร่อยู่เหนือEคุณ   
DมันกำหนดC#mมา ให้คุณเป็นอย่างโDน้น
อย่างนั้น อย่างEนี้ ทุกอย่างInstru :AAF#mF#m(2 Times)( ซ้ำ *, **, ** )Outro :AAF#mF#m(8 Times)...
รูปแบบการจับคอร์ดกีต้าร์
  • AChord key_a
  • BmChord key_b
  • CChord key_c
  • C#mChord key_c_sharp
  • DChord key_d
  • EChord key_e
  • EmChord key_e
  • F#mChord key_f_sharp
  • GChord key_g
ดูคอร์ดเพิ่มเติม หรือ การจับคอร์ดในรูปแบบอื่น ได้ที่นี่ ตารางคอร์ดกีต้าร์

เนื้อเพลง: พลังรัก - หิน เหล็ก ไฟ

เนื้อร้อง/ทำนอง : ปฐมพงศ์ สมบัติพิบูลย์ | เรียบเรียง : ขอบคุณ ผู้สร้างสรรค์ผลงาน
คำ ๆ เดียว ให้โลกคุณสดใส  ให้ขมเป็นหวาน มีกำลังใจ
คำ ๆ เดียวอาจทำให้คุณร้อง  ให้คุณหมดหวัง อยากจะลาตาย----------ให้เป็นคนดีอย่างที่ใครไม่เคยเห็น ให้เป็นคนเลวอย่างที่คุณไม่เคยเป็น
เพียงคืนเดียวอาจทำคุณหลงใหล ไม่มีเหตุผล ลืมเป็นลืมตาย----------* ดังละครที่คุณต้องแสดง มันเป็นไปเพราะอำนาจบางอย่าง----------** พลังแห่งรัก ใคร่ มันมีพลังบัญชาให้คุณทำอะไรได้ทุกทุกอย่าง
พลังแห่งรัก ใคร่ มันมีพลัง บัญชาให้คุณทำอะไรได้ทุกทุกอย่าง----------ใคร ๆ ยอมไม่อาจทานทนไหว แสดงออกมาตามอารมณ์จะพาไป
ตัวคุณเองบางครั้งไม่อาจรู้ ไม่แน่ใจมีอะไรมาสิงสู่----------(ซ้ำ *, **) ----------รักอยู่เหนือใจ ใคร่อยู่เหนือคุณ
มันกำหนดมาให้คุณเป็นอย่างโน้น อย่างนั้น อย่างนี้ทุกอย่าง----------(ซ้ำ *, ** , **)