พอเพียงเยี่ยงพ่อ คอร์ด – ก้อง ห้วยไร่ Feat.อนุวัต เฟื่องทองแดง, ดาว ขำมิน

สายน้ำ ที่ยังคงไหลริน ก็เหมือนพ่อ ไม่สิ้นความตั้งใจ เหน็ดเหนื่อยไม่เคยพักผ่อน แดดจะร้อนแรงสักเพียงไหน พ่อก็ยังทนได้ เพื่อพวกเรา คำสอน ทุกคำที่พ่อให้มา พ่อศึกษา ตรากตรำและทำเพื่อเรา อยู่กินแบบพอประมาณ ...
คอร์ดเพลง พอเพียงเยี่ยงพ่อ และ เนื้อร้อง พอเพียงเยี่ยงพ่อ ของ ก้อง ห้วยไร่ Feat.อนุวัต เฟื่องทองแดง, ดาว ขำมิน ::สายน้ำ ที่ยังคงไหลริน ก็เหมือนพ่อ ไม่สิ้นความตั้งใจ เหน็ดเหนื่อยไม่เคยพักผ่อน แด...

เนื้อเพลง : พอเพียงเยี่ยงพ่อ - ก้อง ห้วยไร่ Feat.อนุวัต เฟื่องทองแดง, ดาว ขำมิน

ศิลปิน: ก้อง ห้วยไร่ Feat.อนุวัต เฟื่องทองแดง, ดาว ขำมิน | ขอบคุณ ผู้สร้างสรรค์ผลงานเพลง

สายน้ำ ที่ยังคงไหลริน ก็เหมือนพ่อ ไม่สิ้นความตั้งใจ เหน็ดเหนื่อยไม่เคยพักผ่อน แดดจะร้อนแรงสักเพียงไหน พ่อก็ยังทนได้ เพื่อพวกเรา คำสอน ทุกคำที่พ่อให้มา พ่อศึกษา ตรากตรำและทำเพื่อเรา อยู่กินแบบพอประมาณ พึ่งตนเองเพื่อจะแบ่งเบา ให้พวกเราพากเพียรประหยัดอดทน พอเพียงเยี่ยงพ่อ ขอเดินตามรอยพ่อสอน ทุกคำทุกตอน ลูกจะจำคำพ่อไว้ พอเพียงเยี่ยงพ่อ เพราะพ่อรักลูกทุกคน ดั่งดวงใจ ทุ่มเทแรงกาย เพื่อให้ลูกได้ดี ลูกหลาน ทุกคนขอรับคำ ว่าจะทำ เพื่อชาติเพื่อแผ่นดิน ให้ลูกหลานทุกคน มีความรู้ได้อยู่ได้กิน บุญแผ่นดิน ที่มีพ่อผู้ปรีชา พอเพียงเยี่ยงพ่อ ขอเดินตามรอยพ่อสอน ทุกคำทุกตอน ลูกจะจำคำพ่อไว้ พอเพียงเยี่ยงพ่อ เพราะพ่อรักลูกทุกคน ดั่งดวงใจ ทุ่มเทแรงกาย เพื่อให้ลูกได้ดี ลูกหลาน ทุกคนขอรับคำ ว่าจะทำ เพื่อชาติเพื่อแผ่นดิน ให้ลูกหลานทุกคน มีความรู้ได้อยู่ได้กิน บุญแผ่นดิน ที่มีพ่อผู้ปรีชา ให้ลูกหลานทุกคน มีความรู้ได้อยู่ได้กิน บุญแผ่นดิน ที่มีพ่อผู้ปรีชา

ขยายกรอบเนื้อร้อง