พัง คอร์ด – Indigo

ก็รู้ควรต้องไป ยิ่งฝืนเท่าไรก็ยิ่งเหนื่อยใจ ตัวฉันต้องทำอย่างไร เมื่อเธอมายื้อฉันไว้ด้วยคำเดิม เพียงเธอนั้นใช้แค่คำหนึ่งคำรั้งไม่ให้ฉันไป ในใจก็รู้แค่คำหลอกลวงแต่ก็ยังไม่...
คอร์ดเพลง พัง และ เนื้อร้อง พัง ของ Indigo ::ก็รู้ควรต้องไป ยิ่งฝืนเท่าไรก็ยิ่งเหนื่อยใจ ตัวฉันต้องทำอย่างไร เมื่อเธอมายื้อฉั...
คอร์ดเพลง พัง และ เนื้อร้อง พัง ของ Indigo ::ก็รู้ควรต้องไป ยิ่งฝืนเท่าไรก็ยิ่งเหนื่อยใจ ตัวฉันต้องทำอย่างไร เมื่อเธอมายื้อฉั...
Intro:CmDmGmGmคงจะมีเป็นCmล้าน เหตุDmผล ที่ทำให้ฉันGmควรต้องไป บอกกับเธอCmว่ารัก แค่ไDmหน เหมือนเธอไม่Gmได้ยิน อยู่กันไปก็เหCmมือนถูกDmทิ้ง เหมือนกับคนGmไม่มีความหมาย ในแววตาที่Cmว่างเปล่า Dmนั้น เก็บฉันไว้Gmที่ใด Cm* ก็รู้ Dm ควรต้Gmองไป Cmยิ่งฝืน เท่าDmไรก็ยิ่งเหGmนื่อยใจ CmตัวฉันDm ต้องทำอGmย่างไร เมื่อเCmธอมา ยื้อDmฉันไว้ ด้วยGmคำเดิม ** เพียงเธอนั้นใช้แค่คำหCmนึ่งคำ รั้งไม่Dmให้ฉันGmไป ในใจก็รู้แค่คำหลอกCmลวง แต่ก็Dmยังไม่ไปGmไหน เจอคำว่ารักคำเดียวก็Cmพัง ทำDmอะไร ไม่Gmได้ เธอทำให้ฉันยิ่งCmหนี Dmเท่าไร ก็ยัGmงวนที่เดิมInstru.:CmDmGmGmเกลียดตัวเองที่Cmฝืนไม่Dmไหว ทั้งที่ใจนั้นแGmทบสลาย แต่จะให้ต้องCmฝืนจาDmกไป ก็ทำไGmม่ได้ ( ซ้ำ *, ** )Instru:CmDmGmGm(2 Times)( ซ้ำ **, ** )Outro:CmDmGmGm
เนื้อร้อง : โอ๊บ เอก เอิง | เรียบเรียง : เพิ่มศักดิ์ พิสิษฐ์สังฆการ | ทำนอง : บัญชา คำลือชา (บลู), เพิ่มศักดิ์ พิสิษฐ์สังฆการ