คอร์ดเพลง พี่รักเจ้า – โจ้ Pause

Lyric and chords

คอร์ดเพลง พี่รักเจ้า และ เนื้อร้อง พี่รักเจ้า ของ โจ้ Pause ::* <strong>พี่รักเจ้า</strong>ยิ่งกว่าปลารักน้ำ กินนรรักถ้ำ ไม่ล้ำ<strong>พี่รักเ...

เนื้อร้อง: พี่รักเจ้า - โจ้ Pause

ศิลปิน: โจ้ Pause | ขอบคุณ ผู้สร้างสรรค์ผลงานเพลง* พี่รักเจ้ายิ่งกว่าปลารักน้ำ กินนรรักถ้ำ ไม่ล้ำพี่รักเจ้า กุนชรหวงงา มะระกาหวงเขา ยังไม่เท่าพี่หวงนงเยาว์พี่หวงเจ้ากว่าดวงฤทัย กระต่ายพะวงหลงจันทร์ถึงมัวเมา พี่หลงเจ้ามัวเมากว่านั้น นะชื่นใจ พี่นี่แสนรักใคร่ รักเจ้ายิ่งสิ่งใด ปองฤทัยใฝ่หา แม้พี่ขาดเจ้า เท่ากับพี่นี้ขาดใจ สูญสิ้นอาลัย สิ้นใจเพราะขวัญตา อยู่ไปไร้ในคุณค่า ใจปองน้องนางร้างลา คงตรมน้ำตาร่ำไป ** พี่รักเจ้ายิ่งกว่าคำรักนี้ ยุพารักพี่ครึ่งนี้ได้หรือไม่ จงพรมน้ำคำน้อมนำดวงฤทัย พี่เพียงให้น้องนางรักใคร่ได้ แม้ครึ่งพี่เอย (ซ้ำ *, **)
ขยายกรอบเนื้อร้อง