ฟังเข้าใจแต่ไม่รู้สึก คอร์ด – 7 Days Crazy

รักคำนี้เธอแปลว่าอะไร ถ้าแปลว่าไม่เหลือใจอย่าฝืนพูดมันเลยเธอ รู้วันนี้ว่าเธอเปลี่ยนไปอย่าแสดงอะไรมากมาย บอกฉันตรงตรงได้ไหม* หากเธอคนเดิมพูดคำนั้นมันคงซึ้งใจแต่วันนี้มันฟังแล้วไม่ใช่ อย่าหลอกกันไปอยู่เ...
คอร์ดเพลง ฟังเข้าใจแต่ไม่รู้สึก และ เนื้อร้อง ฟังเข้าใจแต่ไม่รู้สึก ของ 7 Days Crazy ::รักคำนี้เธอแปลว่าอะไร ถ้าแปลว่าไม่เหลือใจอย่าฝืนพูดมันเลยเธอ รู้วันนี้ว่าเธอเปลี...

เนื้อเพลง : ฟังเข้าใจแต่ไม่รู้สึก - 7 Days Crazy

ศิลปิน: 7 Days Crazy | ขอบคุณ ผู้สร้างสรรค์ผลงานเพลง

รักคำนี้เธอแปลว่าอะไร ถ้าแปลว่าไม่เหลือใจอย่าฝืนพูดมันเลยเธอ รู้วันนี้ว่าเธอเปลี่ยนไปอย่าแสดงอะไรมากมาย บอกฉันตรงตรงได้ไหม* หากเธอคนเดิมพูดคำนั้นมันคงซึ้งใจแต่วันนี้มันฟังแล้วไม่ใช่ อย่าหลอกกันไปอยู่เลย** คำว่ารักฟังเข้าใจแต่มันไม่รู้สึก มันไม่นึกถึงคนรักกันบอกไม่ถูกมันเหมือนไม่มีความหมายคำว่ารักจากปากคนที่มันไม่มีใจมันก็เหมือนแค่ลมพัดไปบอกไม่รัก ยัง รู้สึกดีกว่าเลยรักของฉันนั้นมีความหมาย มันแปลว่าลมหายใจไม่เหมือนเธอเลยใช่ไหม (ซ้ำ *, **) ...ดนตรี... (ซ้ำ **) บอกไม่รักยัง รู้สึก ดีกว่าเลย

ขยายกรอบเนื้อร้อง