ฟันแล้วอ้ายอย่าถิ่ม คอร์ด – หญิง อารียา

อ้าย ๆ ว่างบ่ อี่หล่าขอแฮงแหน่ ที่น้องมาแหว่ ย้อนมีเรื่องให้ส่อย ท่งนาติดไฮ่ ก่อไผ่มันฮกบ่ค่อย อยากชวนอ้ายไปสอย ไปถางออกส่อยกัน น้องย้านขาลาย สิขออยู่ล่าง ให้อ้ายขึ้นเทิง ไปถางหนามมัน เอาลำเอ่น ๆ งะออ...
คอร์ดเพลง ฟันแล้วอ้ายอย่าถิ่ม และ เนื้อร้อง ฟันแล้วอ้ายอย่าถิ่ม ของ หญิง อารียา ::อ้าย ๆ ว่างบ่ อี่หล่าขอแฮงแหน่ ที่น้องมาแหว่ ย้อนมีเรื่องให้ส่อย ท่งนาติดไฮ่ ก่อ...

เนื้อเพลง : ฟันแล้วอ้ายอย่าถิ่ม - หญิง อารียา

ศิลปิน: หญิง อารียา | ขอบคุณ ผู้สร้างสรรค์ผลงานเพลง

อ้าย ๆ ว่างบ่ อี่หล่าขอแฮงแหน่ ที่น้องมาแหว่ ย้อนมีเรื่องให้ส่อย ท่งนาติดไฮ่ ก่อไผ่มันฮกบ่ค่อย อยากชวนอ้ายไปสอย ไปถางออกส่อยกัน น้องย้านขาลาย สิขออยู่ล่าง ให้อ้ายขึ้นเทิง ไปถางหนามมัน เอาลำเอ่น ๆ งะออกแล้ว ฟัน ฟัน ฟัน น้องสิส่อยดัน แล้วดึงออกไปเสียนแหนง ฟัน ฟัน ฟันแล้วอ้ายอย่าฟ้าวถิ่ม ผ่าเป็นหง่าม เอาไปเฮ็ดไม้ปิ้งปลา ฟันเง้า เจ็บแอวอย่างคัก น้ำแตก เหงื่อไหลอาบหน้า เสียดายลำไผ่ดอกหว๋า ไคกว่าสิถิ่ม อ้ายอย่าโหย่มแฮง เฮ็ดแฮงคักหลาย อยู่เทิ่งสิตกกอไผ่ ไม้สิเสาะตา ค่อย ๆ ดัน ค่อย ๆ ดึง คงสิถึงหม่องเสร็จดอกหว๋า แก่หนามไผ่ไปถิ่มท้ายป่า ให้ท่งนาเฮาแปน อ้าย ๆ ว่างบ่ อี่หล่าขอแฮงแหน่ ที่น้องมาแหว่ ย้อนมีเรื่องให้ส่อย ท่งนาติดไฮ่ ก่อไผ่มันฮกบ่ค่อย อยากชวนอ้ายไปสอย ไปถางออกส่อยกัน น้องย้านขาลาย สิขออยู่ล่าง ให้อ้ายขึ้นเทิง ไปถางหนามมัน เอาลำเอ่น ๆ งะงอนแล้ว ฟัน ฟัน ฟัน น้องสิส่อยดัน แล้วดึงออกไปเสียนแหนง ฟัน ฟัน ฟันแล้วอ้ายอย่าฟ้าวถิ่ม ผ่าเป็นหง่าม เอาไปเฮ็ดไม้ปิ้งปลา ฟันเง้า เจ็บแอวอย่างคัก น้ำแตก เหงื่อไหลอาบหน้า เสียดายลำไผ่ดอกหว๋า ไคกว่าสิถิ่ม ฟัน ฟัน ฟันแล้วอ้ายอย่าฟ้าวถิ่ม ผ่าเป็นหง่าม เอาไปเฮ็ดไม้ปิ้งปลา ฟันเง้า เจ็บแอวอย่างคัก น้ำแตก เหงื่อไหลอาบหน้า เสียดายลำไผ่ดอกหว๋า ไคกว่าสิถิ่ม ฟัน ฟัน ฟันแล้วอ้ายอย่าฟ้าวถิ่ม ผ่าเป็นหง่าม เอาไปเฮ็ดไม้ปิ้งปลา ฟันเง้า เจ็บแอวอย่างคัก น้ำแตก เหงื่อไหลอาบหน้า เสียดายลำไผ่ดอกหว๋า ไคกว่าสิถิ่ม เสียดายลำไผ่ดอกหว๋า ไคกว่าสิถิ่ม สิถิ่ม สิถิ่ม สิถิ่ม สิถิ่ม

ขยายกรอบเนื้อร้อง