ภาษากาย คอร์ด – Potato

จะโกรธมั้ย ถ้ารบกวนอะไรอีกครั้ง ให้เหมือนวันที่เรารักกัน อยากจะจำภาพเธอเอาไว้ และจะโกรธมั้ย ถ้าขอดึงเธอมากอดไว้...
คอร์ดเพลง ภาษากาย และ เนื้อร้อง ภาษากาย ของ Potato ::จะโกรธมั้ย ถ้ารบกวนอะไรอีกครั้ง ให้เหมือนวันที่เรารักกัน อยากจะจำภาพเธอเอาไว้ แล...
Standard Tuning / Capo Bar 3
คอร์ดและเนื้อร้อง ภาษากาย ของ Potato
Intro:CCAmAm(2 Times)ยอมให้Cไปแล้ว เมื่อหัวใจเธออยู่ที่Amตรงนั้น เมื่อฉันไม่ใช่คนที่เDmธอฝัน ในใGจตามมันDmไปหัวใGจ ก่อนจะโCดนทิ้ง อยากใช้เวลาส่วนที่Amยังเหลือ เพื่อร่ำลาเธอคนที่DmเคยคบกันGมาขอเวDmลาไม่นาG* จะโกรธมั้Cย ถ้ารบกวนอะไรอีกคAmรั้ง ให้เหมือนวันที่เรารักDmกัน อยากจะจำภาพเธอเอาGไว้ และจะโกรธมั้Cย ถ้าขอดึงเธอมากอดไAmว้ เพื่อพูดแทนคำในหัวใDmจ ภาษากาEmย มันบอกFลาได้ตรงหัวใGจ ดีกว่าพูดจา Instru.:CCAmAmมีอยู่เป็Cนร้อย เก็บถ้อยคำลาอยู่ในใAmจฉัน ให้พูดออกไปเพียงแค่วัDmนนี้มันคงG ใช้เวDmลาไม่พG( ซ้ำ * )Instru:FFGG( ซ้ำ * )Instru:CCAmAm
  • C
  • Am
  • Dm
  • G
  • Em
  • F
#คอร์ดคีย์เริ่มต้น ในส่วนของคีย์อื่น ๆ ดูคอร์ดได้ที่นี่ ตารางคอร์ดกีต้าร์

เนื้อเพลง : ภาษากาย - Potato

ผู้แต่ง ❱ เนื้อร้อง : ฟองเบียร์ | ทำนอง : ปฏิเวธ อุทัยเฉลิม | เรียบเรียง : J Ram
ยอมให้ไปแล้ว เมื่อหัวใจเธออยู่ที่ตรงนั้น
เมื่อฉันไม่ใช่คนที่เธอฝัน ในใจตามมันไปหัวใจ 
ก่อนจะโดนทิ้ง อยากใช้เวลาส่วนที่ยังเหลือ
เพื่อร่ำลาเธอคนที่เคยคบกันมาขอเวลาไม่นาน----------* จะโกรธมั้ย ถ้ารบกวนอะไรอีกครั้ง 
ให้เหมือนวันที่เรารักกัน อยากจะจำภาพเธอเอาไว้
และจะโกรธมั้ย ถ้าขอดึงเธอมากอดไว้ 
เพื่อพูดแทนคำในหัวใจ ภาษากาย 
มันบอกลาได้ตรงหัวใจ ดีกว่าพูดจา ----------มีอยู่เป็นร้อย เก็บถ้อยคำลาอยู่ในใจฉัน
ให้พูดออกไปเพียงแค่วันนี้มันคง ใช้เวลาไม่พอ 
(ซ้ำ *)...ดนตรี...(ซ้ *)