มนต์รัก ตจว คอร์ด – แดง จิตกร

คน ตจว. พ้อกันอยู่ในเมืองกรุง อยากให้ช่วยกันพยุง ความฮักความหวังที่รอ ใช้โทรศัพท์ดูแลใจคงไม่ดีพอ ขอเดือนละครั้งได้บ่ อ้ายขอเวลาพบกัน มื้อแลงว่างบ่ อ้ายขอพ้อหน้าจักหน่อย ก...
คอร์ดเพลง มนต์รัก ตจว และ เนื้อร้อง มนต์รัก ตจว ของ แดง จิตกร ::คน ตจว. พ้อกันอยู่ในเมืองกรุง อยากให้ช่วยกันพยุง ความฮักความหวังที่รอ ใช้โทรศัพท...
Standard Tuning / Capo Bar 3
คอร์ดและเนื้อร้อง มนต์รัก ตจว ของ แดง จิตกร
Intro:CmCmCmGmCmCmมื้อแลงว่างCmบ่ อ้ายขอพ้อหน้าจักหน่อย เลิกงานนัดกันปากEbซอย ให้Bbออกมาคอยที่Gmเก่า อ้ายโทรมาCmนัด เพราะC7ใจคึดฮอดบ่Fmเซา ห่างนEbานย่านสัญญาCmเก่า นัดเFจ้ามาคลำคิGmงใจ ย่านฮักเปลี่ยนCmไป คึดหลายยามอ้ายอยู่ห่าง ย่านมีผู้มาแทรกกEbลาง ระหFว่างที่เราร้าGmงไกล อยากมาเห็นหCmน้า โทรC7หากะบ่แจFmบใจ ให้Bbน้องฟ้าวขอเจ้าGmนาย แล้วBbอ้ายสิฟ้าวมาEbรอ * คน ตGmจว. พ้อกันอยู่ในเมืองCmกรุง อยากให้ช่วยกันพยุง ความฮักความหวังที่Ebรอ ใช้โทรศัCmพท์ ดูแลG#ใจคงไGmม่ดีพอFm ขอเดืCmอนละครั้งไBbด้บ่ อ้ายFขอเวลาพบGmกัน G ** มื้อแลงว่าCmงบ่ อ้ายขอพ้อหน้าจักหน่อย ก๋วยเตี๋ยวร้านเดิมปากEbซอย อย่าFให้ใจลอยคอยGmนาน อ้ายเป็นเจ้Cmามือ อิ่มC7ท้องบ่ต้องFmหารกัน Cmได้สบตาเป็นรางGmวัล ก็ขึ้นBbสวรรค์แล้วใจคนCmคอย Instru:CmCmEb FGmCm C7Fm BbGm BbCm( ซ้ำ *, ** )Outro:CmCmCmCm
  • Cm
  • Eb or D#
  • Bb or A#
  • Gm
  • C7
  • Fm
  • F
  • G
#คอร์ดคีย์เริ่มต้น ในส่วนของคีย์อื่น ๆ ดูคอร์ดได้ที่นี่ ตารางคอร์ดกีต้าร์

เนื้อเพลง : มนต์รัก ตจว - แดง จิตกร

ผู้แต่ง ❱ คำร้อง/ทำนอง : พิณ พานทอง
มื้อแลงว่างบ่ อ้ายขอพ้อหน้าจักหน่อย
เลิกงานนัดกันปากซอย ให้ออกมาคอยที่เก่า
อ้ายโทรมานัด เพราะใจคึดฮอดบ่เซา
ห่างนานย่านสัญญาเก่า นัดเจ้ามาคลำคิงใจ 
ย่านฮักเปลี่ยนไป คึดหลายยามอ้ายอยู่ห่าง
ย่านมีผู้มาแทรกกลาง ระหว่างที่เราร้างไกล
อยากมาเห็นหน้า โทรหากะบ่แจบใจ
ให้น้องฟ้าวขอเจ้านาย แล้วอ้ายสิฟ้าวมารอ----------* คน ตจว. พ้อกันอยู่ในเมืองกรุง 
อยากให้ช่วยกันพยุง ความฮักความหวังที่รอ 
ใช้โทรศัพท์ ดูแลใจคงไม่ดีพอ 
ขอเดือนละครั้งได้บ่ อ้ายขอเวลาพบกัน ----------** มื้อแลงว่างบ่ อ้ายขอพ้อหน้าจักหน่อย
ก๋วยเตี๋ยวร้านเดิมปากซอย อย่าให้ใจลอยคอยนาน
อ้ายเป็นเจ้ามือ อิ่มท้องบ่ต้องหารกัน
ได้สบตาเป็นรางวัล ก็ขึ้นสวรรค์แล้วใจคนคอย
(ซ้ำ *, **)