มนต์เพลงมนต์แคน คอร์ด – มนต์แคน แก่นคูน

อยู่ไหน... หัวใจที่ฮักมนต์แคน ขอเสียงแน่นแน่นให้มนต์แคนได้มีแรงพอ ยังฮักคือเก่าหรือมีไผฮักแทนแล้วบ่ คงเหนื่อยสุดแสน ถ้าแฟนแฟน บ่อุ้มไปต่อ...
คอร์ดเพลง มนต์เพลงมนต์แคน และ เนื้อร้อง มนต์เพลงมนต์แคน ของ มนต์แคน แก่นคูน ::อยู่ไหน... หัวใจที่ฮักมนต์แคน ขอเสียงแน่นแน่นให้มนต์แคนได้มีแรงพอ ยังฮักคือเก่าห...
Standard Tuning / Capo Bar 1
คอร์ดและเนื้อร้อง มนต์เพลงมนต์แคน ของ มนต์แคน แก่นคูน
Intro:FmCmFmCmFm(เกริ่น) นี่คือมนต์Fmแคน แฟนแฟน ยังจำG#ได้บ่ ผู้บ่าวจาก ลBbmนท. เลิงนกEbทา เมืองยโFmสธร บ่เคยลืมBbmดอก หัวใจยิ้มCmออก ปลดล็อคทาFmงจร ผ่านจุดลุ่มลุ่มดอนEbดอน มาเป็นมนต์แCmคนเพราะแฟนFmอุ้มชู กลับมาส่งเสียงเพลG#งลำ ฝากCmคำเติมแฮงFmใจสู้ แทนคุณผู้เคยBbmอุ้มชู อยู่ดีมีEbแฮง เด้อ... แFmฟน... Instru:FmG# EbFmBbm CmFmG#BbmFmหอบความผิดFmหวัง จากม่วงกาซังบ้านเกิด เมืองนอนลาถิ่นเมืองยBbmโสธร พเนจรไต่เส้นทาCmงฝัน สายเลือดหมอลำลูFmกพ่อ อยากสานต่อก็เจอทBbmางตัน ตั้งใจบุกแต่ล้มลุกคลุกG#คลาน เครื่องแบบCmทหารคือที่พัFmกใจ (ลำ) จนมาFmใกล้ คุณครูผู้ให้ กะเลยได้ไปต่อ จนมาพ้อ คุณครูผู้ให้ กะเลยได้ไปต่อ ฝันของพ่อครูสานต่อให้ เป็นจริงได้สู่ทางFmสร้าง... จุดเปลี่ยนชีวิต เมื่อเสียงเพลงฮิตฝังจิต มิตรเพลงทั่วG#แดน ไถ่Ebถามบอกคำร่ำลือ ช่วFmยกันขานชื่อมนต์Bbmแคน หมอG#ลำเสียงสุดสะแนน มีชื่อมนต์แCmคน เป็นแก่นคูน กลาFmงใจ (ลำ) เหนือ กลาง Fmใต้ อีสานเทใจ เชียร์ให้ทุกแห่ง เหนือ กลาง ใต้ อีสานเทใจ เชียร์ให้ทุกแห่ง คอยเติมแฮง พยุงซุกยู้ ให้ทนสู้อยู่ไหว... อยู่Fmไหน... หัวใจที่ฮักมนต์แคน ขอเสียงแน่นแG#น่นให้มนต์แคนได้มีแรงCmพอ ยังฮักคือFmเก่าหรือมีไผฮักแทนBbmแล้วบ่ คงเหนื่อยสุG#ดแสน ถ้าแฟนแฟน บ่อุ้Bbmมไปต่อ ทางเดินมีสุข Eb มีท้อ แต่สิ่งที่รอนั้นคือ...Fm กำลังใจ (เต้ย) ยาวไปไป แน่Fmนแน่น เชียร์ไปไป แน่นแน่น ฝากมนต์แคน แนบใจไออุ่น โลกยังหมุน ละดอกคูนยังบาน ลูกอีสานที่ชื่อ มนต์แคน ขอรับใช้แฟน บ่มีท้อ ขอรับใช้แฟน บ่มีท้อ Outro:FmG#Bbm CmFmFmG#Bbm CmFmFm
  • Fm
  • Bbm or A#
  • Eb or D#
  • Cm
#คอร์ดคีย์เริ่มต้น ในส่วนของคีย์อื่น ๆ ดูคอร์ดได้ที่นี่ ตารางคอร์ดกีต้าร์

เนื้อเพลง : มนต์เพลงมนต์แคน - มนต์แคน แก่นคูน

ผู้แต่ง ❱ อัลบั้ม: ให้เขารักเธอ เหมือนเธอรักเขา
(เกริ่น) นี่คือมนต์แคน แฟนแฟน ยังจำได้บ่
ผู้บ่าวจาก ลนท. เลิงนกทา เมืองยโสธร
บ่เคยลืมดอก หัวใจยิ้มออก ปลดล็อคทางจร
ผ่านจุดลุ่มลุ่มดอนดอน
มาเป็นมนต์แคนเพราะแฟนอุ้มชู
กลับมาส่งเสียงเพลงลำ ฝากคำเติมแฮงใจสู้
แทนคุณผู้เคยอุ้มชู อยู่ดีมีแฮง เด้อ... แฟน...
หอบความผิดหวัง จากม่วงกาซังบ้านเกิด
เมืองนอนลาถิ่นเมืองยโสธร พเนจรไต่เส้นทางฝัน
สายเลือดหมอลำลูกพ่อ อยากสานต่อก็เจอทางตัน
ตั้งใจบุกแต่ล้มลุกคลุกคลาน
เครื่องแบบทหารคือที่พักใจ----------(ลำ) จนมาใกล้ คุณครูผู้ให้ กะเลยได้ไปต่อ
จนมาพ้อ คุณครูผู้ให้ กะเลยได้ไปต่อ
ฝันของพ่อครูสานต่อให้ เป็นจริงได้สู่ทาง----------สร้าง... จุดเปลี่ยนชีวิต เมื่อเสียงเพลงฮิตฝังจิต
มิตรเพลงทั่วแดน ไถ่ถามบอกคำร่ำลือ
ช่วยกันขานชื่อมนต์แคน หมอลำเสียงสุดสะแนน
มีชื่อมนต์แคน เป็นแก่นคูน กลางใจ ----------(ลำ) เหนือ กลาง ใต้ อีสานเทใจ เชียร์ให้ทุกแห่ง
เหนือ กลาง ใต้ อีสานเทใจ เชียร์ให้ทุกแห่ง
คอยเติมแฮง พยุงซุกยู้ ให้ทนสู้อยู่ไหว...----------อยู่ไหน... หัวใจที่ฮักมนต์แคน
ขอเสียงแน่นแน่นให้มนต์แคนได้มีแรงพอ
ยังฮักคือเก่าหรือมีไผฮักแทนแล้วบ่
คงเหนื่อยสุดแสน ถ้าแฟนแฟน บ่อุ้มไปต่อ
ทางเดินมีสุข มีท้อ แต่สิ่งที่รอนั้นคือ... กำลังใจ----------(เต้ย) ยาวไปไป แน่นแน่น เชียร์ไปไป
แน่นแน่น ฝากมนต์แคน แนบใจไออุ่น
โลกยังหมุน ละดอกคูนยังบาน
ลูกอีสานที่ชื่อ มนต์แคน ขอรับใช้แฟน
บ่มีท้อ ขอรับใช้แฟน บ่มีท้อ