มอง คอร์ด – อพาร์ตเมนต์คุณป้า

ขอบตากับลิปส์ติก จะให้มองที่ไหนอีกฉันเป็นคนที่ไร้ปีก พวกที่บินก็ต้องผิดหน้าตาคืออาวุธ ดึงดูดความเป็นมนุษย์เสื้อผ้าคือมารยาทที่ทรมาน ร้องเท้าคือสันดาร* อีกหน่อยก็จะรู้ และเข้าใจ ว่าควา...
คอร์ดเพลง มอง และ เนื้อร้อง มอง ของ อพาร์ตเมนต์คุณป้า ::ขอบตากับลิปส์ติก จะให้<strong>มอง</strong>ที่ไหนอีกฉันเป็นคนที่ไร้ปีก พวกที่บินก...

เนื้อเพลง : มอง - อพาร์ตเมนต์คุณป้า

ศิลปิน: อพาร์ตเมนต์คุณป้า | ขอบคุณ ผู้สร้างสรรค์ผลงานเพลง

ขอบตากับลิปส์ติก จะให้มองที่ไหนอีกฉันเป็นคนที่ไร้ปีก พวกที่บินก็ต้องผิดหน้าตาคืออาวุธ ดึงดูดความเป็นมนุษย์เสื้อผ้าคือมารยาทที่ทรมาน ร้องเท้าคือสันดาร* อีกหน่อยก็จะรู้ และเข้าใจ ว่าความจริงที่ซ่อนอยู่มันไม่ไกลภายใต้รอยยิ้มและหน้ากากที่เราสวมมันเอาไว้(เอาไว้)ฉันจึงต้องมองต่ำ กว่า ความเป็นจริงฉันจึงต้องมองต่ำกว่า ความเป็นจริงฉันจึงต้องมองต่ำกว่าความเป็นจริงฉันจึงต้องมอง..... ฉันจึงต้องมอง ..เสียงเพลงในงานแต่งงานดังแต่ไม่มีผู้ใดอยากฟังความรักหรือความผุพัง...หรือความผูกพันธ์ไม่เคยได้มองจึงไม่เคยได้ระวัง(*) ...ดนตรี... (*)

ขยายกรอบเนื้อร้อง