มอไซค์รับจ้าง คอร์ด – พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ

เกิดเป็นมอเตอร์ไซค์รับจ้าง นั่งข้างทางคนก็มองว่าไม่ดี ส่งเธอไปทุกทาง ไปได้ทุกที่ ยังไม่มีใครจะมาสนใจ ก็ไม่หล่อ ไม่รวย เหมือนใคร ๆ...
คอร์ดเพลง มอไซค์รับจ้าง และ เนื้อร้อง มอไซค์รับจ้าง ของ พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ ::เกิดเป็นมอเตอร์ไซค์รับจ้าง นั่งข้างทางคนก็มองว่าไม่ดี ส่งเธอไปทุกทาง ไปได้ทุกที่...
คอร์ดและเนื้อร้อง มอไซค์รับจ้าง ของ พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ
Intro:BEC#mBEC#mA BEE เช้าตื่นก็ต้องรีบF#mไปปากซอย นั่งAคอยว่าใBครจะมาเรียกEใช้ Eถึงสายก็คงต้อF#mงคอยต่อไป เมื่อAไร ๆ จะBรวยสักทีหEนอ Eน้ำมันมันก็แF#mพงรดต้นคอ รายAได้ไม่ค่อยจะBพอกับรายEใช้ Eฟังเพลงก็มีแต่F#mคนหลายใจ เมื่อAไหร่จะสBมหวังกันสักEที * (แต่) เกิดเป็นมอเตอG#mร์ไซค์ รับC#mจ้าง นั่งข้างF#mทางคนก็มองว่าไBม่ดี ส่งเธอไปทุกG#mทาง ไปได้C#mทุกที่ ยังไF#mม่มีใครจะมาสนBใจ ก็ไม่หAล่อ ไม่Cรวย B เหมือนใ(E)คร ๆ Instru:EC#mF#mBEC#mA BE( ซ้ำ * )Instru.:EE C#mBEC#mA BEEใครหนอใครจF#mะมาสนใจ ประAตูหัวใจเปิดBให้คนอย่างEฉัน Eรวยจนก็คงไF#mม่สำมะคัน แค่เAธอรักฉันคนBเดียวก็พE( ซ้ำ * )หากเกิดเป็นรถG#mเก๋ง คันใC#mหญ่ ไปF#mที่ใดใครก็มองว่าเข้Bาที ส่งเธอไปทุกG#mทาง ไปได้เC#mร็วรี่ ไปไหนF#mก็มีมีแต่คนมาสBนใจ ก็เขAาหล่อ เขาCรวย B แถมเส้นใEหญ่ ( ซ้ำ * )แม้ไม่Aหล่อ ไม่Cรวย B ไม่เป็นEไร แม้ไม่หAล่อ ไม่รCวย B แต่เร้าใจ จ้า Outro:EE C#mBEC#mA BE
เนื้อร้อง/ทำนอง : เสกสรรค์ ศุขพิมาย

เนื้อร้อง: มอไซค์รับจ้าง - พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ

เช้าตื่นก็ต้องรีบไปปากซอย นั่งคอยว่าใครจะมาเรียกใช้
ถึงสายก็คงต้องคอยต่อไป  
เมื่อไร ๆ จะรวยสักทีหนอ

น้ำมันมันก็แพงรดต้นคอ รายได้ไม่ค่อยจะพอกับรายใช้ ฟังเพลงก็มีแต่คนหลายใจ เมื่อไหร่จะสมหวังกันสักที

* (แต่) เกิดเป็นมอเตอร์ไซค์ รับจ้าง นั่งข้างทางคนก็มองว่าไม่ดี ส่งเธอไปทุกทาง ไปได้ทุกที่ ยังไม่มีใครจะมาสนใจ ก็ไม่หล่อ ไม่รวย เหมือนใคร ๆ ( ซ้ำ * )

ใครหนอใครจะมาสนใจ ประตูหัวใจเปิดให้คนอย่างฉัน รวยจนก็คงไม่สำมะคัน แค่เธอรักฉันคนเดียวก็พอ ( ซ้ำ * ) หากเกิดเป็นรถเก๋ง คันใหญ่ ไปที่ใดใครก็มองว่าเข้าที ส่งเธอไปทุกทาง ไปได้เร็วรี่ ไปไหนก็มีมีแต่คนมาสนใจ ก็เขาหล่อ เขารวย แถมเส้นใหญ่ ( ซ้ำ * ) แม้ไม่หล่อ ไม่รวย ไม่เป็นไร แม้ไม่หล่อ ไม่รวย แต่เร้าใจ จ้า