มันบ่แม่นของง่าย คอร์ด – บิว สงกรานต์

มันบ่แม่นของง่าย มันบ่ตายแต่มันคิดฮอด ยังฮักหลายแต่บ่มีสิทธิ์กอด เฮ็ดได้แค่คิดฮอดท่อนั้น บ่มีมื้อใด๋ สิลืมได้มื้อเฮายังมีกัน ยังชัดเจนอยู่ทุกเหตุการณ์ เจ้าบอกฮักมื้อนั้นอ...
คอร์ดเพลง มันบ่แม่นของง่าย และ เนื้อร้อง มันบ่แม่นของง่าย ของ บิว สงกรานต์ ::มันบ่แม่นของง่าย มันบ่ตายแต่มันคิดฮอด ยังฮักหลายแต่บ่มีสิทธิ์กอด เฮ็ดได้แค่คิดฮอ...
คอร์ดเพลง มันบ่แม่นของง่าย และ เนื้อร้อง มันบ่แม่นของง่าย ของ บิว สงกรานต์ ::มันบ่แม่นของง่าย มันบ่ตายแต่มันคิดฮอด ยังฮักหลายแต่บ่มีสิทธิ์กอด เฮ็ดได้แค่คิดฮอ...
Intro:EC#mF#m BE Bสบายดีอยู่แEม่นบ่G#m ดีบ่ชีC#mวิตใหม่ ส่วนอ้ายบ่F#mปานใด๋ ยังตัดใจบ่Bได้อยู่ คิดฮอดแต่มื้Eอเก่าG#m มื้อเฮายัC#mงเคียงคู่ คงลืมยากF#mเติบอยู่ ย้อนเBจ้ายังขุอยู่ใEนใจ * สิผ่านAมาหลายวันเดือนBปี แต่ภาG#mพเจ้านิตี้ บ่เคยหC#mายไป ยังชัดAเจนอยู่ในหัAmวใจ ของอ้ายBตลอดมา ** มันบ่แม่นของEง่าย มันG#mบ่ตายแต่มันคิC#mดฮอด ยังฮักBหลายแต่บ่มีAสิทธิ์กอด เฮ็ดได้Bแค่คิดฮอดท่อนั้น บ่มีมื้อEใด๋ สิลืมG#mได้มื้อเฮายัC#mงมีกัน ยังชัดBเจนอยู่ทุกเหตุF#mการณ์ B เจ้าบอกฮักมื้อนั้นอ้ายยังจำบ่Eลืม.(B).. Instru.:A BG#m C#mA BEA BG#m C#mABEเจ้าคงลืมบ่G#mยาก บ่ลำบากC#mปานใด๋ Aมีคนปัดกวาดหัวใจ ป้อนเรื่องใหม่ใBห้จำ คงเAหลือแต่อ้ายนิแBล้ว ยังจG#mำได้ทุกการกC#mระทำ คิดAฮอดแต่เจ้าซ้ำB ๆ ยังจำEบ่ลืม ( ซ้ำ *, **, ** )Outro:A BE
เนื้อร้อง/ทำนอง : อาไทด์ กีตาร์ | เรียบเรียง : จินนี่ภูไท