มายา คอร์ด – มาลีฮวนน่า

สู่ฟ้าวิมานพบพานดาวเดือน ยังคงเป็นเพื่อนมิเลือนห่างหาย ชั่วฟ้าราตรีไม่มีแหนงหน่าย หากเสื่อมสลายคงเป็นใจคน...
คอร์ดเพลง มายา และ เนื้อร้อง มายา ของ มาลีฮวนน่า ::สู่ฟ้าวิมานพบพานดาวเดือน ยังคงเป็นเพื่อนมิเลือนห่างหาย ชั่วฟ้าราตรีไม่มีแหนงหน่า...
Standard Tuning / Capo Bar 2
คอร์ดและเนื้อร้อง มายา ของ มาลีฮวนน่า
Intro:EmEAmDD BEmEmEmฝากสายลมEmพา พัดใจลอยGล่อย ดวงใจหม่นหAmมอง ครองแต่ความเBmหงา สับสนเส้นทาCง เค้วงคว้างว่Gางปล่าว วอนลมพัAmดเอา ดวงBmใจ ไปEmที * สู่ฟ้าวิEmมาน พบพานดGาวเดือน ยังคงเป็นเAmพื่อน มิเลือนห่าBmงหาย ชั่วฟ้าราตCรี ไม่มีแหนงหGน่าย หากเสื่อมสลAmาย คงเBmป็น ใจEmคน ** Cคนเอย มักใจเปลี่ยนแBmปลง อำนาจแAmสดง แต้มแต่งมEmายา Cมายา ที่คอยหลอกหGลอน หมุนเวียนเปลี่ยนAmตอน ยอกย้อนBmให้ ต(Em)รม Instru:ECEB7EmCAmB7EmEm( ซ้ำ *, ** )Outro:C BmAmC AmEm AmC DE
  • Em
  • G
  • Am
  • Bm
  • C
#คอร์ดคีย์เริ่มต้น ในส่วนของคีย์อื่น ๆ ดูคอร์ดได้ที่นี่ ตารางคอร์ดกีต้าร์

เนื้อเพลง : มายา - มาลีฮวนน่า

ผู้แต่ง ❱ คำร้อง : สมพงษ์ ศิวิโรจน์
ฝากสายลมพา พัดใจลอยล่อย
ดวงใจหม่นหมอง ครองแต่ความเหงา
สับสนเส้นทาง เค้วงคว้างว่างปล่าว
วอนลมพัดเอา ดวงใจ ไปที ----------* สู่ฟ้าวิมาน พบพานดาวเดือน
ยังคงเป็นเพื่อน มิเลือนห่างหาย
ชั่วฟ้าราตรี ไม่มีแหนงหน่าย
หากเสื่อมสลาย คงเป็น ใจคน ----------** คนเอย มักใจเปลี่ยนแปลง
อำนาจแสดง แต้มแต่งมายา
มายา ที่คอยหลอกหลอน
หมุนเวียนเปลี่ยนตอน ยอกย้อนให้ ตรม 
(ซ้ำ *, **)