มาลัย คอร์ด – คาราบาว

ถึงจะมีจะจน ก็เป็นคนเหมือน ๆ กัน ถึงจะมีจะจน ก็เป็นคนเหมือน ๆ กัน ขอเศษสตางค์แบ่งปัน หนูน้อยกํานัลด้วยพวงมาลัย คือนํ้าใจของท่าน ผูกพันภาระอันยิ่งใหญ่ ผูกใจเขาใช่ผูกใจใคร ...
คอร์ดเพลง มาลัย และ เนื้อร้อง มาลัย ของ คาราบาว ::ถึงจะมีจะจน ก็เป็นคนเหมือน ๆ กัน ถึงจะมีจะจน ก็เป็นคนเหมือน ๆ กัน ขอเศษสตางค์แบ่...
คอร์ดเพลง มาลัย และ เนื้อร้อง มาลัย ของ คาราบาว ::ถึงจะมีจะจน ก็เป็นคนเหมือน ๆ กัน ถึงจะมีจะจน ก็เป็นคนเหมือน ๆ กัน ขอเศษสตางค์แบ่...
Intro:C#m Cm BmADAEAEAทั้ง ๆ Aที่ทน ที่Dทนทุกข์ทรAมาน แดดDเผาเสียจนดําAกร้าน แต่ความสงEสารมักวิ่งสวนAทาง สัญEญาณไฟAจอด ออดDอ้อนทําบุญศุลAทาน มีดอกEไม้หอม ๆ ตูมAบาน มาลัยเป็นEพวงสองพวงห้าAบาท แสงแEดดแผดAร้อน สอดDส่องสายตาจับAจ้อง ขาก้าวDเดิน ปากป่าวAร้อง สองมือทําEงานเช็ดถูกระAจก คือนํ้EาใจของAลูก ผูกDพันภาระอันยิ่งใAหญ่ ทดแทนF#mคุณแม่ที่แก่เกินAไป นั่งร้อยมาEลัย ณ ริมฟุตAบาท * ถึงจะDมีจะAจน ก็เป็นDคนเหมือน ๆ Aกัน ถึงจะDมีจะAจน ก็เป็นDคนเหมือน ๆ Aกัน ขอBmเศษสตางค์แบ่งAปัน หนูน้อยกําEนัลด้วยพวงF#mมาลัย ** คือEนํ้าใจของAท่าน ผูกDพันภาระอันยิ่งใAหญ่ ผูกEใจเขาใช่ผูกใจAใคร คล้องพวงมEาลัย คล้องไทยร่วมAกันInstru.:DADAEAEADAEAEA( ซ้ำ *, ** )ระทมขAมขื่น กลํ้DากลืนฝืนทนAทําไป ในหDน้าที่ของตํารAวจไทย ต้องอึดอัดEใจไล่จับความAจน เพราะEคนเป็นตํAารวจ ตรวDจตราย่อมมีเหตุAผล มาลัยEทําไปเพราะอัAบจน ให้ตํารวจEจับโจรเสียยังดีกAว่า สงEสารเด็กAน้อย มาDลัยรบกวนผู้ใหAญ่ ผู้รับผิดDชอบประเทศผAไท ท่านคิดอย่างEไรปัญหายังAงี้ *** จึEงขอแนะAนําว่า ลงDมาขายมาลัAยซิ ท่านจF#mะรู้คําตอบได้Aดี ว่าที่ท่านEคิดมันผิดหรืAอถูก ( ซ้ำ *** )
อัลบั้ม : Vol. 6 อเมริโกย (1985)