มาลัย คอร์ด – คาราบาว

ถึงจะมีจะจน ก็เป็นคนเหมือน ๆ กัน ถึงจะมีจะจน ก็เป็นคนเหมือน ๆ กัน ขอเศษสตางค์แบ่งปัน หนูน้อยกํานัลด้วยพวงมาลัย คือนํ้าใจของท่าน ผูกพันภาระอันยิ่งใหญ่ ผูกใจเขาใช่ผูกใจใคร ...
คอร์ดเพลง มาลัย และ เนื้อร้อง มาลัย ของ คาราบาว ::ถึงจะมีจะจน ก็เป็นคนเหมือน ๆ กัน ถึงจะมีจะจน ก็เป็นคนเหมือน ๆ กัน ขอเศษสตางค์แบ่...
Standard Tuning / Capo Bar 2
คอร์ดและเนื้อร้อง มาลัย ของ คาราบาว
Intro:C#m Cm BmADAEAEAทั้ง ๆ Aที่ทน ที่Dทนทุกข์ทรAมาน แดดDเผาเสียจนดําAกร้าน แต่ความสงEสารมักวิ่งสวนAทาง สัญEญาณไฟAจอด ออดDอ้อนทําบุญศุลAทาน มีดอกEไม้หอม ๆ ตูมAบาน มาลัยเป็นEพวงสองพวงห้าAบาท แสงแEดดแผดAร้อน สอดDส่องสายตาจับAจ้อง ขาก้าวDเดิน ปากป่าวAร้อง สองมือทําEงานเช็ดถูกระAจก คือนํ้EาใจของAลูก ผูกDพันภาระอันยิ่งใAหญ่ ทดแทนF#mคุณแม่ที่แก่เกินAไป นั่งร้อยมาEลัย ณ ริมฟุตAบาท * ถึงจะDมีจะAจน ก็เป็นDคนเหมือน ๆ Aกัน ถึงจะDมีจะAจน ก็เป็นDคนเหมือน ๆ Aกัน ขอBmเศษสตางค์แบ่งAปัน หนูน้อยกําEนัลด้วยพวงF#mมาลัย ** คือEนํ้าใจของAท่าน ผูกDพันภาระอันยิ่งใAหญ่ ผูกEใจเขาใช่ผูกใจAใคร คล้องพวงมEาลัย คล้องไทยร่วมAกันInstru.:DADAEAEADAEAEA( ซ้ำ *, ** )ระทมขAมขื่น กลํ้DากลืนฝืนทนAทําไป ในหDน้าที่ของตํารAวจไทย ต้องอึดอัดEใจไล่จับความAจน เพราะEคนเป็นตํAารวจ ตรวDจตราย่อมมีเหตุAผล มาลัยEทําไปเพราะอัAบจน ให้ตํารวจEจับโจรเสียยังดีกAว่า สงEสารเด็กAน้อย มาDลัยรบกวนผู้ใหAญ่ ผู้รับผิดDชอบประเทศผAไท ท่านคิดอย่างEไรปัญหายังAงี้ *** จึEงขอแนะAนําว่า ลงDมาขายมาลัAยซิ ท่านจF#mะรู้คําตอบได้Aดี ว่าที่ท่านEคิดมันผิดหรืAอถูก ( ซ้ำ *** )
  • A
  • D
  • E
  • F#m or Gb
  • Bm
#คอร์ดคีย์เริ่มต้น ในส่วนของคีย์อื่น ๆ ดูคอร์ดได้ที่นี่ ตารางคอร์ดกีต้าร์

เนื้อเพลง : มาลัย - คาราบาว

ผู้แต่ง ❱ อัลบั้ม : Vol. 6 อเมริโกย (1985)
ทั้ง ๆ ที่ทน ที่ทนทุกข์ทรมาน
แดดเผาเสียจนดํากร้าน แต่ความสงสารมักวิ่งสวนทาง
สัญญาณไฟจอด ออดอ้อนทําบุญศุลทาน
มีดอกไม้หอม ๆ ตูมบาน มาลัยเป็นพวงสองพวงห้าบาท
แสงแดดแผดร้อน สอดส่องสายตาจับจ้อง
ขาก้าวเดิน ปากป่าวร้อง สองมือทํางานเช็ดถูกระจก
คือนํ้าใจของลูก ผูกพันภาระอันยิ่งใหญ่ 
ทดแทนคุณแม่ที่แก่เกินไป นั่งร้อยมาลัย ณ ริมฟุตบาท----------* ถึงจะมีจะจน ก็เป็นคนเหมือน ๆ กัน 
ถึงจะมีจะจน ก็เป็นคนเหมือน ๆ กัน
ขอเศษสตางค์แบ่งปัน หนูน้อยกํานัลด้วยพวงมาลัย----------** คือนํ้าใจของท่าน ผูกพันภาระอันยิ่งใหญ่
ผูกใจเขาใช่ผูกใจใคร คล้องพวงมาลัย
คล้องไทยร่วมกัน----------(ซ้ำ *, **)
ระทมขมขื่น กลํ้ากลืนฝืนทนทําไป
ในหน้าที่ของตํารวจไทย ต้องอึดอัดใจไล่จับความจน
เพราะคนเป็นตํารวจ ตรวจตราย่อมมีเหตุผล
มาลัยทําไปเพราะอับจน ให้ตํารวจจับโจรเสียยังดีกว่า
สงสารเด็กน้อย มาลัยรบกวนผู้ใหญ่ 
ผู้รับผิดชอบประเทศผไท ท่านคิดอย่างไรปัญหายังงี้----------*** จึงขอแนะนําว่า ลงมาขายมาลัยซิ
ท่านจะรู้คําตอบได้ดี ว่าที่ท่านคิดมันผิดหรือถูก
(ซ้ำ ***)